UWAGA SŁUCHOWA PRO – innowacyjny system do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej na metodzie prof. Alfreda Tomatisa

UWAGA SŁUCHOWA PRO to odpowiedź na potrzeby dzieci i dorosłych z różnymi trudnościami: dysleksją, dysgrafią, wadami słuchu i mowy, problemami z emisją głosu, zaburzeniami koncentracji uwagi czy też pamięci, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Dla wielu z tych osób pomocna może być terapia oparta na metodzie prof. Alfreda Tomatisa

Problemy z nauką, komunikowaniem się, koncentracją uwagi oraz wieloma ważnymi zdolnościami poznawczo-emocjonalnymi często mają swoje źródło w zaburzeniach uwagi słuchowej, czyli nieprawidłowym przetwarzaniu przez mózg informacji sensorycznych. W takich przypadkach zastosowanie treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa przynosi znakomite efekty.

Ważne jest, by terapia została rzetelnie oparta na założeniach prof. Alfreda Tomatisa, by była prowadzona przez dobrze przygotowanego specjalistę i by zastosowano w niej bezpieczny, autoryzowany sprzęt.

UWAGA SŁUCHOWA PRO - rozwiązania

Zestaw terapeutyczny

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa, autoryzowany przez Jozefa Vervoorta.

Czytaj więcej

SZKOLENIA

Program certyfikowanych SZKOLEŃ z audio-psycho-fonologii. Zostań terapeutą metody prof. Alfreda Tomatisa!

Czytaj więcej

Metoda prof. A. Tomatisa

Atlantis high res-242 — kopia.jpg

UWAGA SŁUCHOWA PRO oferowana przez wydawnictwo Nowa Era to urządzenie działające ściśle na podstawie metody prof. Alfreda Tomatisa, stworzone we współpracy z ośrodkiem Atlantis-VZW oraz instytutem naukowym Mozart-Brain-Lab w Sint-Truiden w Belgii.

LOGO_ATLANTIS_BLAUW400.png  MBL.PNG

 

Sprzęt ma status wyrobu medycznego oraz autoryzację  merytoryczną i technologiczną Jozefa Vervoorta (na zdjęciu), kontynuatora dzieła naukowego twórcy metody, prof. Alfreda Tomatisa. 

Dowiedz się więcej o metodzie terapii uwagi słuchowej

Zestaw UWAGA SŁUCHOWA PRO - zastosowanie

www.CONSH-2364_Wizualizacja_US_PRO_katalog_20170821_FINAL — kopia.PNG

UWAGA SŁUCHOWA PRO zawiera ponad 300 gotowych programów opracowanych pod kątem terapii zaburzeń, takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) oraz 90 programów wspomagających naukę 7 języków obcych.

Jakim specjalistom polecamy UWAGĘ SŁUCHOWĄ PRO?

 • nauczycielom i pedagogom
 • terapeutom
 • psychologom
 • logopedom
 • nauczycielom języków obcych
 • trenerom wokalnym
 • lekarzom różnych specjalności (m.in. psychiatrom, neurologom)


Gdzie znajdzie zastosowanie UWAGA SŁUCHOWA PRO?

 • w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych
 • w gabinetach logopedycznych
 • w gabinetach terapeutycznych
 • w szkołach językowych
 • w ośrodkach kształcenia głosu

metoda + technologia + wiedza

900x400_ne.jpgNowa Era zaprasza do wyjątkowego programu szkoleniowego, w ramach którego nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, psychologowie, logopedzi i inni specjaliści mogą poznać metodę prof. Alfreda Tomatisa, zdobyć doświadczenie terapeutyczne w pracy z zastosowaniem sprzętu UWAGA SŁUCHOWA PRO oraz rozwijać swoje kompetencje. To wyłączny system certyfikacji uprawniający do terapii z użyciem UWAGI SŁUCHOWEJ PRO i jedyny prowadzony pod kierunkiem Jozefa Vervoorta, eksperta w dziedzinie audiopsychofonologii.