Javascript is required
header image

Harmonogram rekrutacji

Szkoła średnia bez tajemnic

W drugim semestrze roku szkolnego uczniowie klas ósmych mają przed sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest dopilnowanie wszystkich terminów i formalności w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Oto ściągawka, która pomoże pamiętać o ważnych datach.

Rekrutacja rozpoczyna się wiosną i dzieli na dwa etapy: zasadniczy oraz uzupełniający. Poniżej podajemy najważniejsze kwestie, o które trzeba zadbać w czasie naboru, wraz z terminarzem dla wszystkich województw.

  Maj 2024  
Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych (terminy dla uczniów, którzy NIE ZDAJĄ dodatkowo egzaminów zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej)

dolnośląskie: 16 maja-19 czerwca 
kujawsko-pomorskie: 13 maja-14 czerwca
lubelskie: 20 maja-21 czerwca
lubuskie: 15 maja-21 czerwca
łódzkie: 22 kwietnia-21 maja
małopolskie: 13 maja-4 lipca
mazowieckie: 15 maja-29 maja
opolskie: 16 maja-19 czerwca
podkarpackie: 13 maja-14 czerwca
podlaskie: 13 maja-18 czerwca
pomorskie: 15 maja-14 czerwca
śląskie: 13 maja-17 czerwca
świętokrzyskie: 13 maja-19 czerwca
warmińsko-mazurskie: 20 maja-19 czerwca
wielkopolskie: 20 maja-14 czerwca
zachodniopomorskie: 10 maja-14 czerwca

 

Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych dla uczniów, którzy ZDAJĄ dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej

dolnośląskie: 16-29 maja
kujawsko-pomorskie: 13 maja-14 czerwca
lubelskie: 20 maja-14 czerwca
lubuskie: 15-29 maja
łódzkie: 22 kwietnia-21 maja
małopolskie: 13-27 maja
mazowieckie: 15-29 maja
opolskie: 16-29 maja
podkarpackie: 13-31 maja
podlaskie: 13-29 maja
pomorskie: 15-31 maja
śląskie: 13-29 maja
świętokrzyskie: 13-29 maja
warmińsko-mazurskie: 20-29 maja
wielkopolskie: 20-29 maja
zachodniopomorskie: 10-23 maja

 

 


Egzamin ósmoklasisty

termin dla całego kraju:
14, 15, 16 maja

 
Próby sprawności fizycznej, sprawdziany umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych (dyrektor szkoły ustala dokładną datę)


dolnośląskie: 3-14 czerwca, II termin 19 czerwca- 1 lipca
kujawsko-pomorskie: 17-20 czerwca, II termin 1-3 lipca
lubelskie: 15-24 czerwca, II termin do 3 lipca
lubuskie: 3-14 czerwca, II termin do 5 lipca
łódzkie: 3-14 czerwca, II termin do 5 lipca
małopolskie: 28 maja-28 czerwca
mazowieckie: 31 maja-12 czerwca, II termin do 28 czerwca
opolskie: 3-12 czerwca, II termin do 28 czerwca
podkarpackie: 3-14 czerwca, II termin do 3 lipca*
podlaskie: 31 maja-7 czerwca, II termin do 28 czerwca
pomorskie: 3-12 czerwca, II termin do 1 lipca
śląskie: 3-10 czerwca, II termin do 4 lipca
świętokrzyskie: 3-13 czerwca, II termin do 4 lipca
warmińsko-mazurskie: 31 maja-11 czerwca, II termin do 14 czerwca
wielkopolskie: 3-14 czerwca, drugi termin do 2 lipca
zachodniopomorskie: 27 maja-10 czerwca, II termin do 2 lipca

*zgodnie z informacją na stronie kuratorium II termin dotyczy jedynie prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych


 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić do niego w maju

termin dla całego kraju: 10, 11, 12 czerwca
 


Koniec roku szkolnego,
uczniowie otrzymują świadectwa

termin dla całego kraju: 21 czerwca

 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie można dokonać zmian we wniosku

dolnośląskie: 21 czerwca-5 lipca
kujawsko-pomorskie: 25 czerwca-9 lipca (między 25 a 28 czerwca można złożyć nowy wniosek do szkół z egzaminami uzdolnień i kompetencji)
lubelskie: 28 czerwca-5 lipca
lubuskie: 21 czerwca-5 lipca
łódzkie: 3-9 lipca (zmian we wniosku można dokonywać 3-8 lipca)
małopolskie: 21 czerwca-4 lipca
mazowieckie: 3-10 lipca (nie można dokonywać zmian we wniosku w odniesieniu do klas, do których obowiązują egzaminy)
opolskie: 21 czerwca-5 lipca
podkarpackie: 21 czerwca-8 lipca
podlaskie: 21 czerwca-9 lipca
pomorskie: do 5 lipca
śląskie: 21 czerwca-5 lipca
świętokrzyskie: 21 czerwca-10 lipca
warmińsko-mazurskie: do 8 lipca
wielkopolskie: 21 czerwca-5 lipca
zachodniopomorskie: 21 czerwca-5 lipca

 
 


Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

termin dla całego kraju: 3 lipca

 
Wyniki rekrutacji, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół

dolnośląskie: 15 lipca
kujawsko-pomorskie: 16 lipca
lubelskie: 15 lipca
lubuskie: 11 lipca
łódzkie: 15 lipca
małopolskie: 11 lipca
mazowieckie: 19 lipca
opolskie: 12 lipca
podkarpackie: 16 lipca
podlaskie: 16 lipca
pomorskie: 12 lipca
śląskie: 12 lipca
świętokrzyskie: 18 lipca
warmińsko-mazurskie: 10 lipca
wielkopolskie: 11 lipca
zachodniopomorskie: 12 lipca

Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


dolnośląskie: 23 lipca
kujawsko-pomorskie: 22 lipca
lubelskie: 19 lipca
lubuskie: 17 lipca
łódzkie: 19 lipca
małopolskie: 16 lipca
mazowieckie: 25 lipca
opolskie: 19 lipca
podkarpackie: 19 lipca
podlaskie: 22 lipca
pomorskie: 22 lipca
śląskie: 19 lipca
świętokrzyskie: 25 lipca
warmińsko-mazurskie: 16 lipca
wielkopolskie: 18 lipca
zachodniopomorskie: 18 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły*

dolnośląskie: 16-22 lipca
kujawsko-pomorskie: do 19 lipca
lubelskie: 15-18 lipca
lubuskie: 12-16 lipca
łódzkie: 15-18 lipca
małopolskie: 11-15 lipca
mazowieckie: 19-24 lipca
opolskie: 12-17 lipca
podkarpackie: 16-18 lipca
podlaskie: do 19 lipca
pomorskie: do 19 lipca
śląskie: 12-18 lipca
świętokrzyskie: 18-24 lipca
warmińsko-mazurskie: 21 czerwca-15 lipca
wielkopolskie: 11-17 lipca
zachodniopomorskie: 12-17 lipca

*kandydat dostarcza do szkoły, do której się zakwalifikował, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i wymagającej zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty

 


koniec pierwszego etapu

gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli miejsce w szkole!

 
Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej

dolnośląskie: 24-25 lipca
kujawsko-pomorskie: 22-29 lipca
lubelskie: 19-26 lipca
lubuskie: 1-5 sierpnia
łódzkie: 23-26 lipca
małopolskie: 17-24 lipca (17-18 lipca dla zdających egzaminy)
mazowieckie: 29-31 lipca
opolskie: 26-31 lipca (24-31 dla zdających egzaminy)
podkarpackie: 24-26 lipca
podlaskie: 23-26 lipca
pomorskie: 22-24 lipca
śląskie: 22-25 lipca
świętokrzyskie: 29 lipca-2 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 17-29 lipca (17-24 lipca dla zdających egzaminy)
wielkopolskie: 19-26 lipca (19-22 lipca dla zdających egzaminy)
zachodniopomorskie: 19-26 lipca (19-22 lipca dla zdających egzaminy)

Wyniki rekrutacji uzupełniającej, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół

dolnośląskie: 1 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 6 sierpnia
lubelskie: 5 sierpnia
lubuskie: 12 sierpnia
łódzkie: 31 lipca
małopolskie: 30 lipca
mazowieckie: 8 sierpnia
opolskie: do 6 sierpnia
podkarpackie: 5 sierpnia
podlaskie: 6 sierpnia
pomorskie: 2 sierpnia
śląskie: 2 sierpnia
świętokrzyskie: 12 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 6 sierpnia
wielkopolskie: 1 sierpnia
zachodniopomorskie: 1 sierpnia

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej

dolnośląskie:
9 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 9 sierpnia
lubelskie: 9 sierpnia
lubuskie: 19 sierpnia
łódzkie: 5 sierpnia
małopolskie: 2 sierpnia
mazowieckie: 12 sierpnia
opolskie: 12 sierpnia
podkarpackie: 9 sierpnia
podlaskie: 12 sierpnia
pomorskie: 9 sierpnia
śląskie: 9 sierpnia
świętokrzyskie: 22 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 12 sierpnia
wielkopolskie: 8 sierpnia
zachodniopomorskie: 8 sierpnia

Próby sprawności fizycznej, sprawdziany umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych w rekrutacji uzupełniającej (dyrektor szkoły ustala dokładną datę)

dolnośląskie: 26-29 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 30 lipca
lubelskie: do 31 lipca
lubuskie: 6-7 sierpnia
łódzkie: 25-26 lipca
małopolskie: 19-22 lipca
mazowieckie: 1-2 sierpnia
opolskie: 1-2 sierpnia
podkarpackie: 24-26 lipca
podlaskie: 29-31 lipca
pomorskie: 25-31 lipca
śląskie: 26-31 lipca
świętokrzyskie: 5-7 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 25-29 lipca
wielkopolskie: 23-25 lipca
zachodniopomorskie: 23-25 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej*

dolnośląskie: 2-8 sierpnia
kujawsko-pomorskie: do 8 sierpnia
lubelskie: 5-8 sierpnia
lubuskie: 12-14 sierpnia
łódzkie: 31 lipca-2 sierpnia
małopolskie: 30 lipca-1 sierpnia
mazowieckie: 8-12 sierpnia
opolskie: 6-9 sierpnia
podkarpackie: 5-9 sierpnia
podlaskie: do 9 sierpnia
pomorskie: 5-8 sierpnia
śląskie: 2-8 sierpnia
świętokrzyskie: 12-21 sierpnia
warmińsko-mazurskie: do 9 sierpnia
wielkopolskie: 1-7 sierpnia
zachodniopomorskie: 1-7 sierpnia

*kandydat dostarcza do szkoły, do której się zakwalifikował, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i wymagającej zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty

  Wrzesień 2024