Ogólnopolska konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli wychowania przedszkolnego

18 marca 2023 r.   |   godzina 10:00   |   MCK Katowice lub Transmisja on-line


„Przedszkolne pryzmaty” to inspirująca konferencja dla Dyrektorów i Nauczycieli wychowania przedszkolnego, podczas której goście – eksperci z zakresu pedagogiki, psychologii, neurodydaktyki, motywacji – dzielą się z uczestnikami wiedzą i spostrzeżeniami dotyczącymi współczesnego przedszkola. Punktem wyjścia do tych rozmów jest raport „Przedszkolne pryzmaty” przygotowany przez pracownię badań i rozwiązań strategicznych „Synergion” oraz wydawnictwo Nowa Era.

 

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

 • Wybitni eksperci z zakresu pedagogiki, psychologii, neurodydaktyki, motywacji
 • Inspirująca wiedza na temat przedszkola z trzech perspektyw – Rodzic, Nauczyciel, Dyrektor
 • Zestaw materiałów konferencyjnych wraz z raportem „Przedszkolne pryzmaty”
 • Zaświadczenie dla każdego uczestnika

Prowadzący konferencję

 

 

Marcin Prokop

Dziennikarz piszący w wielu tytułach, prowadzący programy w radiu i telewizji. Autor bestsellerowych książek, prezenter, zwycięzca rankingu najlepszych konferansjerów w Polsce miesięcznika Press 2017 r.

Prelegenci

Piotr Bogusz

Piotr Bogusz

Przedszkole to wyjątkowe miejsce spotkań dzieci i dorosłych. Tu każdy dzień jest ważny. Spojrzenie Nowej Ery

Piotr Bogusz – Dyrektor działu Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna w Wydawnictwie Nowa Era. Zarządza zespołami redakcyjnymi i marketingowymi. Wolontariusz, czynny instruktor skautingu, trener FRIS.

Michał Kociankowski

Michał Kociankowski

Nowe i nieoswojone zjawiska wokół przedszkola, z którymi trzeba się mądrze zmierzyć

Michał Kociankowski – badacz motywacji i zachowań, potrzeb konsumenckich oraz wpływu technologii na postawy i zachowania ludzi. Studiował pedagogikę i filozofię. Prowadzi pracownię badań i rozwiązań strategicznych „Synergion”.

Dorota Dziamska

Dorota Dziamska

Spojrzenie poprzez pryzmat. Oczekiwania i potrzeby rozwojowe dziecka, rodziców, nauczyciela

 • Oczekiwania i potrzeby rozwojowe to nie to samo
 • Jawny i ukryty program rozwoju
 • Przyzwyczajenie i stereotyp normy wiedzy
 • Twórcza destrukcja jako wyznacznik wspólnego pola rozwoju

 

Dorota Dziamska – pedagog, nauczyciel, Dyrektor pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, autorka systemu kształcenia i terapii Edukacja przez ruch. Ekspert MEN – koordynator zespołu autorów podstawy programowej z 2017 r.

Anna Resler-Moskwa

Anna Resler-Moskwa

Bezpieczna przystań, znaczenie dorosłych w rozwoju dzieci

 • Mentalizacja ukierunkowana na dziecko
 • Moc słów w myśleniu, przeżywaniu i działaniu
 • Bezpieczna przystań, współpraca dorosłych na rzecz dziecka

 

Anna Resler-Moskwa – psycholożka, terapeutka z doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Ukończyła szkołę terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii systemowej. Autorka książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych

Maciej Błaszak

Maciej Błaszak

Komunikacyjne narzędzia stymulujące mózg i wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

 • Jak wzbogacić umysł dziecka o pozytywne przeżycia? (narzędzie komunikacyjne: hiperbola, czyli dlaczego warto przykłady wzmacniać, koloryzować)
 • Jak oczyścić umysł dziecka z negatywnych przeżyć? (narzędzie komunikacyjne: katharsis, czyli dlaczego warto ponownie analizować wspomnienia i pozostawać w ruchu)
 • Co zrobić, by dziecko było odważne? (narzędzie komunikacyjne: pean, czyli dlaczego warto chwalić)
 • Jak zbudować silną pozytywną relację emocjonalną z dzieckiem? (narzędzie komunikacyjne: otwarcie się na drugą osobę, czyli dlaczego warto zaskoczyć drugą osobę informacjami o sobie)
 • Jak pobudzić kreatywność dziecka? (narzędzie komunikacyjne: alegoria, czyli jak mówić inaczej, reprezentując za pomocą jednej rzeczy w sposób nieoczywisty inną)

 

Maciej Błaszak – kognitywista, biolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Bada możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych, zajmuje się neurodydaktyką.

