Eksploracja świata wiedzy, odkrywanie talentów i uzdolnień

Nasze rozwiązania pomogą uczyć ciekawie i skutecznie, odkryć i rozwinąć potencjał drzemiący w każdym uczniu.

Czytelnie wydzielony kurs przyrody

Dodatkowe bloki

Zadania, które rozwijają kreatywność, wyobraźnię i logiczne myślenie.

Wszystkie rozwiązania

Rozwiązania wspomagające rzeczywistą indywidualizację nauczania

Seria zawiera obszerny materiał do realizacji treści z poszczególnych edukacji, zgodnie ze stylem pracy nauczyciela oraz możliwościami uczniów.

Nazywanie, porządkowanie i opanowanie świata dziecięcych emocji

Sposób formułowania narracji i przedstawiania problemów sprzyjają budowaniu świata pozytywnych wartości i samodzielnemu odkrywaniu oraz formułowaniu zasad i reguł współżycia społecznego z poszanowaniem praw innych.