3 kroki do sukcesu na egzaminie

Krok 1. Diagnoza wstępna

 • Sprawdź czy opanowałeś/opanowałaś materiał leksykalno-gramatyczny wymagany na egzaminie. Wymagania zapisane są w podstawie programowej i informatorze CKE. Natomiast praktyczne zadania z zakresu słownictwa, funkcji językowych i gramatyki znajdziesz w teście diagnozującym przygotowanym do repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty". Rozwiąż test, aby dowiedzieć się, z czym sobie dobrze radzisz, a co jeszcze musisz powtórzyć i utrwalić.

 

Krok 2. Intensywny trening

 • Ustal plan powtórek. Skoncentruj się na obszarach wymagających poprawy. Ćwicz to, z czym słabiej sobie radzisz i co sprawia ci jeszcze problemy. W repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty” materiał pogrupowany jest według obszarów (słownictwo, gramatyka, funkcje językowe) i umiejętności (słuchanie, znajomość funkcji, czytanie, znajomość środków językowych i pisanie). Pracuj nad umiejętnościami, które sprawiają ci najwięcej trudności.

Krok 3. Próba generalna

 • Rozwiąż przykładowy arkusz egzaminacyjny. Może to być arkusz przygotowany przez CKE lub na wzór arkuszy CKE. Dzięki nim oswoisz się z formą egzaminu. Na rozwiązanie arkusza przeznacz 90 minut (tyle trwa egzamin z języka angielskiego).
 • Posłuchaj wskazówek. Strategie egzaminacyjne, podpowiadające jak skutecznie radzić sobie z zadaniami w ramach poszczególnych części egzaminu znajdziesz w repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty”, w arkuszach „Teraz egzamin ósmoklasisty” oraz w krótkich filmach poświęconych każdej z pięciu części egzaminu.

Egzamin ósmoklasisty: język angielski

EGZAMIN W PIGUŁCE

 • Poziom: w okresie przejściowym (do 2021 roku) będzie obowiązywał poziom A2/A2+, a w kolejnych latach A2+ (w zakresie rozumienia wypowiedzi – B1). Poziom został opisany za pomocą skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Rodzaje zadań: otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź) i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).
 • Sprawdzane umiejętności: zadania w arkuszu egzaminacyjnym stają się bliższe rzeczywistości. Wprowadzono zadania sprawdzające umiejętność przetwarzania informacji (przekazywanie informacji szczegółowych, wyjaśnianie danych, przetwarzanie tekstu, tłumaczenia).

BUDOWA ARKUSZA

1. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Podstawę zadań stanowią krótkie teksty, adaptowane lub oryginalne, czytane przez rodzimych użytkowników języka i odtwarzane dwukrotnie z płyty CD. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

2. Zadania sprawdzające umiejętność reagowania

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym, częściowo także na krótkich (jedno-, dwuzdaniowych) wypowiedziach odtwarzanych dwukrotnie z płyty CD.

3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na tekstach adaptowanych lub oryginalnych o łącznej długości do 850 wyrazów. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

4. Zadania sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach – adaptowanych lub oryginalnych. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

5. Zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej

To jedno zadanie (bez możliwości wyboru) polegające na samodzielnym napisaniu krótkiego tekstu (50–120 wyrazów). Podany jest początek wypowiedzi oraz trzy podpunkty, które należy rozwinąć. Polecenie jest w języku polskim.

NOWY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • Czas trwania: 45 minut
 • Czas trwania: 60 minut
 • Czas trwania: 90 minut
 • Łączna liczba zadań od 11 do 15
 • Cztery części
 • Zadania otwarte: brak
 • Łączna liczba zadań od 8 do 11
 • Cztery części
 • Zadania otwarte: tylko w częściach znajomość środków językowych oraz praca pisemna
 • Łączna liczba zadań od 13 do 17
 • Pięć części
 • Zadania otwarte: co najmniej jedno w każdej części (w tym praca pisemna)

Typy zadań:

 • wybór wielokrotny
 • prawda/fałsz
 • dobieranie

Typy zadań:

 • wybór wielokrotny
 • prawda/fałsz
 • dobieranie
 • uzupełnianie luk
 • parafraza zdań
 • tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy
 • układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
 • wypowiedź pisemna: list prywatny, wiadomość, e-mail

Typy zadań:

 • wybór wielokrotny
 • dobieranie
 • uzupełnianie luk
 • odpowiedzi na pytania
 • parafraza zdań
 • tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy
 • układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
 • wypowiedź pisemna: notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu

 

Webinaria

Analiza wyników egzaminów ósmoklasisty z języka angielskiego

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Małgorzatę Konopczyńską.

Egzaminacyjne filmy

Egzamin 8-klasisty: Informacje podstawowe

Egzamin 8-klasisty: Rozumienie tekstów pisanych

Egzamin 8-klasisty: znajomość środków językowych

Egzamin 8-klasisty: tworzenie wypowiedzi pisemnej

Egzamin 8-klasisty: Rozumienie ze słuchu

Egzamin 8-klasisty: Znajomość funkcji językowych

Broszura egzaminacyjna z języka angielskiego

Broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje o egzaminie ósmoklasisty oraz fragment repetytorium. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi problemami egzaminacyjnymi i podpowiada, jak w efektywny sposób przygotować uczniów do egzaminu.

Na łamach broszury m.in.:

 • kluczowe problemy egzaminacyjne i propozycje ich rozwiązań,
 • artykuł o egzaminie ósmoklasisty,
 • fragment nowej publikacji.
zobacz broszurę

Materiały do pobrania

Zobacz także