SERIA

To jest chemia

 • Ułatwia wyrównanie poziomu po gimnazjum dzięki zamieszczonym w podręczniku wiadomościom z wcześniejszego etapu edukacyjnego niezbędnym do zrozumienia nowych zagadnień.
 • Umożliwia utrwalenie umiejętności obliczeniowych dzięki zadaniom zamieszczonym w zbiorze zadań dołączonym do podręcznika i Kartom pracy ucznia.
 • Kształci umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych dzięki eksperymentom dokładnie opisanym i zilustrowanym w podręczniku oraz elementowi Eksperymentuj! w Kartach pracy ucznia.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotem dzięki materiałom prezentacyjnym – m.in. filmom do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręczniku i multibookom – dostępnych na stronie dlanauczyciela.pl.
 • Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom w podręcznikach.
 • Kształci umiejętności rozwiazywania zadań problemowych, obliczeniowych i typu maturalnego dzięki różnorodnym zadaniom i przykładom precyzyjnie opisanym krok po kroku w podręcznikach, zbiorze zadań i Maturalnych kartach pracy.
 • Umożliwia uczniom weryfikowanie stopnia opanowania umiejętności za pomocą testów interaktywnych – e-testów – na portalu terazmatura.pl, dostępnych po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręczniku.
 • Umożliwia nauczycielom sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do egzaminu, m.in. dzięki diagnozie Przed maturą.
 • Ułatwia nauczycielom pracę na lekcji dzięki licznym materiałom prezentacyjnym, m.in. filmom do doświadczeń chemicznych opisanych w podręcznikach i multibookom – dostępnym na stronie dlanauczyciela.pl. oraz Generatorowi testów dostępnym na portalu terazmatura.pl

Dla ucznia

To jest chemia

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 438/2012/2015
Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Seria: To jest chemia

W podręczniku „To jest chemia” do zakresu podstawowego przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniami chemii w życiu codziennym. Nowe treści są uzupełnione przypomnieniem wiadomości z gimnazjum.

 • Kształci umiejętności projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych dzięki eksperymentom dokładnie opisanym i zilustrowanym schematami i fotografiami.
 • Utrwala umiejętności obliczeniowe dzięki dodatkowym zadaniom skorelowanym z treściami każdego działu, zamieszczonym w zbiorze zadań dołączonym do podręcznika.
 • Umożliwia powtórzenie wiadomości z gimnazjum niezbędnych w klasie 1. szkoły ponadgimnazjalnej dzięki elementom: Przypomnij sobie zamieszczonemu na początku publikacji oraz Podstawy chemii – na początku każdego działu.
 • Ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki ciekawostkom Chemia blisko nas i Co to oznacza? oraz interesującym wiadomościom nadobowiązkowym Dowiedz się więcej.
 • Skutecznie ułatwia przygotowania do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom i testom Sprawdź, czy potrafisz… kończącym każdy dział.
 • Jest pomocny w zrozumieniu i zapamiętaniu nowych treści, czemu służą infografiki ilustrujące złożone procesy przemysłowe.
przejdź do sklepu
To jest chemia

To jest chemia

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Aleksandra Kwiek
Seria: To jest chemia

Karty pracy ucznia „To jest chemia” zakres podstawowy to zestaw ciekawych zadań, których wykonanie ułatwia przypomnienie i utrwalenie podstaw chemii, zapamiętanie wiedzy zdobytej na lekcji i przygotowanie się do sprawdzianów. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Wspiera kształcenie umiejętności projektowania, przeprowadzania i dokumentowania doświadczeń chemicznych dzięki elementowi Eksperymentuj! – propozycjom doświadczeń do samodzielnego wykonania.
 • Ułatwia przypomnienie podstaw chemii potrzebnych na lekcji dzięki zadaniom sprawdzającym wiedzę z gimnazjum na początku każdej karty pracy.
 • Umożliwia zastąpienie zeszytu przedmiotowego dzięki miejscom przeznaczonym na notatki z lekcji.
 • Doskonale się sprawdza w samodzielnej weryfikacji przez uczniów stopnia przygotowania do sprawdzianów dzięki testom zamieszczonym po każdym dziale.
 • Pomocny w rozwiązywaniu zadań dzięki wskazówkom na marginesach.
 • Zapewnia uczniom dostęp do filmów z doświadczeń chemicznych na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

To jest chemia

Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Seria: To jest chemia

Zbiór zadań „To jest chemia” to doskonała pomoc w systematycznych przygotowaniach do egzaminu maturalnego. Zapewnia możliwość sprawdzania wiadomości z zakresu podstawowego oraz ćwiczenie umiejętności z zakresu rozszerzonego.

