Beneficjenci programu

Gratulujemy zakwalifikowania szkoły do programu „Aktywna tablica” w 2021 roku, a tym samym przyznania wsparcia finansowego na zatwierdzone we wnioskach pomoce dydaktyczne. Blisko 3 tysiące szkół otrzymało dofinansowanie! 
Do zamówienia pozostał jeden krok − wybór zestawu interaktywnych monitorów dotykowych Samsung lub wirtualnego laboratorium chemicznego Empiriusz.

Ważne daty

Zamów sprzęt i pomoce dydaktyczne już dziś, zapewniając sobie ich dostawę do końca 2021 roku.
Pamiętaj! Środki niewydane do końca roku budżetowego trzeba zwrócić. 

 

Edukacja i technologia razem

Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowa Era wraz z partnerami: firmą SAMSUNG – twórcą innowacyjnych technologii – oraz firmą VULCAN – inicjatorem nowoczesnych systemów do zarządzania oświatą, pomoże Państwu stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. W niej uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

Interaktywne monitory dotykowe

Monitory SAMSUNG Flip 2 to idealne narzędzie, odpowiadające na potrzeby dzisiejszej edukacji. Ta intuicyjna tablica ułatwi każdemu nauczycielowi przeprowadzenie dowolnej lekcji. Wszechstronne opcje łączności umożliwiają wykorzystanie podczas zajęć różnorodnych rozwiązań – w tym osobistych urządzeń nauczyciela, wirtualnego laboratorium, czy sprzętu i oprogramowania służącego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  – tworząc tym samym idealne warunki do nauki.

Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Wirtualna rzeczywistość (VR) daje niesamowitą możliwość doświadczania złożoności świata. W wielu dziedzinach nauki dzięki VR możliwe jest bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów, symulacji. Teraz nowoczesne metody edukowania wchodzą także do szkół!

Doskonałym przykładem tego, jakie możliwości daje wirtualna rzeczywistość w nauczaniu chemii jest Wirtualne Laboratorium Empiriusz.

 • Mobilne, samodzielne urządzenie niewymagające podłączenia do internetu
 • Aplikacja z 56 doświadczeniami w technologii VR dla uczniów szkoły ponadpodstawowej
 • Profesjonalne gogle VR wraz z kontrolerami
 • Wbudowany komputer o wysokich parametrach
 • Ekran dotykowy do obsługi urządzenia
 • Karty pracy do każdego doświadczenia oraz przykładowe scenariusze lekcji
 • Pełna kompatybilność z interaktywnymi monitorami Samsung

Wymagany wkład własny po uzyskaniu dofinansowania w ramach programu Aktywna Tablica wynosi 8 900 zł brutto.

Poznaj sposoby wykorzystania interaktywnych monitorów dotykowych
i Wirtualnego laboratorium Empiriusz

Wykorzystanie interaktywnych monitorów Samsung przyczynia się do pozytywnej zmiany sposobów nauczania lub uczenia się:

 • wparcia pracy zespołowej w klasie oraz w sytuacji nauki w trybie hybrydowym, dzięki kompatybilności z aplikacjami do wideokonferencji, np. MS Teams
 • angażowania uczniów, w tym pracujących zdalnie, w proces tworzenia treści edukacyjnych (np. zadania w formie prezentacji)
 • pracy ze zróżnicowanymi materiałami źródłowymi, m.in. podręcznikami w wersji elektronicznej oraz plikami tekstowymi, graficznymi i wideo stanowiącymi tło lub uzupełnienie zagadnień omawianych na lekcji
 • dostosowania treści edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym dla uczniów z SPE oraz uczących się zdalnie
 • udostępniania wszystkim uczestnikom spotkań notatek/konspektów z lekcji, wniosków z posiedzeń rad pedagogicznych, informacji z zebrań z rodzicami, zapisanych w czasie rzeczywistym, w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej i komunikacji zewnętrznej
 • prowadzenia wideokonsultacji międzyszkolnych w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Wirtualne laboratorium Empiriusz przyczynia się do:

 • realizacji podstawy programowej w zakresie opanowania czynności praktycznych – samodzielnego przeprowadzania doświadczeń chemicznych
 • nauki formułowania wniosków i obserwacji na podstawie doświadczeń przeprowadzanych w technologii VR
 • bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi przez uczniów oraz zachowanie higieny pracy
 • wykorzystania oprogramowania będącego wsparciem w zdobywaniu niezbędnych informacji, wykonywaniu doświadczeń, interpretowaniu wyników i rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego
 • umożliwienia korzystania z laboratorium uczniom z dysfunkcjami, np. ruchowymi (dla nich korzystanie z tradycyjnych narzędzi jest niebezpieczne)
 • angażowania uczniów poprzez zastosowanie najnowszej technologii VR
 • braku konieczności zakupu i utylizacji odczynników chemicznych
 • realizacji doświadczeń niemożliwych do przeprowadzenia w normalnym laboratorium podczas lekcji (np. ze względu na długi czas zachodzenia reakcji).

Interaktywne zasoby edukacyjne

Zapewniamy atrakcyjne wizualnie zasoby edukacyjne, które są dostosowane do celów dydaktycznych i możliwości poznawczych uczniów. W połączeniu z informacjami zawartymi w podręcznikach wspierają kształcenie ważnych umiejętności przedmiotowych i pomagają w aktywizowaniu uczniów. Interaktywne zasoby pomagają zrozumieć abstrakcyjne dla uczniów zagadnienia, pobudzają wyobraźnię oraz wspierają proces zapamiętywania nowych treści. Fascynująca  forma przeprowadzania doświadczeń chemicznych, w wirtualnym laboratorium z użyciem gogli VR, umożliwia uczniom bezpieczne poznawanie metod badawczych.  Walor poznawczy dodatkowo wzmacnia pełne zaangażowanie i osobiste „zanurzenie” w doświadczenie, które odpowiada konfucjańskiej zasadzie pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. 

 • wizualizują treści omawiane na lekcji
 • wpływają pozytywnie na zrozumienie nowych, złożonych informacji
 • wzmacniają proces utrwalanie wiedzy

Niezawodne partnerstwo. Razem lepiej

Pomagamy w zdobyciu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”. Wygodnie, w jednym miejscu, u zaufanego dostawcy edukacyjnego mogą Państwo zamówić interaktywne monitory dotykowe lub wirtualne laboratorium chemiczne, które posłużą do prezentowania atrakcyjnych wizualnie zasobów edukacyjnych Nowej Ery.

 • Pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie wyboru i zakupu sprzętu
 • Profesjonalna i bezpłatna instalacja
 • Certyfikowane szkolenia
 • Wsparcie w rozliczeniu i sprawozdawczości 

Materiały szkoleniowe

Zapraszamy do zapoznania się z filmem szkoleniowymi dotyczącym obsługi interaktywnych monitorów Samsung oraz ich efektywnego wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.

Dzięki niemu:

 • dowiesz się, jak pracować z monitorem i zasobami edukacyjnymi Nowej Ery, zgromadzonymi w portalu dlanauczyciela.pl, w różnych fazach lekcji
 • poznasz nowe sposoby na aktywizację uczniów podczas pracy z multimedialnymi materiałami dydaktycznymi
 • będziesz biegle tworzyć wraz z uczniami podsumowania lekcji w czasie rzeczywistym.

Formularz kontaktowy

Zadzwoń: 58 322 45 46, napisz: aktywnatablica@nowaera.pl, 
lub zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy rozwiązania dotosowane do konkretnych potrzeb placówki.  

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także