Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Konkurs eduSensus Education Awards 2024 • Konkurs eduSensus Education Awards 2024

UWAGA SŁUCHOWA PROUWAGA SŁUCHOWA PRO to odpowiedź na potrzeby dzieci i dorosłych z różnymi trudnościami: dysleksją, dysgrafią, wadami słuchu i mowy, problemami z emisją głosu, zaburzeniami koncentracji uwagi czy też pamięci, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Dla wielu z tych osób pomocna może być terapia oparta na metodzie prof. Alfreda Tomatisa


Problemy z nauką, komunikowaniem się, koncentracją uwagi
 oraz wieloma ważnymi zdolnościami poznawczo-emocjonalnymi często mają swoje źródło w zaburzeniach uwagi słuchowej, czyli nieprawidłowym przetwarzaniu przez mózg informacji sensorycznych. W takich przypadkach zastosowanie treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa przynosi znakomite efekty.


Ważne jest, by terapia została rzetelnie oparta na założeniach prof. Alfreda Tomatisa, by była prowadzona przez dobrze przygotowanego specjalistę i by zastosowano w niej bezpieczny, autoryzowany sprzęt.

UWAGA SŁUCHOWA PRO - rozwiązaniaDowiedz się więcej

Zestaw terapeutyczny

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa, autoryzowany przez Jozefa Vervoorta.
Dowiedz się więcej

SZKOLENIA

Program certyfikowanych SZKOLEŃ z audio-psycho-fonologii. Zostań terapeutą metody prof. Alfreda Tomatisa!

Metoda prof. A. Tomatisa
UWAGA SŁUCHOWA PRO oferowana przez wydawnictwo Nowa Era to urządzenie działające ściśle na podstawie metody prof. Alfreda Tomatisa, stworzone we współpracy z ośrodkiem Atlantis-VZW oraz instytutem naukowym Mozart-Brain-Lab w Sint-Truiden w Belgii.

Sprzęt ma status wyrobu medycznego oraz autoryzację  merytoryczną i technologiczną Jozefa Vervoorta (na zdjęciu), kontynuatora dzieła naukowego twórcy metody, prof. Alfreda Tomatisa. 

Zestaw UWAGA SŁUCHOWA PRO - zastosowanieUWAGA SŁUCHOWA PRO zawiera ponad 300 gotowych programów opracowanych pod kątem terapii zaburzeń, takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) oraz 90 programów wspomagających naukę 7 języków obcych.

Jakim specjalistom polecamy UWAGĘ SŁUCHOWĄ PRO?

 • nauczycielom i pedagogom
 • terapeutom
 • psychologom
 • logopedom
 • nauczycielom języków obcych
 • trenerom wokalnym
 • lekarzom różnych specjalności (m.in. psychiatrom, neurologom)

Gdzie znajdzie zastosowanie UWAGA SŁUCHOWA PRO?

 • w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych
 • w gabinetach logopedycznych
 • w gabinetach terapeutycznych
 • w szkołach językowych
 • w ośrodkach kształcenia głosu

metoda + technologia + wiedzaNowa Era zaprasza do wyjątkowego programu szkoleniowego, w ramach którego nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, psychologowie, logopedzi i inni specjaliści mogą poznać metodę prof. Alfreda Tomatisa, zdobyć doświadczenie terapeutyczne w pracy z zastosowaniem sprzętu UWAGA SŁUCHOWA PRO oraz rozwijać swoje kompetencje. To wyłączny system certyfikacji uprawniający do terapii z użyciem UWAGI SŁUCHOWEJ PRO i jedyny prowadzony pod kierunkiem Jozefa Vervoorta, eksperta w dziedzinie audiopsychofonologii.