Javascript is required
header image

Metoda prof. Alfreda Tomatisa

UWAGA SŁUCHOWA PRO to innowacyjny system służący do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej na sprawdzonej i skutecznej metodzie prof. Alfreda Tomatisa. Sprzęt wspiera pracę: nauczycieli, logopedów, psychologów, terapeutów i innych osób, które pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Metoda Tomatisa doskonale sprawdza się również w przypadku osób dorosłych – m.in. redukuje stres, poprawia koncentrację i pamięć, pomaga w kształceniu głosu i nauce języków obcych.

Jak wykazują badania, zastosowanie metody Tomatisa skutecznie pomaga zarówno w przypadkach specyficznych trudności szkolnych, jak i całościowych zaburzeń rozwojowych. Z tego też powodu UWAGA SŁUCHOWA PRO znajduje szerokie zastosowanie w szkołach, przedszkolach i gabinetach terapeutycznych, a także lekarskich (neurologów i psychiatrów).

Skuteczność i bezpieczeństwo

Potwierdzona skuteczność i bezpieczeństwo  system UWAGA SŁUCHOWA PRO ma certyfikat wyrobu medycznego, a to znaczy, że przeszedł on procedurę walidacji i uzyskał pozytywną ocenę kliniczną, m.in. w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa użytkowania.

UWAGA SŁUCHOWA PRO ułatwia:

 • realizację założeń edukacji włączającej,
 • organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • rozwój kompetencji kluczowych.

Uwaga na kompetencje kluczowe! Terapia audiopsychofonologiczna rozwija:

 • umiejętność sprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 • zdolność uczenia się,
 • umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne.

Warto też zwrócić uwagę na:

 • przydatność i efektywność urządzenia – może być ono pomocne na zajęciach wyrównawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych – zarówno indywidualnych, jak i grupowych (sprzęt umożliwia pracę z czworgiem dzieci równocześnie);
 • szerokie zastosowanie – z urządzenia może korzystać każdy nauczyciel, szczególnie przedszkolny, edukacji wczesnoszkolnej i języków obcych, a także logopeda, pedagog, psycholog;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry – z produktem powiązany jest bogaty program rozwoju kompetencji pedagogiczno-terapeutycznych.
Zadbaj o konkurencyjność swojej szkoły – UWAGA SŁUCHOWA PRO to sprzęt, którego nie powinno zabraknąć w nowoczesnej placówce edukacyjnej, otwartej na potrzeby dzieci i rodziców.   

Dlaczego warto:

 • Szerokie zastosowanie terapeutyczne – specjalne potrzeby edukacyjne, logopedia, pedagogika, psychologia.
 • Uniwersalność metody Tomatisa – pomaga zarówno dzieciom, jak i dorosłym, może być wykorzystywana jako wsparcie innych metod terapii.
 • Pewne efekty terapeutyczne – potwierdzona skuteczność metody.
 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego – dzięki uczestnictwu w programie szkoleniowym.
Na temat efektów metody stymulacji uwagi słuchowej prof. Alfreda Tomatisa powstało ponad 30 publikacji z wynikami badań. Większość z nich dotyczy trudności w uczeniu się i wykazuje, że metoda efektywnie pomaga w przypadku różnorodnych problemów z nauką. W kilku opracowaniach wykazano, że około 60% dzieci ze spektrum autyzmu odniosło korzyść dzięki zastosowaniu tej metody. Inne publikacje wskazują, że metoda prof. Alfreda Tomatisa przyspiesza naukę języków obcych, przynosi pozytywne efekty w terapii jąkania się, a także w zakresie opóźnień w rozwoju i zaburzeń psychologicznych.
Więcej w: Gerritsen J. (2009), A Review of research done on Tomatis auditory stimulation. Vervoort, J., De Voigt, M.J.A& Van den Bergh, W. (2008), The Improvement of Severe Psychomotor and Neurological Dysfunction Treated with Tomatis Audio-Psycho-Phonology Method measured with EEG Brain Map and Auditory Evoked Potentials, Journal of Neurotherapy.

