• Umożliwia efektywne i atrakcyjne nauczanie fizyki dzięki wprowadzaniu treści w zwięzły i przystępny sposób, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy w podręcznikach.
 • Zapewnia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń i zbiorze zadań, oraz interaktywnym zadaniom w e-ćwiczeniach.
 • Rozbudza w uczniach ciekawość świata, uczy przeprowadzania eksperymentów i wyciągania z nich wniosków dzięki doświadczeniom z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów.
 • Pozwala na indywidualizację nauczania dzięki umożliwiającym pracę z uczniami o różnych umiejętnościach i poziomie wiedzy elementom, jak znajdujące się w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń i zbiorze zadań zadania o różnym poziomie trudności, tematy dodatkowe czy materiały multimedialne w multibookach.
 • Umożliwia skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, które zapewniają różne elementy powtórzeniowe zawarte w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń i zbiorze zadań.

Dla ucznia

To jest fizyka 1

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 73/1/2009/2015
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

W podręczniku dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 1 treści tradycyjnie rozpoczynają się od mechaniki, która jest przedstawiona w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
 • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń, możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy i skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 2

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 73/2/2009/2015
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

W podręczniku dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 2 treści rozpoczynają się od pracy i energii, które są przedstawione w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
 • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń, możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy i skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 1

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 1 umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy.

 • Kształtuje umiejętność rozwiązywania zadań oraz intuicyjne rozumienie zagadnień dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.
 • Pomaga kształcić umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach zjawisk i procesów fizycznych dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zatytułowanym Fizyka poza szkołą i Zróbmy razem.
 • Ułatwia przygotowywanie do egzaminu gimnazjalnego i do sprawdzianu dzięki testom podsumowującym Już za … egzamin znajdującym się na końcu każdego z działów.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym.

To jest fizyka 2

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Seria: To jest fizyka

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 2 umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy.

 • Kształtuje umiejętność rozwiązywania zadań oraz intuicyjne rozumienie zagadnień dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.
 • Pomaga kształcić umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach zjawisk i procesów fizycznych dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zatytułowanym Fizyka poza szkołą i Zróbmy razem.
 • Ułatwia przygotowywanie do egzaminu gimnazjalnego i do sprawdzianu dzięki testom podsumowującym Już za … egzamin znajdującym się na końcu każdego z działów.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym.
przejdź do sklepu
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Fracuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum pozwala utrwalić i poszerzyć wiedzę ze wszystkich zagadnień realizowanych w gimnazjum, a także niektórych dodatkowych, oraz pogłębić umiejętności  zdobyte w trakcie pracy z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń.

 • Rozwija umiejętności praktyczne dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności oraz opatrzonym wskazówkami 45 propozycjom doświadczeń.
 • Ułatwia pełniejsze zrozumienie zagadnień dzięki Przykładom z rozwiązanymi zadaniami, często różnymi sposobami.
 • Zachęca do samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy na dany temat dzięki propozycjom projektów.
 • Pozwala na wygodną pracę dzięki czytelnemu układowi treści z odwołaniami do szczegółowych wymagań podstawy programowej oraz odpowiedziom do wszystkich zadań.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki zadaniom egzaminacyjnym różnego typu, a także przypomnieniom najważniejszych wiadomości z zakresu gimnazjum.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 2

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 73/2/2009/2015
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

W podręczniku dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 2 treści rozpoczynają się od pracy i energii, które są przedstawione w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
 • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń, możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy i skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 3

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 73/3/2010/2015
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

W podręczniku dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 3 treści rozpoczynają się od elektrostatyki i prądu elektrycznego, następnie zamieszczono elektryczność, magnetyzm oraz drgania i  fale. Materiał przedstawiono w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
 • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń, możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy i skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 2

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Seria: To jest fizyka

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 2 umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy.

 • Kształtuje umiejętność rozwiązywania zadań oraz intuicyjne rozumienie zagadnień dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.
 • Pomaga kształcić umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach zjawisk i procesów fizycznych dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zatytułowanym Fizyka poza szkołą i Zróbmy razem.
 • Ułatwia przygotowywanie do egzaminu gimnazjalnego i do sprawdzianu dzięki testom podsumowującym Już za … egzamin znajdującym się na końcu każdego z działów.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 3

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Seria: To jest fizyka

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 3 umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy.

 • Kształtuje umiejętność rozwiązywania zadań oraz intuicyjne rozumienie zagadnień dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.
 • Pomaga kształcić umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach zjawisk i procesów fizycznych dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zatytułowanym Fizyka poza szkołą i Zróbmy razem.
 • Ułatwia przygotowywanie do egzaminu gimnazjalnego i do sprawdzianu dzięki testom podsumowującym Już za … egzamin znajdującym się na końcu każdego z działów.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym.
przejdź do sklepu
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Fracuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum pozwala utrwalić i poszerzyć wiedzę ze wszystkich zagadnień realizowanych w gimnazjum, a także niektórych dodatkowych, oraz pogłębić umiejętności  zdobyte w trakcie pracy z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń.

 • Rozwija umiejętności praktyczne dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności oraz opatrzonym wskazówkami 45 propozycjom doświadczeń.
 • Ułatwia pełniejsze zrozumienie zagadnień dzięki Przykładom z rozwiązanymi zadaniami, często różnymi sposobami.
 • Zachęca do samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy na dany temat dzięki propozycjom projektów.
 • Pozwala na wygodną pracę dzięki czytelnemu układowi treści z odwołaniami do szczegółowych wymagań podstawy programowej oraz odpowiedziom do wszystkich zadań.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki zadaniom egzaminacyjnym różnego typu, a także przypomnieniom najważniejszych wiadomości z zakresu gimnazjum.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 3

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 73/3/2010/2015
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

W podręczniku dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 3 treści rozpoczynają się od elektrostatyki i prądu elektrycznego, następnie zamieszczono elektryczność, magnetyzm oraz drgania i  fale. Materiał przedstawiono w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
 • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń, możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy i skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak Podsumowania, Pytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
przejdź do sklepu
To jest fizyka 4

To jest fizyka 4

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 73/4/2011/2016
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

Podręcznik dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 4 rozpoczynają się od optyki, następnie zamieszczono powtórzenie całego materiału z fizyki potrzebnego na egzaminie gimnazjanym oraz zastosowanie fizyki w życiu codziennym. Materiał przedstawiono w prosty i zrozumiały sposób, z wykorzystaniem niezbędnego i elementarnego aparatu matematycznego.

 • Pomaga zainteresować przedmiotem i uczyć fizyki w sposób efektywny dzięki przystępnie i zwięźle przedstawionym treściom, licznym odwołaniom do intuicji uczniów i sytuacji znanych im z życia codziennego, Ciekawostkom, a także czytelnym infografikom i inspirującym fotografiom otwierającym tematy.
 • Pozwala kształcić umiejętność rozwiązywania zadań dzięki Przykładom rozwiązanym krok po kroku, często dwoma sposobami, oraz zadaniom różnego typu do samodzielnego rozwiązania.
 • Uczy planowania i przeprowadzania eksperymentów, a także wyciągania z nich wniosków dzięki propozycjom prostych doświadczeń, możliwych do wykonania w szkole lub w domu, z wykorzystaniem łatwo dostępnych przedmiotów, a także Pracom badawczym znajdującym się na końcu działów.
 • Pomaga w utrwalaniu wiedzy i skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie różnych elementów powtórzeniowych, jak PodsumowaniaPytania i zadania na zakończenie tematów, a także Powtórzenia składające się z przypomnienia teorii i czterostopniowego testu.
 • Pozwala na powtórzenie całego materiału z fizyki przed egzaminem gimnazjalnym dzięki działowi "Przed egzaminem" zawierającym, w każdym temacie, krótkie powtórzenie teorii oraz zadania.
 • Pomaga zainteresować fizyką dzięki dodatkowym tematom wyjaśniającym zastosowanie fizyki w życiu codziennym.
przejdź do sklepu

To jest fizyka 3

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa

Seria: To jest fizyka

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 3 umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki oraz utrwalanie zdobytej wiedzy.

