Cykl konferencji eksperckich dla Nauczycieli

„Edukacja na czasie. Nauczyciel” to cykl szkoleń eksperckich przygotowanych we współpracy z naukowcami z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Webinaria i materiały dodatkowe zostały podzielone na trzy bloki tematyczne : „Ja i moje emocje”, „Ja i moi uczniowie” oraz „Ja i rodzice”.

Partner merytoryczny cyklu szkoleń

Co otrzymuje uczestnik cyklu „Edukacja na czasie. Nauczyciel”?

Zakres tematyczny cyklu „Edukacja na czasie. Nauczyciel”


Blok tematyczny „Ja i moje emocje”

1. Oswoić lęk – praca w pandemii

Scharakteryzujemy lęk jako emocję – zastanowimy się, po co jest ludziom lęk i jakie przybiera on formy. Porozmawiamy także o jego skutkach somatycznych – odpowiemy na pytania, w jaki sposób lęk objawia się w ciele, jakie czynniki go generują i jak można sobie z nim poradzić.

dr Agnieszka Mościcka-Teske

Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Zajmuje się problematyką stresu – bada metody jego zwalczania oraz czynniki indywidualne i środowiskowe, które chronią przed jego negatywnymi skutkami.

 

Obejrzyj szkolenie

2. Płonąć, ale się nie wypalić – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Zastanowimy się, czym jest wypalenie zawodowe, i dowiemy się, jak odróżnić je od zmęczenia. Poznamy charakterystykę objawów i wskazówki diagnostyczne dotyczące zachowania, emocji i relacji interpersonalnych. Zapytamy także, co szkoła może zrobić dla nauczyciela, gdy dotknie go wypalenie.

dr Agnieszka Mościcka-Teske

Psycholożka, psychoterapeutka Gestalt, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Zajmuje się problematyką stresu – bada metody jego zwalczania oraz czynniki indywidualne i środowiskowe, które chronią przed jego negatywnymi skutkami.

 

Obejrzyj szkolenie

 Blok tematycznyJa i moi uczniowie

3. Relacje formalne i nieformalne w szkole i klasie – konkretne narzędzia i metody pracy przydatne w kreowaniu społeczności uczącej się

W czasie spotkania przyjrzymy się największym wyzwaniom, przed jakimi stanęli nauczyciele w obliczu pandemii. Nie tylko skoncentrujemy się na obawach większości pedagogów i poszukamy wspólnie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Omówimy także konkretne narzędzia przydatne i do nauki online, i do nauki w przyszłości, kiedy już wszystko wróci do normy. Ponadto zastanowimy się wspólnie:

  • czy uczniowie w domach nadal są częścią jednej klasy,
  • jak motywować ich do pracy,
  • co wiemy o tym, czy się rzeczywiście uczą,
  • jak zorganizować pracę szkoły i klasy, aby wspierała uczenie się i budowanie wspólnoty.

dr Magdalena Śniegulska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje m.in. w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe i seminaryjne oraz wykłady dotyczące psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji oraz umiejętności rodzicielskich.

Spotkanie moderowała Magdalena Jurewicz - socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koordynuje projekt „Myśląca klasa” poświęcony innowacyjnym metodom prowadzenia lekcji. Swoje umiejętności rozwija współpracując z międzynarodowymi ośrodkami kształcenia nauczycieli m.in. z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku czy Relay College.


Obejrzyj szkolenie

4. Samodzielny uczeń – jak kształtować i wzmacniać jedną z ważniejszych rozwojowo kompetencji

Nauczyciele często podkreślają, że praca z uczniami byłaby dużo efektywniejsza, gdyby młodzi ludzie byli bardziej samodzielni. Od momentu przejścia do nauczania zdalnego te głosy stały się jeszcze częstsze. Samodzielność to ważna kompetencja i jedno z najważniejszych zadań rozwojowych, niewątpliwie także bardzo trudna. Rozwój samodzielności to długi proces, który realizuje się na różne sposoby na kolejnych etapach rozwojowych. Uczymy się jej ze wsparciem innych, w różnych kontekstach: w domu, w szkole, wśród rówieśników. Zdefiniujmy więc, czym ona jest i dowiedzmy się, jak powinniśmy pracować, aby okazywać, że samodzielność jest ważna i że będziemy wspólnie się jej uczyć.

dr Magdalena Śniegulska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje m.in. w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe i seminaryjne oraz wykłady dotyczące psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji oraz umiejętności rodzicielskich.

Spotkanie będzie moderowała Magdalena Jurewicz - socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koordynuje projekt „Myśląca klasa” poświęcony innowacyjnym metodom prowadzenia lekcji. Swoje umiejętności rozwija współpracując z międzynarodowymi ośrodkami kształcenia nauczycieli m.in. z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku czy Relay College.


Obejrzyj szkolenie

 

 

Blok tematyczny „Ja i rodzice uczniów”

5. Dlaczego rodzice nie współpracują, kiedy pojawiają się trudności w pracy z dzieckiem?

Czasem zdarza się, że w pracy z konkretnym dzieckiem pojawiają się trudności. Dobrą praktyką nauczycieli jest to, że po pierwszych nieudanych próbach samodzielnego naprawienia sytuacji kontaktują się z rodzicami, aby wspólnie poradzić sobie z tą trudnością. I wtedy bywa różnie. Czasem współpraca jest sprawna i efektywna, a czasem wszystko przebiega nie tak, jak powinno. Dlaczego tak się dzieje? Podczas spotkania postaramy się pokazać mechanizmy, które mogą powodować trudności na linii nauczyciel – rodzice, a także zaprosimy do rozmowy o możliwych rozwiązaniach takiej – często patowej – sytuacji.

Sławomir Prusakowski

Psycholog, trener i edukator zajmujący się różnymi obszarami ludzkiego rozwoju. Na Uniwersytecie SWPS pokazuje studentom psychologii, jak przełożyć teoretyczną wiedzę z wykładów na codzienną praktykę. Wspiera nauczycieli w ich pracy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Spotkanie będzie moderowała Karolina Wójcik – psycholog, doktorantka Uniwersytetu SWPS, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Specjalizuje się w psychologii narracji oraz wytrwałości w działaniu. Interesuje się tematyką komunikacji oraz związkami pomiędzy stylem życia, a funkcjonowaniem psychologicznym człowieka.

 

Obejrzyj szkolenie 

6. Asertywność w pracy nauczyciela – trudna droga między agresją a uległością

W pracy nauczyciela mamy stały kontakt z wieloma grupami ludzi o różnych potrzebach i oczekiwaniach wobec nas. Towarzyszą nam dzieci, które uczymy i wychowujemy, oraz ich rodzice ze swymi wymaganiami i troską. Pracujemy też z innymi nauczycielami o często odmiennych niż nasze poglądach na edukację. Wreszcie jesteśmy bez przerwy poddawani ocenie przez dyrektorów, kuratorów czy społeczeństwo.

Jak pogodzić te wszystkie potrzeby i pozostać sobą? Jak stawiać granice i szanować siebie? Skąd czerpać pewność, że działania, które podejmujemy, są optymalne i pozwalają na wszechstronny rozwój uczniów. O tym wszystkim chcielibyśmy opowiedzieć na naszym spotkaniu.

Sławomir Prusakowski 

Psycholog, trener i edukator zajmujący się różnymi obszarami ludzkiego rozwoju. Na Uniwersytecie SWPS pokazuje studentom psychologii, jak przełożyć teoretyczną wiedzę z wykładów na codzienną praktykę. Wspiera nauczycieli w ich pracy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Spotkanie będzie moderowała Karolina Wójcik – psycholog, doktorantka Uniwersytetu SWPS, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Specjalizuje się w psychologii narracji oraz wytrwałości w działaniu. Interesuje się tematyką komunikacji oraz związkami pomiędzy stylem życia, a funkcjonowaniem psychologicznym człowieka.

Data i godzina: 13.04.2021, 16:00

Zobacz nasze pozostałe cykle: Edukacja na czasie

Edukacja na czasie. Dyrektor

Cykl konferencji eksperckich dla Dyrektorów

Edukacja na czasie. Nauka i relacje

Webinaria i artykuły dotyczące nauczania zdalnego

Nauka zdalna

Rozwiązania Nowej Ery do nauki zdalnej i hybrydowej