O metodzie opowiada Jozef VervoortDlaczego do pracy terapeutycznej warto wybrać system UWAGA SŁUCHOWA PRO?Autoryzacja Jozefa Vervoorta

UWAGA SŁUCHOWA PRO to jedyne urządzenie autoryzowane przez Jozefa Vervoorta, niekwestionowany autorytet w dziedzinie audiopsychofonologii. Daje to użytkownikowi gwarancję, że pracuje ze sprzętem całkowicie zgodnym z metodą Tomatisa i zapewniającym zakładane efekty terapeutyczne.

Przygotowanie do samodzielnej pracy

Okazją do poznania UWAGI SŁUCHOWEJ PRO są szkolenia prowadzone osobiście przez Jozefa Vervoorta (Atlantis-VZW/Mozart Brain Lab) oraz Magdalenę Raciniewską (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Metody prof. Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”). Adepci otrzymują wgląd w założenia prof. Alfreda Tomatisa oraz precyzyjną metodologię i trening umiejętności terapeutycznych ułatwiający samodzielną praktykę. Od razu po ukończeniu szkolenia I stopnia można prowadzić sesje z zastosowaniem gotowych ścieżek terapeutycznych – w zestawie UWAGA SŁUCHOWA PRO jest ich ponad 300.    

Ciągły rozwój zawodowy

Ze sprzętem UWAGA SŁUCHOWA PRO powiązany jest wyjątkowy na polskim rynku 3-stopniowy program rozwoju kompetencji pedagogiczno-terapeutycznych eduSensus Lab. Przynosi on liczne korzyści zawodowe, m.in:

 • najwyższej jakości certyfikowane szkolenia prowadzone przez ekspertów,
 • dostęp do zasobów specjalistycznej wiedzy,
 • wsparcie merytoryczne, konsultacje, konferencje.

Prestiżowe certyfikaty

Po ukończeniu każdego stopnia szkolenia audiopsychofonologicznego z zastosowaniem UWAGI SŁUCHOWEJ PRO jego absolwent otrzymuje CERTYFIKAT potwierdzający zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia terapii dzieci i dorosłych na podstawie metody Tomatisa. 

Certyfikat I stopnia – potwierdza kwalifikacje terapeuty metodą prof. Tomatisa i uprawnia do stosowania sprzętu UWAGA SŁUCHOWA PRO z wykorzystaniem gotowych programów terapeutycznych. Ukończenie tego szkolenia jest niezbędne do rozpoczęcia pracy z systemem UWAGI SŁUCHOWEJ PRO
Certyfikaty II i III stopnia – potwierdzają kwalifikacje do prowadzenia terapii w pełnym zakresie: upoważniają do samodzielnego układania dobranych indywidualnie do pacjenta programów terapii.

Dożywotnia licencja

Nabywcom UWAGI SŁUCHOWEJ PRO udzielamy dożywotniej licencji. Przekazujemy kompletny sprzęt oraz w pełni dostępne oprogramowanie. W związku z tym użytkownik nie ponosi żadnych dalszych kosztów. Od razu po ukończeniu szkolenia I stopnia może prowadzić sesje terapeutyczne z zastosowaniem UWAGI SŁUCHOWEJ PRO i gotowych ścieżek terapeutycznych. 

Dla kogo jest przeznaczona UWAGA SŁUCHOWA PRO? 1. Dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy pomagają dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyspraksja, wady słuchu i mowy, ADHD, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa. Sprzęt UWAGA SŁUCHOWA PRO pozwala na opracowanie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb każdego dziecka programu terapii. Jak wykazują badania, zastosowanie metody A. Tomatisa stanowi skuteczne wsparcie w przypadkach specyficznych trudności szkolnych, jak też całościowych zaburzeń rozwojowych.
 2. Dla logopedów, którzy poszukują terapii wspomagającej dla stosowanych programów korekcyjno-kompensacyjnych. Trening uwagi słuchowej przy pomocy sprzętu UWAGA SŁUCHOWA PRO jest przeznaczony m.in. dla dzieci z zaburzeniami artykulacji, jąkających się, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami emisji głosu, z zaburzoną komunikacją na tle autyzmu. Diagnoza uwagi słuchowej metodą Tomatisa jest polecana szczególnie wtedy, gdy dotychczasowa terapia przestaje przynosić wyraźne postępy.

 3. Dla terapeutów i trenerów, którzy chcieliby stosować terapię uwagi słuchowej jako uzupełnienie metod wsparcia dla osób z różnorodnymi problemami. W przypadku dzieci mogą to być zaburzenia umiejętności szkolnych, zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy). W przypadku dorosłych np. zaburzenia koncentracji czy pamięci, zaburzenia artykulacji, stres, depresja, nerwica, bezsenność.

