Najpopularniejsza na rynku seria programów multimedialnych
wspierających terapię logopedyczną!


Od 20 lat pomagamy logopedom, terapeutom, nauczycielom i specjalistom.

Nasze programy z logo eduSensus są najczęściej wybierane do pracy w szkołach i przedszkolach oraz w poradniach*. Znane tysiącom użytkowników jako Logopedia Young Digital Planet, obecnie są rozwijane i oferowane przez firmę Nowa Era, największego wydawcę edukacyjnego w Polsce.

*Badanie marketingowe BCMM, grudzień 2019 r.

Aktywna tablica dla szkół podstawowych. Czas na potrzeby specjalne!

zamow_3.pngProgramy LOGOPEDIA PRO to doskonałe narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego – dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabo słyszących, z zaburzeniami
koncentracji i uwagi, w tym ADHD i ADD, oraz dla uczniów ze spektrum autyzmu.
Specjaliści znajdą tu także narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC), uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami oraz dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ponadto jako narzędzie do pracy dla młodszych dzieci mających problemy w edukacji szkolnej polecamy „Mówiące obrazki”, „Logorytmikę” i „Zabawy słowem”, z kolei jako pomoc dydaktyczna do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. ADHD, ADD) sprawdzi się program „Logo-Gry”.


Programy polecane logopedom, terapeutom, nauczycielom i wszystkim specjalistom, którzy: 

  • prowadzą zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem,
  • pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Programy można wykorzystywać także podczas innych zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się.

Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić szkoła, aby otrzymać wsparcie finansowe na sprzęt, narzędzia i pomoce terapeutyczne w ramach programu "Aktywna tablica". 

Pakiety logopedyczne

eduSensus LOGOPEDIA PRO pakiet PODSTAWOWY

LOGOPEDIA PRO pakiet PODSTAWOWY

Seria 9 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

eduSensus Logopedia PRO pakiet POSZERZONY

LOGOPEDIA PRO pakiet POSZERZONY

13 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę oraz terapię zaburzeń mowy i języka. Mikrofon w zestawie.

Czytaj więcej

eduSensus LOGOPEDIA PRO pakiet GOLD

LOGOPEDIA PRO pakiet GOLD

18 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka. Mikrofon w zestawie.

Czytaj więcej

eduSensus LOGOPEDIA PRO pakiet PLATINUM

LOGOPEDIA PRO pakiet PLATINUM

NOWOŚĆ 2023: Seria 23 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka. Mikrofon w zestawie.

Czytaj więcej

Multimedialny pakiet dla gabinetu logopedycznego

eduSensus LOGOPEDIA PRO pakiet MULTIMEDIALNY GABINET

MULTIMEDIALNY GABINET

Kompletny pakiet do wyposażenia gabinetu logopedycznego w multimedia, w tym komputer z panelem dotykowym i 19 profesjonalnych multimedialnych modułów logopedycznych.

Czytaj więcej

Programy okołologopedyczne

eduSensus Logopedia PRO LOGO-GRY

Logo-Gry

Zestaw gier sterowanych głosem, do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi.

Czytaj więcej

eduSensus Logopedia PRO LOGORYTMIKA

Logorytmika

Program przeznaczony do stymulacji najważniejszych obszarów leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu.

Czytaj więcej

eduSensus Logopedia PRO MÓWIĄCE OBRAZKI

Mówiące obrazki

Program wspomagający nabywanie języka oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu.

Czytaj więcej

eduSensus Logopedia PRO OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY

Obrazkowy Słownik Tematyczny

Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej, wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka.

Czytaj więcej

eduSensus Logopedia PRO ZABAWY SŁOWEM

Zabawy Słowem

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Czytaj więcej

Webinaria eduSensus

Zobacz także