Beneficjenci programu

Gratulujemy zakwalifikowania szkoły do programu „Aktywna tablica” w 2021 roku, a tym samym przyznania wsparcia finansowego na zatwierdzone we wnioskach pomoce dydaktyczne. Blisko 3 tysiące szkół otrzymało dofinansowanie! 
Do zamówienia pozostał jeden krok − wybór zestawu interaktywnych monitorów dotykowych Samsung lub pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów z SPE.

Ważne daty

Zamów sprzęt i pomoce dydaktyczne już dziś, zapewniając sobie ich dostawę do końca 2021 roku.
Pamiętaj! Środki niewydane do końca roku budżetowego trzeba zwrócić. 

Edukacja i technologia razem

Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowa Era wraz z partnerami: firmą SAMSUNG – twórcą innowacyjnych technologii – oraz firmą VULCAN – inicjatorem nowoczesnych systemów do zarządzania oświatą, pomoże Państwu stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. W niej uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

Interaktywne monitory dotykowe

Monitory SAMSUNG to idealne narzędzie, odpowiadające na potrzeby dzisiejszej edukacji. Ta intuicyjna tablica ułatwi każdemu nauczycielowi przeprowadzenie dowolnej lekcji. Wszechstronne opcje łączności umożliwiają wykorzystanie podczas zajęć różnorodnych rozwiązań – w tym osobistych urządzeń nauczyciela, wirtualnego laboratorium, czy sprzętu i oprogramowania służącego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  – tworząc tym samym idealne warunki do nauki.

 

Poznaj sposoby wykorzystania interaktywnych monitorów dotykowych

Wykorzystanie interaktywnych monitorów Samsung przyczynia się do pozytywnej zmiany sposobów nauczania lub uczenia się:

 • wparcia pracy zespołowej w klasie oraz w sytuacji nauki w trybie hybrydowym, dzięki kompatybilności z aplikacjami do wideokonferencji, np. MS Teams
 • angażowania uczniów, w tym pracujących zdalnie, w proces tworzenia treści edukacyjnych (np. zadania w formie prezentacji)
 • pracy ze zróżnicowanymi materiałami źródłowymi, m.in. podręcznikami w wersji elektronicznej oraz plikami tekstowymi, graficznymi i wideo stanowiącymi tło lub uzupełnienie zagadnień omawianych na lekcji
 • dostosowania treści edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym dla uczniów z SPE oraz uczących się zdalnie
 • udostępniania wszystkim uczestnikom spotkań notatek/konspektów z lekcji, wniosków z posiedzeń rad pedagogicznych, informacji z zebrań z rodzicami, zapisanych w czasie rzeczywistym, w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej i komunikacji zewnętrznej
 • prowadzenia wideokonsultacji międzyszkolnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Interaktywne zasoby edukacyjne

Zapewniamy atrakcyjne wizualnie zasoby edukacyjne, które są dostosowane do celów dydaktycznych i możliwości poznawczych uczniów. W połączeniu z informacjami zawartymi w podręcznikach wspierają kształcenie ważnych umiejętności przedmiotowych i pomagają w aktywizowaniu uczniów. Interaktywne zasoby pomagają zrozumieć abstrakcyjne dla uczniów zagadnienia, pobudzają wyobraźnię oraz wspierają proces zapamiętywania nowych treści. Fascynująca  forma przeprowadzania doświadczeń chemicznych, w wirtualnym laboratorium z użyciem gogli VR, umożliwia uczniom bezpieczne poznawanie metod badawczych.  Walor poznawczy dodatkowo wzmacnia pełne zaangażowanie i osobiste „zanurzenie” w doświadczenie, które odpowiada konfucjańskiej zasadzie "pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem". 

 • wizualizują treści omawiane na lekcji
 • wpływają pozytywnie na zrozumienie nowych, złożonych informacji
 • wzmacniają proces utrwalanie wiedzy

 

Niezawodne partnerstwo. Razem lepiej

Pomagamy w zdobyciu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego mogą Państwo zamówić interaktywne monitory dotykowe lub dostosowane do potrzeb placówki pakiety programów terapeutycznych, narzędzi i sprzętu do terapii.

 • Pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie wyboru i zakupu sprzętu
 • Profesjonalna i bezpłatna instalacja
 • Certyfikowane szkolenia
 • Wsparcie w rozliczeniu i sprawozdawczości 

Materiały szkoleniowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmami szkoleniowymi dotyczącymi obsługi interaktywnych monitorów Samsung oraz ich efektywnego wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.

Dzięki filmom:

 • dowiesz się, jak pracować z monitorem i zasobami edukacyjnymi Nowej Ery, zgromadzonymi w portalu dlanauczyciela.pl, w różnych fazach lekcji
 • poznasz nowe sposoby na aktywizację uczniów podczas pracy z multimedialnymi materiałami dydaktycznymi
 • będziesz biegle tworzyć wraz z uczniami podsumowania lekcji w czasie rzeczywistym.

Film szkoleniowy do lekcji biologii

Film szkoleniowy do lekcji chemii

Film szkoleniowy do lekcji geografii

Film szkoleniowy do lekcji fizyki

Film szkoleniowy do lekcji matematyki

Film szkoleniowy do lekcji języka polskiego

Film szkoleniowy do lekcji informatyki (Edukacja wczesnoszkolna)

Film szkoleniowy do lekcji przyrody

Formularz kontaktowy

Zadzwoń: 58 322 45 46, napisz: aktywnatablica@nowaera.pl, 
lub zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.  

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form