 4. Dla nauczycieli języków obcych – po treningu uwagi słuchowej mózg lepiej rozróżnia intonację, rytm i dźwięki specyficzne dla danego języka. Osobom, które pragną nauczyć się języka obcego, Uwaga słuchowa Pro daje możliwość szybszego przyswojenia 7 języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, arabskiego, chińskiego.

 5. Dla trenerów wokalnych  problemy z emisją głosu są związane z zaburzeniami uwagi słuchowej, a jej trening umożliwia uporanie się z takimi problemami, jak: utrata kontroli nad natężeniem głosu, brak precyzji, brak barwy lub ekspresji głosu, kłopoty z krtanią, złe ustawienie głosu.

 6. Dla psychologów  metoda prof. Alfreda Tomatisa działa regulująco w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi. Przynosi efekty m.in. w przypadkach wypalenia zawodowego, kłopotów w radzeniu sobie ze stresem i z kontrolą emocji, traumatycznych przeżyć, zaburzeń snu, niskiej motywacji. Nie odnosi się do przyczyn zaburzeń afektywnych, lecz umożliwia integrację efektów terapii. Z tego właśnie powodu wielu psychologów stosuje tę metodę jako uzupełnienie prowadzonej terapii.
 7. Dla lekarzy – metoda może mieć zastosowanie w niektórych dziedzinach medycyny: narzędzie wspierające znajdą w niej psychiatrzy, którzy poszukują rozwiązań alternatywnych wobec leków; podobnie lekarze ogólni, szukający nieinwazyjnej metody zapewniającej pacjentom lepsze samopoczucie. Zwrócić mogą się ku niej pediatrzy zajmujący się zaburzeniami rozwojowymi dzieci, a również neurolodzy – najnowsze badania w dziedzinie neuroplastyczności mózgu korespondują z założeniami metody prof. A. Tomatisa.

UWAGA SŁUCHOWA PRO w 70 polskich szkołachW latach 2005–2007 Ministerstwo Edukacji w Polsce dostarczyło do 300 szkół sprzęt do diagnozy i terapii metodą prof. Alfreda Tomatisa. W ramach projektu „Uwaga! Sposób na sukces” zrealizowanego w latach 2009–2013 metoda Tomatisa została wdrożona w 70 polskich szkołach podstawowych. Zdiagnozowano wtedy 1149 uczniów, a w terapii wzięło udział 776 uczniów.

Projekt potwierdził, że stymulacja uwagi słuchowej ma znaczący wpływ na poprawę funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udowodniony jest jej korzystny wpływ na zmianę zachowania u dzieci z ADHD, większe otwarcie dzieci z autyzmem i lepszą koncentrację uwagi u wszystkich ucz

Nauka języków obcych - efektywnie i oszczędnieKierownictwo firmy Eurocopter, jednego z największych globalnych producentów helikopterów, zdecydowało się w 1989 r. na wykorzystanie metody prof. Alfreda Tomatisa w nauczaniu swoich pracowników języków obcych, przeznaczając na ten cel znaczne środki. W latach 1989–1995 w treningu językowym wzięło udział 580 osób, a ich postępy były uważnie monitorowane.
Podczas gdy Rada Europejska szacuje, że dla osiągnięcia biegłości w posługiwaniu się językiem obcym potrzeba około 700 godzin nauki, Eurocopter założył realizację tego celu w ciągu 620 godzin. Natomiast pracownicy, którzy zostali objęci metodą, osiągnęli go już po 520 godzinach, co dało znaczną oszczędność – 180 godzin*.

 • 25 % ankietowanych pracowników uznało metodę za bardzo skuteczną, 63% za skuteczną, a 14% za umiarkowanie skuteczną; żaden z pracowników nie uznał metody za nieskuteczną,
 • 92% odczuło, że poprawiła się u nich percepcja języka, 
 • 88% lepiej rozumiało język,
 • 85% miało bardziej ekspresyjną intonację,
 • 86% lepiej odbierało dźwięki języka obcego,
 • 77% miało lepsze wyczucie rytmu języka.

* EUROCOPTER „INTEGRATION DES LANGUES ET DE LA COMMUNICATION” 1992-1994