Cykl konferencji eksperckich dla Dyrektorów
II edycja cyklu szkoleń „Edukacja na czasie. Dyrektor”

W obliczu nieustających zmian w otoczeniu praca dyrektora szkoły stała się jeszcze bardziej wymagająca. Ostatnie tygodnie to niełatwy czas związany z napływem ukraińskich uczniów do polskich placówek. Dlatego chcemy dostarczyć Państwu mądrego, wszechstronnego i długofalowego wsparcia dostosowanego do aktualnych potrzeb i wymogów.

Nowa Era, Vulcan oraz Uniwersytet SWPS zapraszają dyrektorów szkół na II edycję wyjątkowego cyklu spotkań online Edukacja na czasie. Dyrektor.

Udział w spotkaniach stanowi znakomitą okazję do wzbogacenia swojej wiedzy oraz doskonalenia warsztatu pracy dyrektora szkoły dzięki informacjom i doświadczeniom płynącym z dwóch dyscyplin kluczowych dla roli dyrektora: psychologii organizacji oraz zarządzania i jakości.

Partnerzy merytoryczni cyklu szkoleń

Co otrzymuje uczestnik cyklu „Edukacja na czasie. Dyrektor”?

Zakres tematyczny cyklu „Edukacja na czasie. Dyrektor”

II edycja programu

1. Zarządzanie szkołą, czyli jak wykorzystać potencjał
pracowników i myśleć w kategoriach poszukiwania rozwiązań

 • Dyrektor, czyli kto? – czyli o zakresie roli.
 • Komplementy? Jakie komplementy! – czyli o wzmacnianiu i modelowaniu zachowań.
 • Cel rozmowy – efektywność rozwiązania, czyli o działaniach o udowodnionej skuteczności.

 

2. Delegowanie – jak tego nie robić (jak go unikać i robić wszystko samemu)

 • Trójkąt delegowania, czyli o dylematach szefa i Zosi Samosi

 • Kultura odpowiedzialności, czyli po co i jak ją budować

 

3. Waga czy centymetr – czy dobrze mierzysz swoje sukcesy

 • Skalowanie w psychologii i w zarządzaniu, czyli jak planować, żeby osiągnąć cel
 • O teorii wszystkiego, czyli czy można wszystkich mierzyć jedną miarką

 

4. O inwestowaniu kapitału intelektualnego i operacyjnego
dyrektora szkoły

 • Kaskadowanie zadań i priorytety, czyli jak działać strategicznie
 • Co sobie wyobraża CEO dużej korporacji i jak to wpływa na rzeczywistość, czyli o atrybucji i jej konsekwencjach

Spotkania poprowadzą:

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Januszkiewicz

Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny zachowania organizacyjne, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych). W swojej pracy stosuje podejście interdyscyplinarne, wykorzystując nie tylko wiedzę z innych dyscyplin nauki, ale również adaptując i rozwijając ich metody na gruncie zarządzania.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia: organizational behaviour, cultural differences in business context, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholog. Zajmuje się badaniem czynników zwiększających efektywność funkcjonowania kultur organizacyjnych i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Bada wpływ osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną. Zajmuje się również zaburzeniami komunikacji, zarządzaniem różnicami i zmianami w organizacjach. Prowadzi badania nad patologiami osobowości w zarządzaniu, bada organizacyjne kultury psychopatyczne, narcystyczne i histrioniczne.

W obszarze jej działalności jest także wprowadzanie i tworzenie technik gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Rozwija i wdraża systemy wspierające wzrost wrażliwości międzykulturowej, zdolność do rozumienia poglądów i systemów wartości innych ludzi, komunikacji ponad granicami. Prowadzi treningi rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty z coachingu, consulting z zakresu negocjacji i zarządzania zespołami międzynarodowymi.

Współpracuje z Uniwersytetem PUNO w Londynie i Tecnologico Monterrey w Meksyku.


I edycja programu

Sebastian Wasiołka

Sebastian Wasiołka

1. Praca szkoły w czasie pandemii

Na spotkaniu poznamy narzędzia i rozwiązania, które można wykorzystać w szkole w dobie pracy zdalnej. Przyjrzymy się również zagrożeniom wynikającym z nauczania online i zastanowimy się, jak sobie z nimi skutecznie radzić.

