Javascript is required

Lekcjotek@ HistoriaBaza pomysłów dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie klas IV-VIII na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Praca z programem to połączenie nowoczesnych metod prezentacji materiału (animacji, filmów, doskonałych symulacji, prezentacji i zdjęć) z  interaktywnymi ćwiczeniami, dzięki którym najtrudniejsze zagadnienia w podstawie programowej są przyswajane przez dzieci szybko i efektywnie.

UWAGA! Programy multimedialne z serii Lekcjotek@ stanowią doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

Dlaczego warto?Komponenty programuOpis szczegółowyPrzykładowy schemat lekcji

 1. prezentacja multimedialna wprowadzająca w zagadnienie (animacja, pokaz slajdów, film),
 2. pogłębienie tematu i dodatkowe objaśnienia, zazwyczaj w formie multimedialnej,
 3. różnorodne zadania interaktywne dotyczące tematu lekcji, pozwalające zaangażować grupę w wykonywanie ćwiczeń

Uporządkowana, niezmienna struktura lekcji podoba się uczniom – wiedzą, czego się mają spodziewać, jak będą przebiegać zajęcia i ich praca.

Założenia metodyczne

 • zapewnia realizację wybranych zagadnień podstawy programowej dla klas IV-VIII szkoły podstawowej,
 • ułatwia zrozumienie procesów i zdarzeń historycznych, tłumaczy wpływ historii na dzisiejszą rzeczywistość,
 • w atrakcyjny sposób wprowadza w świat historii i kultury, prezentuje sylwetki postaci które odegrały ważną rolę w dziejach,
 • pozwala uczniom wejść w interakcję, przećwiczyć poznane zagadnienia i zaangażować się w lekcję,
 • wykorzystuje multimedia, z których korzystanie jest dla uczniów naturalne i intuicyjne,
 • daje możliwość dostosowania wyglądu zasobów (filmów, zdjęć, animacji) do potrzeb uczniów, co jest szczególnie ważne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz słabowidzących.

Korzyści dla nauczyciela

 • zyskuje różnorodność pomocy dydaktycznych,
 • ma możliwość wcześniejszego przygotowania się do zajęć oraz wykorzystania gotowych scenariuszy lekcji,
 • realizuje wymóg wykorzystania TIK w szkole,
 • może wykorzystywać materiały zarówno na regularnych, jak i wyrównawczych zajęciach, oraz na kołach zainteresowań.

Korzyści dla ucznia

 • dzięki programowi łatwiej jest mu przyswoić materiał i uzmysłowić sobie jaki wpływ mają wydarzenia historyczne na dzisiejsze życie,
 • ma kontakt z różnorodnym, ciekawym materiałem dydaktycznym,
 • może wejść w interakcję i aktywnie uczestniczyć w pracy grupy.

Zawartość programu Lekcjoteka HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

 1. Na Olimpie
 2. Osiągnięcia starożytnych Rzymian
 3. Początki państwa polskiego
 4. Państwo polskie za czasów Kazimierza Wielkiego
 5. W średniowiecznym zamku
 6. W średniowiecznym mieście
 7. Odkrycia geograficzne i ich następstwa
 8. Początki dynastii Jagiellonów
 9. Bitwa pod Grunwaldem
 10. Szlachta polska
 11. Rzeczpospolita Obojga Narodów
 12. Rozbiory
 13. Powstanie styczniowe
 14. Józef Piłsudski
 15. Wrzesień 1939
 16. Sytuacja ludności polskiej pod okupacją niemiecką i radziecką
 17. Powstanie warszawskie
 18. Świat i Polska po 1945 roku
 19. NSZZ „Solidarność”
 20. Państwo polskie po 1989 roku

Gwarancja jakości

 • Program opracowany we współpracy z nauczycielami historii – przez praktyków dla praktyków.
 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu programów multimedialnych do terapii i wspomagania rozwoju dzieci.

Przykłady ekranówWymagania techniczneProgram do działania wymaga:
 • systemu MS Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
 • procesora 2,4 GHz
 • 1 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
 • 600 MB wolnej przestrzeni na twardym dysku
 • karty dźwiękowej z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami
 • myszy lub innego urządzenia wskazującego
 • napędu CD/DVD
 • UWAGA: Program nie współpracuje z emulatorami napędów CD/DVD.

Zawartość zestawuElementy zestawu (liczba sztuk):

 • Płyta CD z instalatorem (1),
 • Publikacja Pomysły na lekcję (1),
 • Instrukcja instalacji (1)
 • Umowa licencyjna z dokumentem gwarancyjnym (1).