 • Kształtuje umiejętność rozwiązywania zadań oraz intuicyjne rozumienie zagadnień dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.
 • Pomaga kształcić umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach zjawisk i procesów fizycznych dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zatytułowanym Fizyka poza szkołą i Zróbmy razem.
 • Ułatwia przygotowywanie do egzaminu gimnazjalnego i do sprawdzianu dzięki testom podsumowującym Już za … egzamin znajdującym się na końcu każdego z działów.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym.
przejdź do sklepu
To jest fizyka 4

To jest fizyka 4

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Seria: To jest fizyka

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „To jest fizyka” cz. 4 umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności z fizyki, utrwalanie zdobytej wiedzy oraz powtórzenie całego materiału z fizyki potrzebnego na egzamin gimnazjalny.

 • Kształtuje umiejętność rozwiązywania zadań oraz intuicyjne rozumienie zagadnień dzięki różnym typom zadań oraz przykładowym, rozwiązanym krok po kroku zadaniom Policzmy razem.
 • Pomaga kształcić umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach zjawisk i procesów fizycznych dzięki ciekawym doświadczeniom z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, zatytułowanym Fizyka poza szkołą i Zróbmy razem.
 • Ułatwia przygotowywanie do egzaminu gimnazjalnego i do sprawdzianu dzięki testom podsumowującym Już za … egzamin znajdującym się na końcu każdego z działów.
 • Pozwala pracować z uczniami o różnym poziomie umiejętności i wiedzy dzięki zadaniom o zróżnicowanym stopniu trudności, a także tematom dodatkowym.
 • Dodatkowy dział "Przed egzaminem" pozwala na przypomnienie i utrwalenie wiedzy potrzebnej na egzaminie gimnazjalnym.
przejdź do sklepu
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Fracuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum pozwala utrwalić i poszerzyć wiedzę ze wszystkich zagadnień realizowanych w gimnazjum, a także niektórych dodatkowych, oraz pogłębić umiejętności  zdobyte w trakcie pracy z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń.

 • Rozwija umiejętności praktyczne dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności oraz opatrzonym wskazówkami 45 propozycjom doświadczeń.
 • Ułatwia pełniejsze zrozumienie zagadnień dzięki Przykładom z rozwiązanymi zadaniami, często różnymi sposobami.
 • Zachęca do samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy na dany temat dzięki propozycjom projektów.
 • Pozwala na wygodną pracę dzięki czytelnemu układowi treści z odwołaniami do szczegółowych wymagań podstawy programowej oraz odpowiedziom do wszystkich zadań.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki zadaniom egzaminacyjnym różnego typu, a także przypomnieniom najważniejszych wiadomości z zakresu gimnazjum.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Na portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele korzystający z serii „To jest fizyka” znajdą:

 

 • generatory testów z zadaniami do wszystkich części podręcznika,
 • sprawdziany diagnostyczne, kilkadziesiąt testów i ponad 20 kart pracy
 • multibooki do wszystkich części podręcznika

oraz program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, rozwiązania zadań, doświadczenia i wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Zawierają materiały multimedialne skorelowane z podręcznikami, dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania: filmy, animacje, symulacje, pokazy slajdów, ćwiczenia interaktywne.

pobierz

Generatory testów

Generatory testów

Wygodne narzędzie do przygotowywania sprawdzianów

Generatory zawierają zadania o różnym poziomie trudności, podzielone na działy zgodnie z treścią podręczników. Narzędzie umożliwia ułożenie sprawdzianu z jednego bądź kilku tematów, automatycznie w dwóch grupach, z odpowiedziami.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

E-ćwiczenia

E-ćwiczenia

Baza zadań multimedialnych umożliwiających powtarzanie i sprawdzanie wiedzy. Nauczycielom pozwala na tworzenie i zlecanie prac domowych.

Czytaj więcej

Rebel.to

Rebel.to

Innowacyjna aplikacja na urządzenia mobilne. Zawiera fiszki do powtórek, umożliwia zapisywanie rzeczy do zrobienia i kontakt ze znajomymi.

Czytaj więcej

Nauki fizyczne

Nauki fizyczne

Portal zawierający materiały i interaktywne narzędzia dydaktyczne umożliwiający prowadzenie Internetowych Klas Fizycznych.

Czytaj więcej

Zobacz także