Javascript is required

Aktywna tablica 2024. Czas na potrzeby specjalne!Program "Aktywna Tablica" 2024 to szansa dla szkoły, w której uczą się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na otrzymanie 35 000 zł wsparcia finansowego. Razem z wymaganym wkładem własnym, to nawet 43 750 zł dla placówki.

Multimedialne rozwiązania dla szkół podstawowychWedług badań Nowej Ery dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może być w szkołach podstawowych ponad 30%. MEN oszacował, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach powinna obejmować nawet 35% uczniów szkół podstawowych i ówczesnych szkół gimnazjalnych.

W planach resortu edukacji to nauczyciel ma być pierwszym diagnostą dziecka – pierwsze kroki MEN już podjął przedefiniowując obowiązki dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zmieniając zasady finansowania tej pomocy dla uczniów. Z naszych badań wynika, że większość nauczycieli jest żywo zainteresowana tematem SPE, a blisko 90% z nich prowadzi zajęcia wyrównawcze.

Na wszystkie te potrzeby odpowiada oferta programów multimedialnych eduSensus. To nowoczesne narzędzia mające wspierać dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych w realizacji podstawy programowej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W naszej ofercie znajdują się zarówno programy multimedialne jak i sprzęt do pracy z uczniami ze SPE, spełniający wymogi programu Aktywna tablica 2020-2024, dla szkół w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Konkurs eduSensus Education Awards 2024 • Konkurs eduSensus Education Awards 2024

Programy multimedialne z serii "PRO"Programy terapeutyczne eduSensus, w tym programy o deklaracji zgodności wyrobów medycznych, to gwarantowane bezpieczeństwo pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dowiedz się więcej

LOGOPEDIA PRO

Profilaktyka i terapia logopedyczna z programami serii najczęściej wybieranej przez logopedów.
Dowiedz się więcej

DYSLEKSJA PRO

Profilaktyka dysleksji u młodszych dzieci szkolnych.
Dowiedz się więcej

DYSLEKSJA PRO Poziom 2

NOWOŚĆ 2022. narzędzie do terapii uczniów klas 4-8 z zaburzeniami procesów uczenia się.
Dowiedz się więcej

MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.
Dowiedz się więcej

KONCENTRACJA UWAGI PRO

NOWOŚĆ 2022. Wsparcie profilaktyki i terapię dzieci i młodzieży z trudnościami w koncentracji I deficytami uwagi.
Dowiedz się więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2

Program do terapii starszych dzieci szkolnych i młodzieży.
Dowiedz się więcej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Wsparcie w pracy z młodszymi dziećmi ze spektrum autyzmu.
Dowiedz się więcej

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa.
Dowiedz się więcej

MOC EMOCJI PRO Poziom 2

NOWOŚĆ. Rozwój emocjonalno-społeczny uczniów w wieku 10-15 lat.
Dowiedz się więcej

PERCPEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE

Wsparcie w terapii zaburzeń percepcji słuchowej i przetwarzania słuchowego, w tym centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży w wieku 6–15 lat.

Programy multimedialneDowiedz się więcej

MOC EMOCJI

Moc emocji to nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci.
Dowiedz się więcej

ŚMIAŁO DO SZKOŁY!

Program do wykorzystania w pracy dydaktycznej oraz na zajęciach wyrównawczych w klasach 1-2. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych.
Dowiedz się więcej

UCZEŃ NA START

Zestaw ćwiczeń na tablicę interaktywną wspierających nauczycieli przedszkola oraz nauczycieli klas pierwszych w pracy z grupą dzieci zróżnicowaną pod względem wieku i kompetencji.
Dowiedz się więcej

Każdy uczeń to UCZEŃ ZDOLNY

Program multimedialny stanowiący narzędzie do realizacji zajęć metodą projektów dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Dowiedz się więcej

Multimedialna katecheza

Nowoczesny produkt zawierający pierwsze na rynku w pełni interaktywne i multimedialne katechezy na miarę XXI wieku.

Dotacja celowa dla uczniów ze SPE 2024/25 • Kompendium - dotacja SPE 2024/25

  O zwiększone środki można się ubiegać dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioskowanie odbywa się na załączniku nr 2, który jest bardzo podobny do załącznika nr 1.
 • "Uczniowie ze SPE w 2024 r. - webinarium

  Zapraszamy na retransmisję webinarium stanowiącego przegląd obowiązujących przepisów, zmian prawnych a także aktualnych stawek dotyczących organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oferta dotacyjnaMateriały edukacyjne i ćwiczeniowe dedykowane potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także tych w spektrum autyzmu. Publikacje z serii "Pewny start" i "Akademia pomysłów" odpowiadają zakresem nauczaniu odpowiednio na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej, lub klas 4-8 szkoły podstawowej. 

Publikacje spełniają wymogi dotacji celowej na zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniami.  

 • Klasy 1-3

  Publikacje dla uczniów ze SPE w klasach 1-3
 • Klasy 4-8

  Publikacje dla uczniów ze SPE w klasach 4-8
 • Publikacje uzupełniające

  Oferta publikacji uzupełniających do pracy z uczniami z orzeczeniem

Nauczanie zdalne

Jak wypełniać obowiązki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte, albo pomimo otwarcia część dzieci nadal uczy się zdalnie? Jak skutecznie pracować zdalnie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Umów prezentację zdalną a przekonasz się, jak wykorzystać programy multimedialne eduSensus, by móc kontynuować terapię, uatrakcyjnić zajęcia, lub uprościć raportowanie ze swojej pracy. Zostaw kontakt do siebie − oddzwonimy.

Interaktywna klasaWykorzystaj tablicę lub monitor interaktywny do aktywizacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i integracji uczniów. W trakcie zdalnej prezentacji lub spotkania w placówce pomożemy Ci odkryć pełnię możliwości programów eduSensus na urządzeniach interaktywnych. 

Wykorzystaj tablicę lub monitor interaktywny do aktywizacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i integracji uczniów. W trakcie zdalnej prezentacji lub spotkania w placówce pomożemy Ci odkryć pełnię możliwości programów eduSensus na urządzeniach interaktywnych.