 • Umożliwia utrwalenie wiedzy z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej za pomocą ponad 1200 zadań uporządkowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności, poprzedzonych wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej.
 • Jest pomocny w opanowaniu sposobów rozwiązywania wielu typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, z powtórzeniem najważniejszej teorii.
 • Doskonali umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych.
 • Ułatwia systematyczne ćwiczenie najważniejszych umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym dzięki przekrojowym zadaniom z arkuszy maturalnych CKE.
przejdź do sklepu
To jest chemia. Część 1

To jest chemia. Część 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony

Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Seria: To jest chemia

Maturalne karty pracy „To jest chemia” część 1. ułatwiają systematyczne przygotowania do matury. Zamieszczono w nich zadania typu maturalnego do wszystkich działów podręcznika opracowane zgodnie ze wskazówkami CKE do obowiązującej formuły egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwiają skuteczne utrwalenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej i systematyczne sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności dzięki zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Pomocne w ćwiczeniu umiejętności korzystania z informacji w celu rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych.
 • Ułatwiają osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i wskazówkom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do dodatkowych zadań na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

To jest chemia. Część 1

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów

Nr dopuszczenia: 528/1/2012/2015
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Seria: To jest chemia

Podręcznik „To jest chemia” część 1. obejmuje treści z chemii ogólnej i nieorganicznej. Zawiera kody dostępu do portalu terazmatura.pl.

 • Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom.
 • Umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu maturalnego dzięki Zadaniom po dziale sprawdzającym wiedzę z każdego działu oraz interaktywnym testom – e-testom dostępnym na portalu terazmatura.pl po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręczniku.
 • Ułatwia zdobycie umiejętności zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Ułatwia zrozumienie złożonych procesów dzięki infografikom i atrakcyjnym fotografiom.
 • Umożliwia uczniom przypomnienie wiadomości wprowadzanych na wcześniejszych etapach edukacji za pomocą zagadnień To było w gimnazjum i treści z zakresu podstawowego – Zamiast repetytorium.
 • Rozwija zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki wiadomościom nadobowiązkowym To jest interesujące.
przejdź do sklepu

To jest chemia

Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Seria: To jest chemia

Zbiór zadań „To jest chemia” to doskonała pomoc w systematycznych przygotowaniach do egzaminu maturalnego. Zapewnia możliwość sprawdzania wiadomości z zakresu podstawowego oraz ćwiczenie umiejętności z zakresu rozszerzonego.

 • Umożliwia utrwalenie wiedzy z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej za pomocą ponad 1200 zadań uporządkowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności, poprzedzonych wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej.
 • Jest pomocny w opanowaniu sposobów rozwiązywania wielu typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, z powtórzeniem najważniejszej teorii.
 • Doskonali umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych.
 • Ułatwia systematyczne ćwiczenie najważniejszych umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym dzięki przekrojowym zadaniom z arkuszy maturalnych CKE.
przejdź do sklepu
To jest chemia. Część 1

To jest chemia. Część 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony

Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Seria: To jest chemia

Maturalne karty pracy „To jest chemia” część 1. ułatwiają systematyczne przygotowania do matury. Zamieszczono w nich zadania typu maturalnego do wszystkich działów podręcznika opracowane zgodnie ze wskazówkami CKE do obowiązującej formuły egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwiają skuteczne utrwalenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej i systematyczne sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności dzięki zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Pomocne w ćwiczeniu umiejętności korzystania z informacji w celu rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych.
 • Ułatwiają osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i wskazówkom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do dodatkowych zadań na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu
To jest chemia. Część 2

To jest chemia. Część 2

Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów

Nr dopuszczenia: 528/2/2013/2016
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Seria: To jest chemia

Podręcznik „To jest chemia” część 2. obejmuje treści z chemii organicznej. Zawiera kody dostępu do testów interaktywnych na portalu terazmatura.pl.

 • Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom.
 • Umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu maturalnego dzięki Zadaniom po dziale sprawdzającym wiedzę z każdego działu oraz interaktywnym testom – e-testom dostępnym na portalu terazmatura.pl po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręczniku.
 • Ułatwia zdobycie umiejętności zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Ułatwia zrozumienie złożonych procesów dzięki infografikom i atrakcyjnym fotografiom.
 • Umożliwia uczniom przypomnienie wiadomości wprowadzanych na wcześniejszych etapach edukacji za pomocą zagadnień To było w gimnazjum i treści z zakresu podstawowego – Zamiast repetytorium.
 • Rozwija zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki wiadomościom nadobowiązkowym To jest interesujące.
przejdź do sklepu
To jest chemia. Część 2

To jest chemia. Część 2

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony

Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Seria: To jest chemia

Maturalne karty pracy „To jest chemia” część 2. ułatwiają systematyczne przygotowania do matury. Zamieszczono w nich zadania typu maturalnego do wszystkich działów podręcznika opracowane zgodnie ze wskazówkami CKE do obowiązującej formuły egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwiają skuteczne utrwalenie wiadomości z chemii organicznej i systematyczne sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności dzięki zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Pomocne w ćwiczeniu umiejętności korzystania z informacji w celu rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych.
 • Ułatwiają osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i wskazówkom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do dodatkowych zadań na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

To jest chemia

Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Seria: To jest chemia

Zbiór zadań „To jest chemia” to doskonała pomoc w systematycznych przygotowaniach do egzaminu maturalnego. Zapewnia możliwość sprawdzania wiadomości z zakresu podstawowego oraz ćwiczenie umiejętności z zakresu rozszerzonego.

 • Umożliwia utrwalenie wiedzy z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej za pomocą ponad 1200 zadań uporządkowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności, poprzedzonych wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej.
 • Jest pomocny w opanowaniu sposobów rozwiązywania wielu typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, z powtórzeniem najważniejszej teorii.
 • Doskonali umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych.
 • Ułatwia systematyczne ćwiczenie najważniejszych umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym dzięki przekrojowym zadaniom z arkuszy maturalnych CKE.
przejdź do sklepu
To jest chemia. Część 1

To jest chemia. Część 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony

Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Seria: To jest chemia

Maturalne karty pracy „To jest chemia” część 1. ułatwiają systematyczne przygotowania do matury. Zamieszczono w nich zadania typu maturalnego do wszystkich działów podręcznika opracowane zgodnie ze wskazówkami CKE do obowiązującej formuły egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwiają skuteczne utrwalenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej i systematyczne sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności dzięki zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Pomocne w ćwiczeniu umiejętności korzystania z informacji w celu rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych.
 • Ułatwiają osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i wskazówkom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do dodatkowych zadań na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Przygotowanie do egzaminu

Teraz matura 2018. Chemia

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Grażyna Barcińska, Karol Dudek, Kinga Gnerowicz-Siudak, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Maria Litwin, Elżbieta Megiel, Michał Płotek, Szarota Styka-Wlazło, Tomasz Wichur
Seria: Teraz Matura

Zadania i arkusze maturalne „Teraz matura” to zestaw zadań typu maturalnego i arkusze maturalne opracowane zgodnie z wymaganiami CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Ułatwiają utrwalenie wiadomości i doskonalenie umiejętności dzięki przekrojowym zadaniom pogrupowanym w działy tematyczne skorelowane z Vademecum „Teraz matura”.
 • Są pomocne w opanowaniu umiejętności rozwiązywania wielu typów zadań i umożliwiają zapoznanie się z zasadami oceniania na maturze dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Zawierają metody na zapamiętania trudnych treściJest na to sposób!
 • Umożliwiają oswojenie się z formą egzaminu maturalnego oraz przekrojowe sprawdzenie wiedzy za pomocą arkuszy maturalnych.
 • Ułatwiają sprawdzenie postępów w nauce poznanie sposobów rozwiązywania zadań wymagających operowania wiedzą i łączenia faktów z różnych dziedzin chemii dzięki zamieszczonym rozwiązaniom i odpowiedziom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do czterech dodatkowych arkuszy na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Teraz matura 2018. Chemia

Tuż przed egzaminem

Autorzy: Kinga Gnerowicz-Siudak, Romuald Hassa, Dorota Hejka-Smolak, Elżbieta Megiel, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Grażyna Świderska
Seria: Teraz Matura

Tuż przed egzaminem „Teraz matura” to zbiór przekrojowych zadań uzupełniony o wiadomości teoretyczne. Stanowi niezastąpioną pomoc w doskonaleniu trzech kluczowych umiejętności maturalnych – opis i projektowanie doświadczeń chemicznych, obliczenia chemiczne i korzystanie z informacji. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwia powtórzenie kluczowych wiadomości z zakresów podstawowego i rozszerzonego w formie sprawdzania umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach problemowych dzięki elementowi Chemia w pytaniach i odpowiedziach.
 • Pomocny w utrwaleniu metod opisywania i projektowania doświadczeń chemicznych dzięki przykładom, wskazówkom i schematom postępowania.
 • Ćwiczy umiejętności sprawdzane na maturze dzięki przekrojowym zadaniom typu maturalnego.
 • Ułatwia sprawdzenie postępów w nauce dzięki rozwiązaniom i odpowiedziom.
 • Zapewnia uczniom dostęp do dodatkowych zadań, filmów z doświadczeń chemicznych i animacji na stronie terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Teraz matura 2018. Chemia