Sebastian Wasiołka
Starszy trener w firmie VULCAN, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Kieruje projektami e-learningowymi oraz zajmuje się promocją edukacji interaktywnej i kształcenia zdalnego. Prowadzi także szkolenia z metodologii nauczania kodowania i programowania.

Czytaj więcej
Anna Tulczyńska  

Anna Tulczyńska  

2. Epidemia. Nauczanie zdalne. Kwarantanna czyli zarządzanie sytuacją  kryzysową

Rozważymy, w jaki sposób należy działać w kryzysie, aby stanąć na wysokości zadania – jak zarządzać informacją, jak dbać o siebie i nauczycieli, jak współpracować z zespołem zarządzania kryzysowego w szkole.

Anna Tulczyńska  
Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Zajmuje się terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia dla rodziców i rad pedagogicznych. W jednym z warszawskich liceów zapewnia opieką psychologiczną oraz koordynuje autorski program tutoringu.

Czytaj więcej
Aleksandra Kuźniak

Aleksandra Kuźniak

3. Ocena pracy nauczyciela w warunkach pracy zdalnej – wykaz praktycznych czynności oraz najczęściej popełnianych błędów

Podczas spotkania:

 • przedstawimy praktyczne zestawienie najważniejszych czynności, które należy wykonać, przeprowadzając procedurę oceny pracy nauczyciela,
 • zaprezentujemy wypełnione arkusze samooceny nauczyciela i dyrektora,
 • odpowiemy na pytania i zajmiemy się następującymi zagadnieniami:
  • - Czy praca zdalna przedłuża czas na ocenę pracy?
  • - Ile czasu ma do dyspozycji dyrektor, oceniając pracę nauczyciela?
  • - Czy jest możliwa zdalna ocena pracy?
  • - Jak zdalnie zapoznać nauczyciela z projektem oceny pracy?
  • - Ocena pracy nauczyciela/dyrektora a urlop dla poratowania zdrowia.
  • - Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego: na część etatu, w dwóch placówkach, na umowę cywilnoprawną, po miesiącu zatrudnienia.
  • - Zasiłek opiekuńczy a ocena pracy.
  • - Ocena pracy po ustaniu zatrudnienia.

Aleksandra Kuźniak
Ekspertka i edukatorka w zakresie zarządzania oświatą, autorka licznych publikacji na ten temat. Wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując jako nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny, konsultantka ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych ODN oraz współpracownica OKE w Poznaniu. Przez lata kierowała wydziałem oświaty w starostwie powiatowym. Obecnie dyrektorka centrum usług wspólnych. Trenerka MindSonar – programu i narzędzia badającego systemy i hierarchię wartości ludzi oraz ich style myślenia.

Czytaj więcej
Bogumiła Mandat

Bogumiła Mandat

4. Finansowanie jednostek oświatowych – dotacje celowe, rezerwa oświatowa, fundusze unijne granty i dotacje

Porozmawiamy o możliwościach finansowania działań szkoły z różnych źródeł. W czasie spotkania omówimy sposoby finansowania działań placówek oświatowych, zarówno w rozmaitych formach z budżetu państwa, jak i z funduszy unijnych oraz różnych grantów i dotacji. Przedstawimy zasady uzyskiwania środków finansowych z poszczególnych źródeł oraz wyjaśnię, jak zdobyć fundusze na realizację konkretnych celów edukacyjnych.

Program spotkania:

 • Dotacja celowa na podręczniki w 2021 r.
 • „Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2020–2024
 • Rezerwa oświatowa
 • Finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Korzystanie z Funduszy Europejskich na lata 2021–2027 oraz dotacji i grantów.

Bogumiła Mandat
Dyrektorka liceum i nauczycielka, specjalistka z zakresu edukacji polonistycznej, była wizytatorka Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ekspertka MEN w zakresie zarządzania oświatą i pedagogiki specjalnej. Egzaminatorka, przewodnicząca zespołu egzaminu ósmoklasisty oraz zespołu egzaminu maturalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Zobacz nasze pozostałe cykle: Edukacja na czasie

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Cykl konferencji eksperckich dla Nauczycieli

Edukacja na czasie. Nauka i relacje

Webinaria i artykuły dotyczące nauczania zdalnego

Nauka zdalna

Rozwiązania Nowej Ery do nauki zdalnej i hybrydowej