Monika Sobkowiak

Monika Sobkowiak

Współpraca nauczycieli i rodziców – dobre praktyki

 • Rodzic i nauczyciel – jak wspierać dziecko i siebie nawzajem
 • Kto ma rację – przeszkody we współpracy: komunikacja oparta na poczuciu winy i ocenie, komunikacja okazjonalna, „doradztwo nierealne”
 • Komunikacja budująca współpracę, budowanie zaufania i autorytetu nauczyciela

 

Monika Sobkowiak (Pani Monia) – przyjaciółka dzieci, rodziców i nauczycieli. Nauczycielka, neurologopedka, autorka. Pisze książki, tworzy projekty edukacyjne, szkoli, tworzy pomoce dydaktyczne i gry. Prowadzi blog Pani Monia i platformę Edumail.

Michał Zawadka

Michał Zawadka

Wszystko zaczyna się od Mistrza

 • O byciu superbohaterem dla przyszłych pokoleń
 • O odwadze i gotowości do bycia uczniem
 • O dobrostanie i jego mocy w byciu pedagogiem
 • O uważności w życiu i edukacji
 • O autorytecie, którego... nie potrzeba

Michał Zawadka – trener komunikacji, budowania współpracy, zaangażowania oraz technik rozwoju mentalnego, mówca, autor książek dla dzieci i rodziców. Magazyn „Sens“ określił go mianem „Korczaka naszych czasów“.

Program konferencji

              10:00 – Rozpoczęcie konferencji – Marcin Prokop

10:05 – 10:20 – Przedszkole to wyjątkowe miejsce spotkań dzieci i dorosłych. Tu każdy dzień jest ważny. Spojrzenie Nowej Ery – Piotr Bogusz
10:20 – 11:30 – Nowe i nieoswojone zjawiska wokół przedszkola, z którymi trzeba się mądrze zmierzyć – Michał Kociankowski

11:30 – 11:50 – Przerwa

11:50 – 12:35 – Spojrzenie przez pryzmat. Oczekiwania i potrzeby rozwojowe dziecka, rodziców, nauczyciela – Dorota Dziamska
12:35 – 13:20 – Bezpieczna przystań, znaczenie dorosłych w rozwoju dzieci – Anna Resler-Moskwa

13:20 – 14:15 – Przerwa lunchowa

14:15 – 15:00 – Komunikacyjne narzędzia stymulujące mózg i wspomagające rozwój dziecka w wieku przedszkolnym – prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak
15:00 – 15:45 – Współpraca nauczycieli i rodziców – dobre praktyki – Monika Sobkowiak (Pani Monia)

15:45 – 16:00 – Przerwa

16:00 – 16:45 – Wszystko zaczyna się od Mistrza – Michał Zawadka
16:45 – 17:00 – Rozstrzygnięcie konkursu

               17:00 – Zakończenie konferencji

Raport z badania 2023

Raport „Przedszkolne pryzmaty” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego przez pracownię badań i rozwiązań strategicznych „Synergion” na zlecenie wydawnictwa Nowa Era. W badaniu wzięli udział rodzice, nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli.

Raport pozwala spojrzeć, jak dziś funkcjonuje świat przedszkolny wokół dziecka: Jakie są wspólne dążenia, pragnienia, marzenia osób, które go tworzą – co je łączy? Jakie są różnice postaw, nieporozumienia, rozbieżności? W jakiej kondycji jest to środowisko i co obiektywnie ogranicza jego funkcjonowanie?

Premiera raportu jest zaplanowana na 18 marca 2023 r.
Każdy uczestnik konferencji „Przedszkolne pryzmaty” będzie mógł pobrać raport.

Zobacz także