Vademecum

Autorzy: Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Elżbieta Megiel
Seria: Teraz Matura

Vademecum „Teraz matura” to kompendium wiedzy z chemii, które doskonale sprawdza się w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwia powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości z zakresów podstawowego i rozszerzonego.
 • Doskonali umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki szczegółowym opisom eksperymentów w dziale Doświadczenia chemiczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • Jest pomocne w utrwaleniu sposobów rozwiązywania wielu typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Zapewnia dostęp do dodatkowych materiałów – m.in. filmów z doświadczeń chemicznych, zapisów równań reakcji chemicznych, kalendarza przygotowań maturalnych, zamieszczonych na portalu terazmatura.pl – po wpisaniu kodu z publikacji.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli chemii uczących z serii „To jest chemia” do zakresu podstawowego przygotowano:

 • 28 filmów do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręczniku,
 • multibook i multitekę,
 • multimedialny układ okresowy pierwiastków chemicznych,
 • scenariusze lekcji i karty pracy do wszystkich tematów

oraz wiele innych materiałów dydaktycznych, m.in.: rozkład materiału, plan wynikowy, wymagania programowe i klucze odpowiedzi.

Dla nauczycieli chemii uczących z serii „To jest chemia” do zakresu rozszerzonego przygotowano:

 • 66 filmów do doświadczeń chemicznych opisanych w podręcznikach,
 • multibooki i multiteki,
 • multimedialny układ okresowy,
 • ponad 140 kartkówek, testów i sprawdzianów

oraz rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania programowe, klucze odpowiedzi i wiele innych materiałów.

W przewodniku dla nauczycieli:

 • prezentacja publikacji maturalnych z 10 przedmiotów
 • style przygotowań maturalnych
 • Strefa nauczyciela i Strefa ucznia na portalu terazmatura.pl
 • kalendarz przygotowań maturalnych
 • fiszki maturalne
 • diagnoza PRZED MATURĄ
Pobierz

Rekomendowane dla Ciebie

Filmy - zakres podstawowy

Filmy - zakres podstawowy

Filmy do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręczniku

28 filmów to doskonała pomoc w kształceniu umiejętności opisu doświadczeń chemicznych. Umożliwiają one przeprowadzenie ciekawych lekcji chemii nawet w słabo wyposażonej pracowni chemicznej.

pobierz

Multibook

Multibook

Multimedialny podręcznik dla nauczycieli - zakres podstawowy

Podręcznik wzbogacają materiały dostosowane do wieku uczniów, m.in.: filmy do doświadczeń chemicznych, animacje i symulacje procesów. Ułatwiają indywidualizację nauczania i rozbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotem.

pobierz

Filmy - zakres rozszerzony

Filmy - zakres rozszerzony

Filmy do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręczniku

66 filmów do dwóch części podręcznika to pomoc w kształceniu umiejętności formułowania wniosków na podstawie obserwacji. Umożliwiają one prowadzenie ciekawych lekcji chemii nawet w słabo wyposażonej pracowni chemicznej.

pobierz

Multimedialny układ okresowy

Multimedialny układ okresowy

Nowoczesna aplikacja na każdą lekcję chemii

Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z układu okresowego i zwiększa atrakcyjność lekcji. Zawiera m.in.: zdjęcia pierwiastków i ich zastosowań, filmy przedstawiające otrzymywanie najważniejszych pierwiastków chemicznych.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

zobacz

fiszki.terazmatura.pl

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

zobacz

Rebel.to

Rebel.to

Innowacyjna aplikacja na urządzenia mobilne. Zawiera fiszki do powtórek, umożliwia zapisywanie rzeczy do zrobienia i kontakt ze znajomymi.

zobacz

Artykuły

Dane, których nie można pominąć

Zadania na korzystanie z informacji uczniowie postrzegają jako proste, ale właśnie w nich jest najłatwiej o pomyłki. Na tegorocznej próbnej maturze z Nową Erą jedynie 6% zdających poprawnie rozwiązało zadanie tego typu.

Zobacz także