O programie

W 2022 roku publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup sprzętu w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024.

W dniu 15 marca 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało ZAKTUALIZOWANE wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” 2022. Oznacza to, że wnioski ogłoszone w dniu 8 marca 2022 r. tracą swoją moc. Poniżej prezentujemy obowiązujący wzór wniosku oraz jego przykładowe wypełnienie.

Wzory wniosków opublikowane przez MEiN

Wzory wniosków z przykładowym uzupełnieniem – wersja z wkładem finansowym oraz wkładem rzeczowym

Dofinansowaniem objęty jest zakup m.in.:

 • interaktywnych monitorów dotykowycho przekątnej ekranu co najmniej 55 cali  (§2.4 pkt 2f*)
 • wirtualnych laboratoriów (§2.4 pkt 2g*)

w kwocie

*Rozporządzenie Rady Ministrów „Aktywna tablica” z dnia 27 .08.2021 r (D.U. 2021, poz. 1602)

Organ prowadzący szkołę, która ubiega się o wsparcie finansowe, jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Do wkładu własnego zalicza się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie
 • wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIKwykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Ważne terminy w 2022 roku

Liczy się niezawodny partner

Pomagamy w zdobyciu środków oraz wspieramy na każdym etapie programu „Aktywna tablica”.

 • Pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji
 • Merytoryczne doradztwo w zakresie wyboru i zakupu sprzętu
 • Profesjonalna i bezpłatna instalacja sprzętu
 • Certyfikowane szkolenia
 • Wsparcie w rozliczeniu i sprawozdawczości 
 • Centrum wsparcia produktów Samsung dla oświaty (tel. 58 322 45 46)
 • Dostosowanie do wymogów Ogólnopolskiej Siecie Edukacyjnej.

Edukacja i technologia razem

Efektywna edukacja wymaga najwyższej jakości materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowa Era wraz z partnerami: firmą SAMSUNG – twórcą innowacyjnych technologii – oraz firmą VULCAN – inicjatorem nowoczesnych systemów do zarządzania oświatą, pomoże Państwu stworzyć przyjazną przestrzeń edukacyjną. W niej uczniowie pod okiem swoich nauczycieli zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą mogli kreatywnie wykorzystać w szybko zmieniającym się świecie.

Formularz kontaktowy

Chcesz poznać szczegóły oferty, w tym cenę, terminy dostawy i warunki rozliczenia? Potrzebujesz pomocy przy wyborze oferty dostosowanej do potrzeb placówki?

Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu:

 • Zadzwoń do przedstawiciela oświatowego lub do Centrum Kontaktu pod numer 58 322 45 46.
 • Napisz do nas: aktywnatablica@nowaera.pl
 • Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.

 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także