NE_EduSensus_logo.jpg

eduSensus. Każde dziecko może rozwijać swój potencjał

 

eduSensus to multimedialne programy, pomoce edukacyjne oraz specjalistyczny sprzęt, dzięki którym każde dziecko ma szanse na rozwój. Innowacyjne programy z serii eduSensus od ponad 20 lat wspierają terapeutów i pedagogów w diagnozowaniu i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Są interaktywne, motywują do nauki, przynoszą radość – i dlatego dzieci uwielbiają elektroniczne pomoce edukacyjne. 

Włącz je do pracy, by szybciej zobaczyć efekty!

Programy eduSensus umożliwiają znalezienie ścieżki rozwoju odpowiedniej dla każdego dziecka, dopasowanej do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Pomagają nabywać nowe umiejętności i cieszyć się postępami. W przyjaznej dzieciom atmosferze wprowadzisz je do fascynującego świata słów, liczb, gestów i emocji.

Dla kogo?

  • Dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów pracujących z dziećmi.


Gdzie znajdą zastosowanie?

  • w przedszkolach, szkołach oraz we wszystkich ośrodkach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych;
  • na zajęciach dydaktycznych, wyrównawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, w pracy indywidualnej i w małych grupach,
  • w pracy z dziećmi szczególnie uzdolnionymi i przejawiającymi większą niż przeciętna ciekawość świata – na zajęciach prowadzonych metodą projektu i w kołach zainteresowań.

Dlaczego warto wybrać programy eduSensus?

  1. Mamy 20 lat doświadczenia w tworzeniu cyfrowych rozwiązań dla edukacji. Wkładamy w nie całą naszą wiedzę oraz umiejętności. W naszym zespole są znakomici fachowcy – autorzy wielokrotnie nagradzanych produktów marki Young Digital Planet (obecnie oferta wydawnictwa Nowa Era).
  2. Nasze programy powstają we współpracy z utytułowanymi specjalistami w swoich dziedzinach: logopedami, neurologopedami, terapeutami, pedagogami, a także z wieloma praktykami i konsultantami.
  3. Status wyrobów medycznych – programy multimedialne eduSensus mają deklarację zgodności wyrobu medycznego, a to oznacza, że uzyskały pozytywną ocenę kliniczną.
  4. Udowodniona skuteczność i bezpieczeństwo stosowania – w badaniach potwierdzono m.in. efektywność, niezawodność i wartość merytoryczną programów.
  5. Dzieci osiągają zakładane cele terapeutyczne – praca z programami eduSensus jest dla dzieci przyjemnością, multimedia to dla nich naturalne środowisko nauki. Ćwiczenia interaktywne stymulują i motywują do pracy, zatem na efekty nie trzeba długo czekać.

Więcej niż program

infografika_01.png

Każdy pakiet eduSensus obok programu multimedialnego zawiera gotowe pomoce i materiały dydaktyczne, które ułatwiają pracę nauczycieli, logopedów i innych specjalistów (m.in. karty pracy do druku, scenariusze zajęć, narzędzia diagnostyczne, wzory potrzebnych dokumentów).

Wykorzystaj stacjonarnie lub zdalnie

Polecamy ofertę eduSensus również do prowadzenia terapii i do pracy dydaktycznej w formie online.

Nasze programy umożliwiają przeprowadzenie efektywnej lekcji lub sesji online, ponadto zawierają bazę gotowych pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać w nauczaniu zdalnym.
Na platformie dlanauczyciela.pl znajdziesz bezpłatne materiały do pracy, pochodzące z programów eduSensus – wykorzystaj do pracy z uczniami na odległość! Poniżej znajdziesz osobne linki do materiałów dla wychowania przedszkolnego oraz klas 0-3 w szkołach podstawowych.

Bezpłatne materiały do pracy z uczniami ze SPE w przedszkolu 

Bezpłatne materiały do pracy z uczniami ze SPE w szkole podstawowej 

Jak kupić programy eduSensus?

Szukaj programów eduSensus u dystrybutorów