Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Seria LOGOPEDIA PRO

Konkurs eduSensus Education Awards 2024  • Konkurs eduSensus Education Awards 2024

Seria programów multimedialnych wspierających terapię logopedyczną!Od 20 lat pomagamy logopedom, terapeutom, nauczycielom i specjalistom.

Nasze programy z logo eduSensus są najczęściej wybierane do pracy w szkołach i przedszkolach oraz w poradniach*. Znane tysiącom użytkowników jako Logopedia Young Digital Planet, obecnie są rozwijane i oferowane przez firmę Nowa Era, największego wydawcę edukacyjnego w Polsce.

*Badanie marketingowe BCMM, grudzień 2019 r.

Aktywna tablica dla szkół podstawowych. Czas na potrzeby specjalne!Programy LOGOPEDIA PRO to doskonałe narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego – dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabo słyszących, z zaburzeniami
koncentracji i uwagi, w tym ADHD i ADD, oraz dla uczniów ze spektrum autyzmu.
Specjaliści znajdą tu także narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC), uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami oraz dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ponadto jako narzędzie do pracy dla młodszych dzieci mających problemy w edukacji szkolnej polecamy „Mówiące obrazki”, „Logorytmikę” i „Zabawy słowem”, z kolei jako pomoc dydaktyczna do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. ADHD, ADD) sprawdzi się program „Logo-Gry”.

Programy polecane logopedom, terapeutom, nauczycielom i wszystkim specjalistom, którzy: 

  • prowadzą zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem,
  • pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Programy można wykorzystywać także podczas innych zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się.

Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić szkoła, aby otrzymać wsparcie finansowe na sprzęt, narzędzia i pomoce terapeutyczne w ramach programu „Aktywna tablica”. 

Wsparcie finansowe dla szkoły na zakup narzędzi i pomocy terapeutycznychPakiety logopedyczneCzytaj więcej

LOGOPEDIA PRO pakiet PODSTAWOWY

Seria 9 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.
Czytaj więcej

LOGOPEDIA PRO pakiet POSZERZONY

13 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę oraz terapię zaburzeń mowy i języka. Mikrofon w zestawie..
Czytaj więcej

LOGOPEDIA PRO pakiet GOLD

18 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka. Mikrofon w zestawie.
Czytaj więcej

LOGOPEDIA PRO pakiet PLATINUM

NOWOŚĆ 2023: Seria 23 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka. Mikrofon w zestawie.

Multimedialny pakiet dla gabinetu logopedycznegoCzytaj więcej

MULTIMEDIALNY GABINET

Kompletny pakiet do wyposażenia gabinetu logopedycznego w multimedia, w tym komputer z panelem dotykowym i 19 profesjonalnych multimedialnych modułów logopedycznych.

Programy okołologopedyczneCzytaj więcej

Logo-Gry

Zestaw gier sterowanych głosem, do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi.
Czytaj więcej

Logorytmika

Program przeznaczony do stymulacji najważniejszych obszarów leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu.
Czytaj więcej

Mówiące obrazki

Program wspomagający nabywanie języka oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu.
Czytaj więcej

Obrazkowy Słownik Tematyczny

Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej, wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka.
Czytaj więcej

Zabawy Słowem

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Opinie o programach Logopedia PRO