Javascript is required
header image

eduSensus MatŚwiat - TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Konkurs eduSensus Education Awards 2024MatŚwiat - TERAPIA PEDAGOGICZNA PROZestaw programów multimedialnych rozwijających kompetencje matematyczne, a także wspomagających diagnozę i terapię dyskalkulii.

 • Wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Program przeznaczony dla nauczycieli klas 1-6 szkoły podstawowej i terapeutów prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, profilaktyczne, zapobiegające trudnościom matematycznym,  dydaktyczne z całą klasą oraz w klasach terapeutycznych.

W nowej edycji:

 • licencja na 2 urządzenia,
 • publikacja "MATŚWIAT PRO. Karty pracy" w zestawie,
 • 2 lata gwarancji.

Aktywna tablica – środki na SPE dla szkół podstawowychProgram multimedialny Matświat - TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO spełnia wymogi programu "Aktywna tablica 2021-2024" dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

Zestaw polecany jest przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (dyskalkulia). Może być nie tylko wsparciem dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, ale też źródłem wysokiej jakości zasobów multimedialnych do pracy z dzieckiem szczególnie uzdolnionym matematycznie.

Nowa publikacja w zestawie
Nowa edycja programu DYSLEKSJA PRO to efekt rozmów z użytkownikami: nauczycielami, pedagogami specjalnymi, terapeutami. Wprowadziliśmy zmiany, o które prosili specjaliści, dlatego w nowej edycji program można instalować na 2 urządzeniach równolegle i jest dostępny z 2-letnią gwarancją.


Nowością jest również drukowana publikacja "MATŚWIAT Terapia pedagogiczna PRO Karty pracy". To zestaw 200 czarno-białych kart pracy do terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki w klasach I–III i IV–VI. 


Publikacja zawiera obszerny wstęp z charakterystyką najczęściej występujących trudności w uczeniu się matematyki oraz wykaz materiałów poświęconych danej trudności. Karty pracy są podzielone na dwie grupy: klasy I–III i IV–VI, a w ramach klas pogrupowane pod względem prezentowanych zagadnień oraz podzielone na trzy poziomy trudności.

Dlaczego warto?Opis szczegółowyZałożenia metodyczne

Program MatŚwiat TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO: 

 • jest zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej,
 • skutecznie uczy logicznego myślenia, umiejętności szacowania oraz szybkiego, automatycznego liczenia,
 • ułatwia zrozumienie zależności matematycznych, pokazuje na konkretnych zjawiskach i codziennych sytuacjach istotę działań matematycznych, które zapisywane są za pomocą symboli,
 • zawiera testy pomagające określić stopień opanowania określonych umiejętności matematycznych i porównanie ich z wcześniejszymi osiągnięciami dziecka w tym zakresie,
 • stosuje podejście problemowe, dzięki czemu umożliwia ćwiczenie zagadnień z uczniami w różnym wieku szkolnym,
 • realizuje jednocześnie zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej.

Przykładowy schemat pracy z programem:

Gwarancja jakości

 • Program opracowany przez polskich i europejskich specjalistów (Malmberg),
 • program sprawdzony i uznany przez tysiące polskich i europejskich nauczycieli,
 • program skutecznie wykorzystywany do pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się matematyki w placówkach ogólnodostępnych i specjalistycznych,
 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.

 

Rozwiązania technologiczne

 • Zaawansowana Aplikacja Nauczyciela z możliwością śledzenia postępów ucznia oraz archiwizacją danych z zajęć,
 • inteligentna aplikacja – zakres ćwiczeń dobierany przez program na podstawie testu początkowego
 • drukowanie raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z programu,
 • licencja na 2 urządzenia (2x pendrive) - pozwala na jednoczesną pracę 2 nauczycieli lub terapeutów
 • stałe wsparcie techniczne.

Cele terapeutyczne programu:

 • doskonalenie umiejętności szacowania, liczenia, czytania znaków matematycznych, rozumienia pojęć związanych z matematyką,
 • ułatwienie zrozumienia zależności matematycznych na przykładach z życia codziennego, które można wyrazić za pomocą symboli,
 • wskazywanie postępów, jakich dziecko dokonuje pracując z programem (test początkowy i test końcowy),
 • systematyczne utrwalanie nowych wiadomości i umiejętności,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • budowanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko,
 • monitorowanie postępów (Aplikacja Nauczyciela).

Zaufanie praktykówJustyna Jonac
pedagog specjalny - terapeuta, pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu

Program pozwala uczniom pracować dwutorowo: na komputerze, wykonując zadania multimedialne, oraz na  papierze. Ćwiczenia związane są z życiem codziennym dziecka, a działania czy przykłady - zobrazowane wizualnie i słuchowo. To bardzo ważne, szczególnie kiedy dziecko myśli jeszcze wyłącznie na poziomie konkretnym. Dane zagadnienia (np. porządkowanie liczb, działania na liczbach, szacowanie) pojawiają się w różnych rozdziałach kilkakrotnie, dzięki czemu uczeń ćwiczy daną umiejętność na wielu przykładach i tak długo, aż ją opanuje. (...)

Zalety programu MatŚwiat - Terapia Pedagogiczna PRO

 • Obejmuje szeroki zakres wiedzy i umiejętności, które muszą opanować uczniowie szkoły podstawowej.
 • Jest nowoczesny - łączy pracę na komputerem z tradycyjnymi ćwiczeniami na papierze.
 • Umożliwia pracę z dziećmi w różnym wieku i o różnych umiejętnościach, co pozwala na dobór odpowiednich dla nich ćwiczeń, bez względu na to, do której klasy uczęszczają.
 • Sprawdza się zarówno do nauki dzieci, które mają trudności z matematyką, jak i tych szczególnie uzdolnionych. U tych ostatnich pozytywnie wpływa na rozwijanie myślenia matematycznego.
 • Daje nauczycielowi możliwość wstępnego zdiagnozowania ucznia z trudnościami w nauce matematyki, np. w kierunku dyskalkulii.
Czytaj całą recenzję>

Przykłady ekranówNagroda główna w konkursie Świat Przyjazny Dziecku
Seria specjalistycznych, multimedialnych programów eduSensus z dopiskiem PRO otrzymała główną nagrodę w XXI edycji konkursu ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU w kategorii EDUKACJA.

Konkurs to jedna z najstarszych inicjatyw Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Kapituła konkursowa docenia najbardziej wartościowe na rynku produkty, miejsca i rozwiązania służące dzieciom i ich bezpieczeństwu, a także pozytywnie stymulujące ich rozwój. 

Wymagania techniczne • System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
 • Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
 • Procesor: 2,4 GHz
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki
 • Port USB 2.0/3.0

Zawartość zestawuElementy zestawu (liczba sztuk):

 • Pendrive z instalatorem (2),
 • Publikacja Karty pracy (1),
 • Instrukcja instalacji (1),
 • Umowa licencyjna z dokumentem gwarancyjnym (1).

Do pobraniaDEKLARACJA ZGODNOŚCI UE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH