Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Edukacja na czasie. Dyrektor

Cykl konferencji eksperckich dla DyrektorówW obliczu nieustających zmian w otoczeniu praca dyrektora szkoły stała się jeszcze bardziej wymagająca. Ostatnie tygodnie to niełatwy czas związany z napływem ukraińskich uczniów do polskich placówek. Dlatego chcemy dostarczyć Państwu mądrego, wszechstronnego i długofalowego wsparcia dostosowanego do aktualnych potrzeb i wymogów.

Nowa Era, Vulcan oraz Uniwersytet SWPS zapraszają dyrektorów szkół na II edycję wyjątkowego cyklu spotkań online Edukacja na czasie. Dyrektor.

Udział w spotkaniach stanowi znakomitą okazję do wzbogacenia swojej wiedzy oraz doskonalenia warsztatu pracy dyrektora szkoły dzięki informacjom i doświadczeniom płynącym z dwóch dyscyplin kluczowych dla roli dyrektora: psychologii organizacji oraz zarządzania i jakości.

Partnerzy merytoryczni cyklu szkoleń

Co otrzymuje uczestnik cyklu „Edukacja na czasie. Dyrektor”?Zakres tematyczny cyklu „Edukacja na czasie. Dyrektor”
II edycja programu
1. Zarządzanie szkołą, czyli jak wykorzystać potencjał pracowników i myśleć w kategoriach poszukiwania rozwiązań
 • Dyrektor, czyli kto? – czyli o zakresie roli.
 • Komplementy? Jakie komplementy! – czyli o wzmacnianiu i modelowaniu zachowań.
 • Cel rozmowy – efektywność rozwiązania, czyli o działaniach o udowodnionej skuteczności.
2. Delegowanie – jak tego nie robić (jak go unikać i robić wszystko samemu)
 • Trójkąt delegowania, czyli o dylematach szefa i Zosi Samosi

 • Kultura odpowiedzialności, czyli po co i jak ją budować

3. Waga czy centymetr – czy dobrze mierzysz swoje sukcesy
 • Skalowanie w psychologii i w zarządzaniu, czyli jak planować, żeby osiągnąć cel
 • O teorii wszystkiego, czyli czy można wszystkich mierzyć jedną miarką
4. O inwestowaniu kapitału intelektualnego i operacyjnego dyrektora szkoły
 • Kaskadowanie zadań i priorytety, czyli jak działać strategicznie
 • Co sobie wyobraża CEO dużej korporacji i jak to wpływa na rzeczywistość, czyli o atrybucji i jej konsekwencjach

Spotkania poprowadzą:

 • Katarzyna Januszkiewicz

  Katarzyna Januszkiewicz

  dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

  Psycholog i specjalista ds. organizacji i zarządzania. Prowadzi badania w ramach subdyscypliny zachowania organizacyjne, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych). W swojej pracy stosuje podejście interdyscyplinarne, wykorzystując nie tylko wiedzę z innych dyscyplin nauki, ale również adaptując i rozwijając ich metody na gruncie zarządzania.


  Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia: organizational behaviour, cultural differences in business context, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.

 • dr Magdalena Łużniak-Piecha

  dr Magdalena Łużniak-Piecha

  Psycholog. Zajmuje się badaniem czynników zwiększających efektywność funkcjonowania kultur organizacyjnych i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Bada wpływ osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną. Zajmuje się również zaburzeniami komunikacji, zarządzaniem różnicami i zmianami w organizacjach. Prowadzi badania nad patologiami osobowości w zarządzaniu, bada organizacyjne kultury psychopatyczne, narcystyczne i histrioniczne.


  W obszarze jej działalności jest także wprowadzanie i tworzenie technik gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Rozwija i wdraża systemy wspierające wzrost wrażliwości międzykulturowej, zdolność do rozumienia poglądów i systemów wartości innych ludzi, komunikacji ponad granicami. Prowadzi treningi rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty z coachingu, consulting z zakresu negocjacji i zarządzania zespołami międzynarodowymi.


  Współpracuje z Uniwersytetem PUNO w Londynie i Tecnologico Monterrey w Meksyku.


II edycja programu

1. Praca szkoły w czasie pandemii

Na spotkaniu poznamy narzędzia i rozwiązania, które można wykorzystać w szkole w dobie pracy zdalnej. Przyjrzymy się również zagrożeniom wynikającym z nauczania online i zastanowimy się, jak sobie z nimi skutecznie radzić.

