Odzyskanie niepodległości

11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość mocno wpisywała się w codzienność tych, którzy pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego. Z tego powodu szykowani, aresztowani, prześladowani. Naznaczona była trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijali z myślą o niej myśl polityczną czy polską kulturę.

Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.

11 listopada przypada Święto Niepodległości, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. Zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Galeria niepodległości

Materiały dla nauczycieli

Wydawnictwo Nowa Era przygotowało materiały dla szkół podstawowych  i ponadpodstawowych, pozwalające na uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nauczyciele mogą skorzystać z scenariuszy i kart pracy do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego, muzyki i plastyki, jak również z materiałów ponadprzedmiotowych.

Wiedza o społeczeństwie – karta pracy

Plastyka – scenariusz lekcji

Wykład: Życie w Drugiej Rzeczpospolitej

Jan Łoziński

Jan Łoziński

W 100-lecie odzyskania niepodległości wspólnie przyjrzyjmy się, jak wyglądała codzienność roku 1918, a jak ponad 20 lat później, w przededniu drugiej wojny światowej. Jan Łoziński, wydawca i historyk, korzystając z licznych fotografii archiwalnych, pokazuje, jak wyglądał poziom życia i jego kontrasty w międzywojennej Polsce, po jakich drogach wówczas jeździliśmy, jak rozwijała się komunikacja, media, handel…

Jan Łoziński jest publicystą, fotoedytorem, wydawcą i historykiem. Zajmuje się historią obyczajowości, przede wszystkim XIX wieku i dwudziestolecia międzywojennego. Wraz z żoną, Mają Łozińską jest autorem wielu książek na ten temat w tym "W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne"; "Bale i Bankiety Drugiej Rzeczpospolitej"; "Historia polskiego smaku" i kilku innych. Jest także autorem wyboru ilustracji do ponad 10 albumów pokazujących dzieje Polski na fotografiach archiwalnych.

Projekt z klasą

W IX edycji konkursu na uczniowskie projekty edukacyjne Projekt z klasą zapraszamy do zgłaszania pomysłów w specjalnej kategorii jubileuszowej: Świętujemy niepodległość.

W tej kategorii nagrodzimy projekt, który zaproponuje nieszablonowy, angażujący pomysł na świętowanie, uczczenie lub upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczególnie docenimy interdyscyplinarność i innowacyjność projektu, a także jego wymiar praktyczny dotyczącej szkolnej/lokalnej społeczności.

Zobacz także