Serie wydawnicze

Wielka Przygoda

Seria Wielka Przygoda to rozwiązania dostosowane do potrzeb współczesnego ucznia i oczekiwań nauczyciela – progresywna struktura, angażująca matematyka i walory literackie tekstów pomogą skutecznie przygotować uczniów do wyzwań w klasie 4.

więcej o serii

Elementarz odkrywców

Seria Elementarz Odkrywców gwarantuje pełną realizację zapisów podstawy programowej, w tym treści wychowawczych skoncentrowanych wokół wprowadzania ucznia w świat wartości (narodowych i społecznych).

więcej o serii

E-rozwiązania

Nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne odpowiadają na potrzeby ucznia i stanowią niezastąpione wsparcie w codziennej pracy nauczyciela.

Multibook

Elektroniczne wersje podręczników pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć w ośmioletniej szkole podstawowej. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.

zobacz

Ćwiczenia multimedialne

Ponad 600 ćwiczeń multimedialnych, które wspomagają naukę czytania i pisania, a także wprowadzają i utrwalają podstawowe umiejętności matematyczne.

zobacz

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest internet.

zobacz

Dla Nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.

zobacz

Generator ocen opisowych

W generatorze oceny opisowej zostały zaproponowane wyrażenia oceniające, które ułatwią Nauczycielowi dokonanie oceny śródrocznej i rocznej każdego ucznia.

zobacz

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.

zobacz

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

zobacz

Webinaria

Jak (i co) mówić, żeby rodzice słuchali?

Zapraszamy na retransmisję webinarium o komunikacji z rodzicami.

Stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych w podręcznikach serii Wielka Przygoda, klasa III

Zapraszamy na retransmisję webinarium o stosowaniu matematyki w sytuacjach życiowych w podręcznikach serii Wielka Przygoda.

Mnożenie i dzielenie

Retransmisja webinarium o nauce mnożenia i dzielenia.

Dodawanie i odejmowanie

Retransmisja webinarium o nauce dodawania i odejmowania.

Zabierz książkę na lekcję, czyli jak zachęcić uczniów do czytania

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonego przez Krystynę Rózgę.

O co chodzi w matematyce? Edukacja matematyczna w serii ,,Wielka Przygoda"

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonego przez dr hab. Ewę Swobodę.

Zawsze z muzyką – nie tylko zdalne nauczanie w klasach 1-3

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonego przez Joannę Kiełbiewską.

Mnożenie – hetman wśród działań matematycznych

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonego przez dr hab. Ewę Swobodę.

Zadania inne niż te, które znany od dawna…

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonego przez dr hab. Ewę Swobodę.

Okazje do uczenia, a sytuacje edukacyjne. Edukacja wczesnoszkolna w sytuacji pandemii

Okazje do uczenia, a sytuacje edukacyjne. Edukacja wczesnoszkolna w sytuacji pandemii

Spiralne nauczanie matematyki

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonego przez dr hab. Ewę Swobodę.

Zobacz także