Cykl konferencji eksperckich dla Dyrektorów

W cyklu „Edukacja na czasie. Dyrektor” skoncentrujemy się na kwestiach najistotniejszych obecnie w pracy dyrektorów: na zarządzaniu kryzysem w szkole w czasie pandemii oraz na wsparciu nauczycieli uczących zdalnie, w tym na zapewnieniu im odpowiednich warunków do prowadzenia lekcji online. Poruszymy również istotny temat jakim jest pozyskiwanie funduszy niezbędnych do rozwoju szkoły i jej pracowników.

Partner merytoryczny cyklu szkoleń

Co otrzymuje uczestnik cyklu „Edukacja na czasie. Dyrektor”?

Zakres tematyczny cyklu „Edukacja na czasie. Dyrektor”

1. Praca szkoły w czasie pandemii

Na spotkaniu poznamy narzędzia i rozwiązania, które można wykorzystać w szkole w dobie pracy zdalnej. Przyjrzymy się również zagrożeniom wynikającym z nauczania online i zastanowimy się, jak sobie z nimi skutecznie radzić.

Sebastian Wasiołka
Starszy trener w firmie VULCAN, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Kieruje projektami e-learningowymi oraz zajmuje się promocją edukacji interaktywnej i kształcenia zdalnego. Prowadzi także szkolenia z metodologii nauczania kodowania i programowania.

 

Obejrzyj szkolenie 

2. Epidemia. Nauczanie zdalne. Kwarantanna czyli zarządzanie sytuacją  kryzysową

Rozważymy, w jaki sposób należy działać w kryzysie, aby stanąć na wysokości zadania – jak zarządzać informacją, jak dbać o siebie i nauczycieli, jak współpracować z zespołem zarządzania kryzysowego w szkole.

Anna Tulczyńska  
Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Zajmuje się terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia dla rodziców i rad pedagogicznych. W jednym z warszawskich liceów zapewnia opieką psychologiczną oraz koordynuje autorski program tutoringu.

 

Obejrzyj szkolenie

3. Ocena pracy nauczyciela w warunkach pracy zdalnej – wykaz praktycznych czynności oraz najczęściej popełnianych błędów

Podczas spotkania:

 • przedstawimy praktyczne zestawienie najważniejszych czynności, które należy wykonać, przeprowadzając procedurę oceny pracy nauczyciela,
 • zaprezentujemy wypełnione arkusze samooceny nauczyciela i dyrektora,
 • odpowiemy na pytania i zajmiemy się następującymi zagadnieniami:
  • - Czy praca zdalna przedłuża czas na ocenę pracy?
  • - Ile czasu ma do dyspozycji dyrektor, oceniając pracę nauczyciela?
  • - Czy jest możliwa zdalna ocena pracy?
  • - Jak zdalnie zapoznać nauczyciela z projektem oceny pracy?
  • - Ocena pracy nauczyciela/dyrektora a urlop dla poratowania zdrowia.
  • - Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego: na część etatu, w dwóch placówkach, na umowę cywilnoprawną, po miesiącu zatrudnienia.
  • - Zasiłek opiekuńczy a ocena pracy.
  • - Ocena pracy po ustaniu zatrudnienia.

Aleksandra Kuźniak – ekspertka i edukatorka w zakresie zarządzania oświatą, autorka licznych publikacji na ten temat. Wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując jako nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny, konsultantka ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych ODN oraz współpracownica OKE w Poznaniu. Przez lata kierowała wydziałem oświaty w starostwie powiatowym. Obecnie dyrektorka centrum usług wspólnych. Trenerka MindSonar – programu i narzędzia badającego systemy i hierarchię wartości ludzi oraz ich style myślenia.

 

Obejrzyj szkolenie 

 


4. Praktyczne wskazówki pozyskiwania finansów na wyposażenie szkoły i rozwój kadry.

Omówimy praktyczne kwestie związane z aktualnymi dotacjami oraz z udziałem w dostępnych projektach, które umożliwiają zdobycie środków na wyposażenie i rozwój szkoły.

SZCZEGÓŁY I ZAPISY WKRÓTCE

Zobacz nasze pozostałe cykle: Edukacja na czasie

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl konferencji eksperckich dla Nauczycieli

Edukacja na czasie. Nauka i relacje

Webinaria i artykuły dotyczące nauczania zdalnego

Nauka zdalna

Rozwiązania Nowej Ery do nauki zdalnej i hybrydowej