Odzyskanie niepodległości

11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, częstokroć będąc z tego powodu szykowanymi, aresztowanymi i prześladowanymi. Starania o niepodległość naznaczone są również trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijając z myślą o niej myśl polityczną czy polską kulturę.

Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.

11 listopada przypada Święto Niepodległości, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r. – a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Galeria niepodległości

Materiały dla nauczycieli

Wydawnictwo Nowa Era przygotowało materiały dla szkół podstawowych  i ponadpodstawowych, pozwalające na uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nauczyciele mogą skorzystać z scenariuszy i kart pracy do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, muzyki i plastyki, jak również z materiałów ponadprzedmiotowych.

Wiedza o społeczeństwie – karta pracy

Plastyka – scenariusz lekcji

Wykład: DWIE WIZJE POLSKI – Józef Piłsudski i Roman Dmowski

dr Mariusz Menz

dr Mariusz Menz

Piłsudski i Dmowski to dwie najważniejsze postacie polskiej niepodległości. Obaj urodzeni mniej więcej w tym samym czasie w zaborze rosyjskim. Piłsudski związał się z socjalizmem; Dmowski z kolei współtworzył ruch nacjonalistyczny. Łączyło ich jedno: idea Polski niepodległej. Różniło natomiast wszystko, co się z tym wiązało w praktyce: koncepcja drogi dojścia do niepodległości, wizja granic odradzającego się państwa, kwestia ustroju II Rzeczypospolitej. Wykład będzie próbą przybliżenia postaci Piłsudskiego i Dmowskiego oraz objaśnienia ich myśli politycznej.

dr Mariusz Menz - historyk zatrudniony na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; badacz dziejów Polski XIX i XX wieku; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz współautor podręczników szkolnych do historii i wiedzy o społeczeństwie; jeden z koordynatorów projektu Cyfrowa Szkoła Wielkoplsk@2020 oraz ekspert polsko-niemieckiego podręcznika do historii.

Webinarium: Muzyczne świętowanie Odzyskania Niepodległości

Monika Gromek i Grażyna Kilbach

Monika Gromek i Grażyna Kilbach

Grażyna Kilbach i Monika Gromek zapoznają Was:

  • z repertuarem pieśni patriotycznych, historycznych i wojskowych w podręcznikach Lekcja muzyki od klasy 4 do 7
  • z prezentacją przygotowaną przez wydawnictwo z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości - pieśni patriotyczne
  • z różnymi sposobami wykorzystania materiału repertuarowego - nuty, teksty, akompaniamenty
  • z propozycjami niekonwencjonalnego sposobu realizacji tej tematyki
  • z propozycjami i zaleceniami bezpiecznych zajęć - ze względu na ograniczenia w czasie pandemii Covid-19 w obostrzeniach śpiewu chóralnego.

Monika Gromek - nauczycielka muzyki i przedmiotów artystycznych w różnych typach szkół ogólnokształcących oraz przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych. Współautorka podręczników i programów nauczania muzyki dla szkoły podstawowej, obudowy metodycznej i pakietów edukacyjnych, a także podstawy programowej. Autorka materiałów i artykułów o tematyce muzycznej dla uczniów i nauczycieli. Inicjatorka projektów edukacyjnych, głównie w zakresie metod niekonwencjonalnych oraz działań kreatywnych.

Grażyna Kilbach - nauczyciel muzyki z wieloletnim doświadczeniem. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej m.in. ds. nowej podstawy programowej – reforma programowa 2008, 2012 oraz 2017. Współautorka wielu programów i podręczników do muzyki dla szkoły podstawowej – pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego – wydawnictwa Nowa Era oraz edukator wydawnictwa Nowa Era. Edukator.

Czytaj więcej

Wykład: Życie w Drugiej Rzeczpospolitej

Jan Łoziński

Jan Łoziński

Trzy lata temu – w 100-lecie odzyskania niepodległości – Jan Łoziński, wydawca i historyk, opowiedział nam o realiach życia w II Rzeczpospolitej. Wspólnie przyjrzeliśmy się, jak wyglądała codzienność roku 1918, a jak ponad 20 lat później, w przededniu drugiej wojny światowej. Korzystając z licznych fotografii archiwalnych, przyglądaliśmy się, jak wyglądał poziom życia i jego kontrasty w międzywojennej Polsce, po jakich drogach wówczas jeździliśmy, jak rozwijała się komunikacja, media, handel…

Jan Łoziński jest publicystą, fotoedytorem, wydawcą i historykiem. Zajmuje się historią obyczajowości, przede wszystkim XIX wieku i dwudziestolecia międzywojennego. Wraz z żoną, Mają Łozińską, jest autorem wielu książek na ten temat, w tym „W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne”, „Bale i Bankiety Drugiej Rzeczpospolitej”, „Historia polskiego smaku” i kilku innych. Jest także autorem wyboru ilustracji do ponad 10 albumów pokazujących dzieje Polski na fotografiach archiwalnych.

Pozostałe webinaria

Gabriel Narutowicz (1865-1922). Nie tylko prezydent

Zapraszamy na retransmisję webinarium o Gabrielu Narutowiczu.

Droga do Niepodległej Rzeczypospolitej w 123 odsłonach. Część 1

Zapraszamy na retransmisję webinarium o Niepodległej Rzeczypospolitej.

Droga do Niepodległej Rzeczypospolitej w 123 odsłonach. Część 2

Retransmisja webinarium o Niepodległej Rzeczypospolitej.

Odzyskana niepodległość

Retransmisja webinarium o odzyskaniu niepodległości.

Zobacz także