Multimedialne rozwiązania dla szkół podstawowych

Według badań Nowej Ery dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może być w szkołach podstawowych ponad 30%. MEN oszacował, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach powinna obejmować nawet 35% uczniów szkół podstawowych i ówczesnych szkół gimnazjalnych.

W planach resortu edukacji to nauczyciel ma być pierwszym diagnostą dziecka – pierwsze kroki MEN już podjął przedefiniowując obowiązki dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zmieniając zasady finansowania tej pomocy dla uczniów. Z naszych badań wynika, że większość nauczycieli jest żywo zainteresowana tematem SPE, a blisko 90% z nich prowadzi zajęcia wyrównawcze.

Na wszystkie te potrzeby odpowiada oferta programów multimedialnych eduSensus. To nowoczesne narzędzia mające wspierać dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych w realizacji podstawy programowej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Programy dla szkoły podstawowej

MOC EMOCJI PRO 2

MOC EMOCJI PRO 2

Program do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami 10–15 letnimi.

Czytaj więcej

MOC EMOCJI

Moc emocji to nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci.

Czytaj więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program do wykorzystania w pracy dydaktycznej oraz na zajęciach wyrównawczych w klasach 1-2. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej

UCZEŃ NA START

Zestaw ćwiczeń na tablicę interaktywną wspierających nauczycieli przedszkola oraz nauczycieli klas pierwszych w pracy z grupą dzieci zróżnicowaną pod względem wieku i kompetencji.

Czytaj więcej

Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY

Program multimedialny stanowiący narzędzie do realizacji zajęć metodą projektów dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Czytaj więcej

Multimedialna katecheza

Nowoczesny produkt zawierający pierwsze na rynku w pełni interaktywne i multimedialne katechezy na miarę XXI wieku.

Czytaj więcej

Programy terapeutyczne

Programy terapeutyczne eduSensus o deklaracji zgodności wyrobów medycznych to gwarantowane bezpieczeństwo pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Logopedia PRO

LOGOPEDIA PRO

Czytaj więcej

Dysleksja PRO

DYSLEKSJA PRO

Czytaj więcej

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Czytaj więcej

Spektrum autyzmu PRO

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Czytaj więcej

Uwaga Słuchowa PRO

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Czytaj więcej

Seria Lekcjotek@

Lekcjotek@ Matematyka

Lekcjotek@ Matematyka

Funkcjonalna pomoc dydaktyczna przygotowana dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych w klasach 4–8. Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne.

Czytaj więcej

Lekcjotek@ Historia i społeczeństwo

Lekcjotek@ Historia i społeczeństwo

Funkcjonalna pomoc dydaktyczna przygotowana dla nauczycieli historii szkół podstawowych w klasach 4–8. Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne.

Czytaj więcej

Lekcjotek@ Przyroda

Lekcjotek@ Przyroda

Funkcjonalna pomoc dydaktyczna przygotowana dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (klasy 4–8). Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne.

Czytaj więcej

Lekcjotek@ Język polski

Lekcjotek@ Język polski

Funkcjonalna pomoc dydaktyczna przygotowana dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych w klasach 4–8. Program zawiera ciekawe zasoby i scenariusze lekcyjne.

Czytaj więcej

Oferta dotacyjna

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dedykowane potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także tych w spektrum autyzmu. Publikacje z serii "Pewny start" i "Akademia pomysłów" odpowiadają zakresem nauczaniu odpowiednio na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej, lub klas 4-8 szkoły podstawowej. 

Publikacje spełniają wymogi dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniami. 

pewny start-1.jpg   akademia pomyslow-1.jpg

Nauczanie zdalne

Jak wypełniać obowiązki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte, albo pomimo otwarcia część dzieci nadal uczy się zdalnie? Jak skutecznie pracować zdalnie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Umów prezentację zdalną a przekonasz się, jak wykorzystać programy multimedialne eduSensus, by móc kontynuować terapię, uatrakcyjnić zajęcia, lub uprościć raportowanie ze swojej pracy. Zostaw kontakt do siebie − oddzwonimy.

dowiedz się więcej

Interaktywna klasa

oferta_specjalna.png

Wykorzystaj tablicę lub monitor interaktywny do aktywizacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i integracji uczniów. W trakcie zdalnej prezentacji lub spotkania w placówce pomożemy Ci odkryć pełnię możliwości programów eduSensus na urządzeniach interaktywnych. 

Nasze serwisy