Javascript is required
header image

esuSensus

eduSensus. Każde dziecko może rozwijać swój potencjał
eduSensus to multimedialne programy, pomoce edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt, dzięki którym każde dziecko ma szanse na rozwój. Innowacyjne programy z serii eduSensus od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Są interaktywne, motywują do nauki, przynoszą radość – i dlatego dzieci uwielbiają elektroniczne pomoce edukacyjne. 

Włącz je do pracy, by szybciej zobaczyć efekty!

Programy eduSensus umożliwiają znalezienie ścieżki rozwoju odpowiedniej dla każdego dziecka, dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Pomagają nabywać nowe umiejętności i cieszyć się postępami. W przyjaznej dzieciom atmosferze wprowadzisz je do fascynującego świata słów, liczb, gestów i emocji.


Dla kogo?

  • Dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów pracujących z dziećmi.


Gdzie znajdą zastosowanie?

  • w przedszkolach, szkołach oraz we wszystkich ośrodkach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
  • na zajęciach dydaktycznych, wyrównawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, w pracy indywidualnej i w małych grupach,
  • w pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi i przejawiającymi większą niż przeciętna ciekawość świata – na zajęciach prowadzonych metodą projektu i w kołach zainteresowań.

Dlaczego warto wybrać programy eduSensus?  1. Mamy 20 lat doświadczenia w tworzeniu cyfrowych rozwiązań dla edukacji. Wkładamy w nie całą naszą wiedzę oraz umiejętności. W naszym zespole są znakomici fachowcy – autorzy wielokrotnie nagradzanych produktów marki Young Digital Planet (obecnie oferta wydawnictwa Nowa Era).
  2. Nasze programy powstają we współpracy z utytułowanymi specjalistami w swoich dziedzinach: logopedami, neurologopedami, terapeutami, pedagogami, a także z wieloma praktykami i konsultantami.
  3. Status wyrobów medycznych – programy multimedialne eduSensus mają deklarację zgodności wyrobu medycznego, a to oznacza, że uzyskały pozytywną ocenę kliniczną.
  4. Udowodniona skuteczność i bezpieczeństwo stosowania – w badaniach potwierdzono m.in. efektywność, niezawodność i wartość merytoryczną programów.
  5. Dzieci osiągają zakładane cele terapeutyczne – praca z programami eduSensus jest dla dzieci przyjemnością, multimedia to dla nich naturalne środowisko nauki. Ćwiczenia interaktywne stymulują i motywują do pracy, zatem na efekty nie trzeba długo czekać.

Więcej niż programKażdy pakiet eduSensus obok programu multimedialnego zawiera gotowe pomoce i materiały dydaktyczne, które ułatwiają pracę nauczycieli, logopedów i innych specjalistów (m.in. karty pracy do druku, scenariusze zajęć, narzędzia diagnostyczne, wzory potrzebnych dokumentów).

Wykorzystaj stacjonarnie lub zdalniePolecamy ofertę eduSensus również do prowadzenia terapii i do pracy dydaktycznej w formie online.

Nasze programy umożliwiają przeprowadzenie efektywnej lekcji lub sesji online, ponadto zawierają bazę gotowych pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać w nauczaniu zdalnym.
Na platformie dlanauczyciela.pl znajdziesz bezpłatne materiały do pracy, pochodzące z programów eduSensus – wykorzystaj do pracy z uczniami na odległość! Poniżej znajdziesz osobne linki do materiałów dla wychowania przedszkolnego oraz klas 0-3 w szkołach podstawowych.

Bezpłatne materiały do pracy z uczniami ze SPE w przedszkolu 
Bezpłatne materiały do pracy z uczniami ze SPE w szkole podstawowej 

Jak kupić programy eduSensus?Szukaj programów eduSensus u dystrybutorów