Webinaria pełne wiedzy

Niezależnie od tego, czy uczysz w szkole, czy zdalnie lub hybrydowo, webinaria są zawsze jednym z najbardziej wartościowych narzędzi do doskonalenia własnej pracy. Właśnie dlatego – z myślą o potrzebach nauczycieli – zebraliśmy nagrania naszych ekspertów dotyczące zarówno dydaktyki poszczególnych przedmiotów, jak i zagadnień psychologicznych oraz nauczania online. Znajdziecie tu również retransmisje z organizowanych przez nas wykładów i konferencji.

Ponieważ chcemy zawsze towarzyszyć nauczycielom i wspierać ich niezależnie od okoliczności, zbiór jest regularnie aktualizowany o nagrania dotyczące bieżącej sytuacji w szkołach. Zapraszani przez nas goście to profesjonaliści, którzy swoją fachową wiedzę potrafią przedstawiać w prosty sposób, udzielając przy tym wielu praktycznych porad. Zachęcamy do oglądania i skorzystania z ich doświadczeń!

Zobacz najnowsze webinaria

Jak prowadzić sprawdziany oraz testy on-line

Jak wykorzystać aplikacje Microsoft Teams, notes zajęć (OneNote) oraz generator testów i sprawdzianów Nowej Ery do sprawdzianów i testów on-line? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia przygotowanego przez Janusza Wierzbickiego.

Od izolacji do adaptacji. Co wiemy o funkcjonowaniu młodzieży w obliczu COVID-19

Jak dzieci i młodzież funkcjonują w trakcie pandemii i jak im pomóc

Edukacja wczesnoszkolna w sytuacji pandemii

Jak nauczać uczniów klas 1-3 w czasie pandemii?

Podsumowanie i wnioski z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Przygotowania do egzaminu 2021 z języka polskiego – czas START!

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Joannę Kostrzewę.

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty 2021 z matematyki - czas START!

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych przeprowadzonego przez Jerzego Janowicza.

Przygotowania do egzaminu 2021 z języka angielskiego – czas start!

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Małgorzatę Konopczyńską.

Szkoła podstawowa

Obejrzyj retransmisje webinariów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, plastyki oraz muzyki w szkole podstawowej. Poznaj nasze rozwiązania, skorzystaj z wiedzy i pomysłów ekspertów.

 
 

Szkoła ponadpodstawowa

Zobacz webinaria dla nauczycieli geografii, biologii i podstaw przedsiębiorczości. Zapoznaj się z rozwiązaniami, które przygotowaliśmy, oraz skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów.

Egzamin ósmoklasisty

Zobacz retransmisje webinariów poświęconych przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wspólnie z naszymi ekspertami przeanalizuj arkusze oraz wymagania egzaminacyjne i zaplanuj pracę z uczniami.

Nauka zdalna

Obejrzyj webinaria poświęcone zdalnemu nauczaniu. Skorzystaj z wiedzy i doświadczeń naszych ekspertów, by uczynić zdalną naukę bardziej efektywną i lepiej zadbać o relacje z uczniami.

Specjalne potrzeby edukacyjne

Zapoznaj się z retransmisjami spotkań on-line poświęconych zagadnieniom z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych. Sprawdź porady praktyków, zagadnienia z dziedziny prawa oświatowego i finansów. Zobacz, jak pracować zdalnie z uczniami ze SPE.

Konferencje eksperckie

Zobacz retransmisje z naszych konferencji eksperckich: cyklu szkoleń on-line dla nauczycieli i dyrektorów Edukacja na czasie, spotkań dla nauczycieli szkół podstawowych Szkoła podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie. i Teacher Power Conferences oraz konferencji Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej. Wyzwania współczesnego ucznia i nauczyciela szkoły średniej dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Sprawdź też cykle seminariów dla nauczycieli Campus oraz warsztaty GREAT dla anglistów.

Zapisz się na kolejne spotkania

Najbliższe spotkania

Zobacz także