 • Sebastian Wasiołka

  Sebastian Wasiołka

  Starszy trener w firmie VULCAN, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. Kieruje projektami e-learningowymi oraz zajmuje się promocją edukacji interaktywnej i kształcenia zdalnego. Prowadzi także szkolenia z metodologii nauczania kodowania i programowania.

2. Epidemia. Nauczanie zdalne. Kwarantanna czyli zarządzanie sytuacją kryzysową

Rozważymy, w jaki sposób należy działać w kryzysie, aby stanąć na wysokości zadania – jak zarządzać informacją, jak dbać o siebie i nauczycieli, jak współpracować z zespołem zarządzania kryzysowego w szkole.

 • Anna Tulczyńska

  Anna Tulczyńska

  Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Zajmuje się terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia dla rodziców i rad pedagogicznych. W jednym z warszawskich liceów zapewnia opieką psychologiczną oraz koordynuje autorski program tutoringu.

3. Ocena pracy nauczyciela w warunkach pracy zdalnej – wykaz praktycznych czynności oraz najczęściej popełnianych błędów

Podczas spotkania:

 • przedstawimy praktyczne zestawienie najważniejszych czynności, które należy wykonać, przeprowadzając procedurę oceny pracy nauczyciela,
 • zaprezentujemy wypełnione arkusze samooceny nauczyciela i dyrektora,
 • odpowiemy na pytania i zajmiemy się następującymi zagadnieniami:
  • Czy praca zdalna przedłuża czas na ocenę pracy?
  • Ile czasu ma do dyspozycji dyrektor, oceniając pracę nauczyciela?
  • Czy jest możliwa zdalna ocena pracy?
  • Jak zdalnie zapoznać nauczyciela z projektem oceny pracy?
  • Ocena pracy nauczyciela/dyrektora a urlop dla poratowania zdrowia.
  • Ocena pracy nauczyciela zatrudnionego: na część etatu, w dwóch placówkach, na umowę cywilnoprawną, po miesiącu zatrudnienia.
  • Zasiłek opiekuńczy a ocena pracy.
  • Ocena pracy po ustaniu zatrudnienia.
 • Aleksandra Kuźniak

  Aleksandra Kuźniak

  Ekspertka i edukatorka w zakresie zarządzania oświatą, autorka licznych publikacji na ten temat. Wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując jako nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny, konsultantka ds. doradztwa kadry kierowniczej i egzaminów zewnętrznych ODN oraz współpracownica OKE w Poznaniu. Przez lata kierowała wydziałem oświaty w starostwie powiatowym. Obecnie dyrektorka centrum usług wspólnych. Trenerka MindSonar – programu i narzędzia badającego systemy i hierarchię wartości ludzi oraz ich style myślenia.

4. Finansowanie jednostek oświatowych – dotacje celowe, rezerwa oświatowa, fundusze unijne granty i dotacje

Porozmawiamy o możliwościach finansowania działań szkoły z różnych źródeł. W czasie spotkania omówimy sposoby finansowania działań placówek oświatowych, zarówno w rozmaitych formach z budżetu państwa, jak i z funduszy unijnych oraz różnych grantów i dotacji. Przedstawimy zasady uzyskiwania środków finansowych z poszczególnych źródeł oraz wyjaśnię, jak zdobyć fundusze na realizację konkretnych celów edukacyjnych.


Program spotkania:

 • Dotacja celowa na podręczniki w 2021 r.
 • „Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2020–2024
 • Rezerwa oświatowa
 • Finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Korzystanie z Funduszy Europejskich na lata 2021–2027 oraz dotacji i grantów.
 • Bogumiła Mandat

  Bogumiła Mandat

  Dyrektorka liceum i nauczycielka, specjalistka z zakresu edukacji polonistycznej, była wizytatorka Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ekspertka MEN w zakresie zarządzania oświatą i pedagogiki specjalnej. Egzaminatorka, przewodnicząca zespołu egzaminu ósmoklasisty oraz zespołu egzaminu maturalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Zobacz nasze pozostałe cykle: Edukacja na czasie • Edukacja na czasie. Uczeń

  Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.
 • Edukacja na czasie. Nauczyciel

  Cykl konferencji eksperckich dla Nauczycieli
 • Edukacja na czasie. Technologia

  Cykl szkoleń eksperckich zapewniający solidną dawkę inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji.