Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Edukacja na czasie. Uczeń

II edycja cyklu szkoleń

Edukacja na czasie z Uniwersytetem SWPS„Edukacja na czasie. Uczeń” to już drugi cykl szkoleń eksperckich przygotowanych we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Podczas kolejnego cyklu na webinariach i w materiałach dodatkowych chcemy poruszać zagadnienia ważne z perspektywy ucznia i jego potrzeb. Zgrupowaliśmy je w trzech blokach: „Uczniowie w szkole”, „Motywacja ucznia” oraz „Krytyczne myślenie”.

Partner merytoryczny cyklu szkoleń

Co otrzymuje uczestnik cyklu „Edukacja na czasie. Uczeń”?Zakres tematyczny cyklu „Edukacja na czasie. Uczeń”
Blok tematyczny „Uczniowie w szkole”

1. Nowi w nowej szkole. Integracja klasy w środowisku stacjonarnym oraz online

Wróciliśmy do szkoły. Warto sobie zadać pytanie, czy to ta sama szkoła, którą opuściliśmy. Czy my, nauczyciele, jesteśmy tacy sami? A nasi uczniowie? Nasze klasy? Zamknięcie w domach i praca zdalna zmieniły wiele. Czasem tęsknimy za tym, co było, czasem się tego obawiamy…


Status quo
. Po powrocie do klasy wielu uczniów przede wszystkim stara się utrzymać status quo. Deklarują, że są zintegrowani i pewnie na jakimś poziomie tak jest. Jednak ważne wydaje się rozpoznanie nowych zasobów i nowych potrzeb klasy jako grupy. Porozmawiamy o tym, czy zawsze warto za tymi potrzebami podążać, kiedy i jak interweniować, co może nie działać w nowej rzeczywistości oraz jak zarządzać nową klasą.


Lęki i obawy
. Nie zniknęły one we wrześniu. Wielu młodych ludzi obawia się, że miniony rok był dla nich rokiem straconym. Niejeden nauczyciel martwi się, że praca zdalna była mniej efektywna. Wszyscy boją się braków w wiedzy, zapominania, nadrabiania. Postaramy się przypomnieć sobie, czym jest proces zapominania i jak on przebiega, i trochę oswoić te lęki.


Nowe zasoby.
 W czasie nauczania online wiele doświadczyliśmy. Odkryliśmy nowe sposoby pracy i uczenia. Niektórzy rozpoznali swoje zupełnie nowe mocne strony. Uświadomienie ich sobie i próba wkomponowania tej wiedzy w nową rzeczywistość mogą być ważnym elementem procesu integracji.


Mamy nadzieję, że z tą wiedzą łatwiej będzie budować wspólne, zintegrowane środowisko uczące się, niezależnie od tego, czy przyjdzie nam uczyć (się) online, czy zostaniemy w szkolnych ławkach.

 • dr Magdalena Śniegulska

  dr Magdalena Śniegulska

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje m.in. w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe i seminaryjne oraz wykłady dotyczące psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji oraz umiejętności rodzicielskich.


  Spotkanie będzie moderowała Magdalena Jurewicz - socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koordynuje projekt „Myśląca klasa” poświęcony innowacyjnym metodom prowadzenia lekcji. Swoje umiejętności rozwija współpracując z międzynarodowymi ośrodkami kształcenia nauczycieli m.in. z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku czy Relay College.

2. Komunikacja z uczniami

Nauczyciel

Żyjemy w ciekawych czasach. Obecny świat postawił przed nauczycielem nowe wyzwania związane z rozwojem technologii i dostępem do informacji. Spowodował, że zmieniło się postrzeganie roli nauczyciela – z jedynego źródła wiedzy staje się on inspiratorem i osobą wspierającą w samorozwoju. Jednocześnie zmienili się też uczniowie, ich sposób postrzegania świata, sposób funkcjonowania, cele.


Relacje

W centrum tego wszystkiego jest jednak niezmiennie relacja człowieka z człowiekiem – komunikacja, która jest płaszczyzną przekazywania wiedzy, emocji, postaw, narzędzie do pracy z uczniem i narzędzie do uczenia budowania relacji społecznych.


W trakcie tego spotkania chcielibyśmy porozmawiać o tym, co wiemy o obecnych uczniach, ich potrzebach, języku, motywacjach. Chcielibyśmy zaproponować narzędzia do sprawnej komunikacji z uczniem, do inspirowania, wspierania. Niektóre z tych narzędzi są dobrze znane i stosowane, inne mogą być postrzegane jako nowe. Będziemy rozmawiali o komunikacji w relacji nauczyciel–uczeń, ale także o sposobach komunikacji w sytuacjach, gdy nauczyciel jest pośrednikiem między dwoma innymi osobami: uczniem a uczniem, uczniem a rodzicem czy uczniem a innym nauczycielem. Postaramy się wesprzeć nauczycieli w tym trudnym czasie i wzbogacić zestaw narzędzi relacyjnych i komunikacyjnych, którymi dysponują.

 • Sławomir Prusakowski

  Sławomir Prusakowski

  Psycholog, trener i edukator zajmujący się różnymi obszarami ludzkiego rozwoju. Na Uniwersytecie SWPS pokazuje studentom psychologii, jak przełożyć teoretyczną wiedzę z wykładów na codzienną praktykę. Wspiera nauczycieli w ich pracy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.


  Spotkanie będzie moderowała Karolina Wójcik – psycholog, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Prowadzi szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji, asertywności oraz motywacji. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie prowadzi autorski program warsztatów z zarządzania sobą.


Blok tematyczny „Motywacja ucznia”

3. Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa

Wiele mówimy o tym, że klasy są zróżnicowane, a nauczyciel musi podchodzić indywidualnie do każdego ucznia. Powstaje jednak pytanie, jak miałoby to funkcjonować, gdy pracujemy z kilkoma klasami, a w każdej z nich mamy kilkudziesięciu uczniów.


Edukacja spersonalizowana

W trakcie spotkania zastanowimy się, jak dostosować środowisko uczenia się do potrzeb danej klasy, jak stawiać uczniom poprzeczkę, która nie wisi ani za wysoko, ani też za nisko. Wiemy, że stwierdzenie, iż ZAWSZE będziemy mieć zadania dostosowane do KAŻDEGO ucznia, jest mitem. Ale wiemy też, że nauczyciel może dopasować pojedyncze elementy lekcji do potrzeb wybranych uczniów, np. modyfikować formułę zadań, tworzyć szansę na ćwiczenie różnych kompetencji czy bazować na potencjale danego ucznia.

 • dr Magdalena Śniegulska

  dr Magdalena Śniegulska

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje m.in. w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe i seminaryjne oraz wykłady dotyczące psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji oraz umiejętności rodzicielskich.


  Spotkanie będzie moderowała Magdalena Jurewicz - socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koordynuje projekt „Myśląca klasa” poświęcony innowacyjnym metodom prowadzenia lekcji. Swoje umiejętności rozwija współpracując z międzynarodowymi ośrodkami kształcenia nauczycieli m.in. z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku czy Relay College.

4. Atak na Ukrainę. Jak wspierać uczniów, budować relacje w klasach wielokulturowych oraz zapobiegać dyskryminacji

Rzeczywistość znów nas zaskoczyła. Jeszcze nie zdążyliśmy zamknąć poprzedniego kryzysu związanego z pandemią, a przed nami już stanęły następne potężne wyzwania: agresja Rosji na Ukrainę, wojna i konieczność wsparcia dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z tą sytuacją.


W związku z tym zdecydowaliśmy się zmienić temat naszego czwartkowego spotkania. Zamiast mówić o motywowaniu, chcielibyśmy wesprzeć Państwa w radzeniu sobie z obecnym kryzysem. Pokażemy, co od strony psychologicznej może się dziać w Państwa głowach, a przede wszystkim w głowach uczniów – zarówno tych najmłodszych, jak i starszych. Porozmawiamy o tym, jak reagować na tę sytuację i jak wspierać wychowanków, uwzględniając potrzeby  uczniów polskich oraz tych pochodzących z Ukrainy i Rosji. Porozmawiamy też o tym, na co zwrócić uwagę, kiedy w szkole pojawią się dzieci-uchodźcy.


Postaramy się także być dostępni podczas całego spotkania i odpowiadać na pytania, ponieważ ponownie to na Państwa barkach spoczywa to wyzwanie. Nie zostawimy Państwa z tym samych.

 • Sławomir Prusakowski

  Sławomir Prusakowski

  Psycholog, trener i edukator zajmujący się różnymi obszarami ludzkiego rozwoju. Na Uniwersytecie SWPS pokazuje studentom psychologii, jak przełożyć teoretyczną wiedzę z wykładów na codzienną praktykę. Wspiera nauczycieli w ich pracy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.


  Spotkanie będzie moderowała Karolina Wójcik – psycholog, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Prowadzi szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji, asertywności oraz motywacji. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie prowadzi autorski program warsztatów z zarządzania sobą.

5. Czym jest motywacja? Prawdy i mity

W potocznym rozumieniu motywacja to stan, w którym nam się chce. Jednak badania pokazują, że motywację możemy podzielić na tryb chęciowy i tryb wykonaniowy. Oznacza to, że czasem działamy skutecznie mimo braku chęci. Co wpływa na proces motywacji? Co dodaje nam sił do działania, a co je odbiera? W trakcie webinarium porozmawiamy o tym, czym jest motywacja i jak można pracować nad podniesieniem jej zarówno u ucznia, jak i u siebie. Począwszy od rzodkiewek i czekolady, a skończywszy na poszukiwaniu sensu, wskażemy, jakimi konkretnymi i praktycznymi metodami można oddziaływać na ucznia, aby pomóc mu w nierównej walce z wiedzą i brakiem czasu dla siebie. Obalimy też kilka motywacyjnych mitów... bo nie wszystko, co wiemy o motywacji, znajduje potwierdzenie w badaniach.

 • Sławomir Prusakowski

  Sławomir Prusakowski

  Psycholog, trener i edukator zajmujący się różnymi obszarami ludzkiego rozwoju. Na Uniwersytecie SWPS pokazuje studentom psychologii, jak przełożyć teoretyczną wiedzę z wykładów na codzienną praktykę. Wspiera nauczycieli w ich pracy – zarówno zawodowo, jak i prywatnie.


  Spotkanie będzie moderowała Karolina Wójcik – psycholog, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Prowadzi szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji, asertywności oraz motywacji. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie prowadzi autorski program warsztatów z zarządzania sobą.

Blok tematyczny „Zaangażowanie ucznia”

6. Czym jest umiejętność krytycznego myślenia? Od teorii do praktyki

Umiejętności XXI wieku

Krytyczne myślenie wymienia się jako jedną z najważniejszych umiejętności we współczesnym świecie. Żeby móc je stosować, trzeba poznać jego zasady i cechy. To pozwala zrozumieć świat, w którym zdobywanie, przetwarzanie i użytkowanie informacji jest fundamentem rozwoju młodego człowieka i przyszłego specjalisty.


Nauczyciel przewodnikiem ucznia

Nauczyciel to często najważniejszy człowiek w życiu dziecka. Jako osoba, którą dziecko nierzadko naśladuje, może prowadzić je przez meandry wiedzy z różnych dziedzin, ucząc obcowania z informacją i korzystnego jej konsumowania.

 • dr Katarzyna Bąkowicz

  dr Katarzyna Bąkowicz

  Komunikolożka, medioznawczyni i edukatorka zajmująca się wdrażaniem rozwiązań komunikacyjnych w obszarze biznesowym i rozwojowym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi warsztaty praktyczne z różnych obszarów komunikacji oraz wizerunku, uczy zarządzania informacją i krytycznego myślenia w obszarze mediów.


  Spotkanie poprowadzi Karolina Wójcik – psycholog, doktorantka Uniwersytetu SWPS, nauczyciel akademicki i dyplomowany trener grupowy. Specjalizuje się w psychologii narracji oraz wytrwałości w działaniu. Interesuje się tematyką komunikacji oraz związkami pomiędzy stylem życia a funkcjonowaniem psychologicznym człowieka.

7. Wielokulturowość w polskiej szkole – praca z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym

Nowoczesna szkoła powinna być otwarta na dialog i spotkania z różnymi kulturami, wychodzić naprzeciw problemom zglobalizowanego świata. To my – nauczyciele – jesteśmy na pierwszej linii tej pracy. Od kilkunastu miesięcy w coraz większej liczbie klas pojawiają się uczniowie obcojęzyczni. Ważne jest, abyśmy potrafili otoczyć ich odpowiednim wsparciem i pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Szkoła może stać się miejscem wielokulturowym nawet w pozornie jednokulturowej Polsce. Miejscem, w którym uczniowie mają szansę zetknąć się z różnymi wartościami, weryfikować stereotypy, poczuć się bogatsi o nową znajomość świata i siebie.


Jak pracować z nowym uczniem, który nie rozumie ani słowa po polsku? Jak zadbać o jego kondycję psychiczną i relacje w klasie? Jak połączyć indywidualizację ze sprawiedliwością?


To ważne i trudne pytania, na które napotykamy każdego dnia. Nie ma na nie jednoznacznej i zawsze adekwatnej odpowiedzi. Ale musimy szukać odpowiedzi najlepszej dla naszej sytuacji. Zapraszamy na wspólne poszukiwanie podczas kolejnego webinaru. 

 • dr Magdalena Śniegulska

  dr Magdalena Śniegulska

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje m.in. w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia warsztatowe i seminaryjne oraz wykłady dotyczące psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji oraz umiejętności rodzicielskich.


  Spotkanie będzie moderowała Magdalena Jurewicz - socjolożka, trenerka, pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Pracuje w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie koordynuje projekt „Myśląca klasa” poświęcony innowacyjnym metodom prowadzenia lekcji. Swoje umiejętności rozwija współpracując z międzynarodowymi ośrodkami kształcenia nauczycieli m.in. z Teachers College Columbia University w Nowym Jorku czy Relay College.

Zobacz nasze pozostałe cykle: Edukacja na czasie • Edukacja na czasie. Nauczyciel

  Cykl szkoleń eksperckich i artykułów przygotowanych we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.
 • Edukacja na czasie. Nauka i relacje

  Webinaria i artykuły dotyczące procesu nauczania zdalnego, w których eksperci – psychologowie i pedagodzy – dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą.
 • Edukacja na czasie. Technologia

  Cykl szkoleń eksperckich zapewniający solidną dawkę inspiracji, wiedzy i praktycznych porad, które pomogą nie utonąć w oceanie edukacyjnych technologicznych nowinek i innowacji.