Rekrutacja uzupełniająca – jak to działa?

Dla kandydatów, którzy w rekrutacji zasadniczej nie dostali się do żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych, jest jeszcze drugi etap naboru – rekrutacja uzupełniająca. Jak do niej przystąpić?

Nabór do szkół ponadpodstawowych dzieli się na dwa etapy: pierwszy w 2021 roku trwa od maja do lipca, drugi, czyli rekrutacja uzupełniająca odbywa się w sierpniu. Zgodnie z harmonogramem 22 lipca wszyscy kandydaci, którzy składali wnioski do szkół ponadpodstawowych dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani do jednej z placówek, które wpisali na swoją listę preferencji. Taka informacja ukazuje się w elektronicznym systemie naboru (jeśli przez taki system składaliśmy wniosek) oraz na stronie internetowej szkoły (tak ma być w tym roku ze względu na pandemię, w latach przed pandemią listy były wywieszane w szkołach).

Jeśli nazwisko znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych, to należy sobie pogratulować, a następnie – koniecznie! – dopełnić formalności, tzn. potwierdzić wolę uczenia się w nowej szkole. Między 23 a 30 lipca należy udać się do szkoły i złożyć w niej oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy oraz wyniku egzaminu ośmioklasisty. Przedtem warto zajrzeć na stronę internetową szkoły i sprawdzić, w jakich godzinach przyjmowani są uczniowie i czy szkoła ma dla nich jakieś wskazówki związane np. z reżimem sanitarnym. W wielu szkołach przy okazji od razu zbierane są zdjęcia do legitymacji, ale można je także dostarczyć później. Dopiero potwierdzenie woli pozwala zająć miejsce w wybranej klasie. Osoby, które nie potwierdzą woli lub spóźnią się z tym, nie zostają uznane za uczniów szkoły. Ich miejsce wraca do puli miejsc wolnych.

Gdzie są wolne miejsce w szkołach ponadpodstawowych?

Jeśli 22 lipca kandydat znajdzie swoje nazwisko tylko na listach kandydatów niezakwalifikowanych, oznacza to, że nigdzie się nie dostał. To na pewno niezbyt miła wiadomość, bo oznacza, że trzeba na nowo spojrzeć na swoje plany. Nikt nie lubi zmian, ale czasem dzięki nim otwierają się nowe możliwości. Warto w ten sposób podejść do niepowodzenia w pierwszym etapie naboru i przystąpić do rekrutacji uzupełniającej.

Wygląda ona właściwie tak, jak ta, którą kandydaci przechodzili wiosną, jedynie trwa krócej.

Najwygodniejszą sytuację mają kandydaci z tych jednostek samorządu terytorialnego, które korzystają z elektronicznego systemu naboru. Informacje o wolnych miejscach w szkołach trafiają do systemu i podczas składania wniosku można po prostu korzystać z listy placówek.

Więcej wysiłku wymaga od kandydatów system tradycyjny. Informacji o tym, w jakich szkołach są jeszcze wolne miejsca muszą poszukać sami. O wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na swoich stronach internetowych informują kuratoria oświaty, a także samorządy.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

Od 3 do 5 sierpnia (do godz. 15.00) kandydaci składają wnioski do wybranych przez siebie szkół. Nadal, tak samo jak w pierwszym etapie rekrutacji, liczy się liczba zgromadzonych przez kandydata punktów. Przed ułożeniem listy szkół warto upewnić się, ile szkół można wybrać w rekrutacji uzupełniającej. Może się tak zdarzyć, że dla rekrutacji uzupełniającej zostanie ustalony inny limit szkół niż dla rekrutacji zasadniczej (np. gdy w wielu szkołach są pojedyncze wolne miejsca limit szkół może zostać zniesiony, by kandydaci mieli większe szanse znaleźć dla siebie miejsce). Informacji na temat można szukać w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych oraz na stronie lokalnego samorządu.

Jeśli kandydat chce dostać się do szkoły lub klasy, do której obowiązują dodatkowe egzaminy (sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności sportowej), to w harmonogramie rekrutacji uzupełniającej czas na ich zdanie wyznaczono pomiędzy 6 a 10 sierpnia. Dokładny termin ustala zawsze dyrektor szkoły, do której kandyduje uczeń. Wyniki tych sprawdzianów podawane są do 13 sierpnia.

16 sierpnia szkoły podają do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Kandydat, który zakwalifikował się do jednej z wybranych szkół musi koniecznie potwierdzić wolę uczenia się w niej. Ma na to czas między 17 a 20 sierpnia (do godziny 15.00). Cały proces rekrutacji uzupełniającej kończy się 23 sierpnia opublikowaniem przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.