Egzamin ósmoklasisty: język angielski

TERMIN EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 Termin egzaminu z języka angielskiego

 

ZADANIA EGZAMINACYJNE

 

Poziom zadań

A2

W roku 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r.

Typy zadań zamkniętych

 • wybór wielokrotny
 • dobieranie

 Typy zadań otwartych

 • uzupełnianie luk
 • odpowiedzi na pytania
 • parafraza zdań
 • tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy
 • układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
 • wypowiedź pisemna (tylko jedno zadanie bez możliwości wyboru: e-mail lub wpis na blogu lub wiadomość

 

BUDOWA ARKUSZA

 

1. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Podstawę zadań stanowią krótkie teksty, adaptowane lub oryginalne, czytane przez rodzimych użytkowników języka i odtwarzane dwukrotnie z płyty CD. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

2. Zadania sprawdzające umiejętność reagowania

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym, częściowo także na krótkich (jedno-, dwuzdaniowych) wypowiedziach odtwarzanych dwukrotnie z płyty CD.

3. Zadania sprawdzające rozumienie tekstów pisanych

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na tekstach adaptowanych lub oryginalnych o łącznej długości do 850 wyrazów. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

4. Zadania sprawdzające znajomość gramatyki i słownictwa

To 3–4 wiązki zadań, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi.
Zadania są oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach – adaptowanych lub oryginalnych. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

5. Zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej

To jedno zadanie (bez możliwości wyboru) polegające na samodzielnym napisaniu krótkiego tekstu (50–120 wyrazów). Podany jest początek wypowiedzi oraz trzy podpunkty, które należy rozwinąć. Polecenie jest w języku polskim.

 

Broszura egzaminacyjna z języka angielskiego

NOWA broszura egzaminacyjna zawiera aktualne informacje o egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. (zgodne z wytycznymi CKE)
oraz fragment NOWEGO repetytorium. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi problemami egzaminacyjnymi i podpowiada,
jak w efektywny sposób przygotować uczniów do egzaminu w 2022 roku.

Na łamach broszury m.in.:

 • harmonogram aktywności pokazujący całoroczne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu,
 • nowe wydania publikacji z serii „Teraz egzamin ósmoklasisty” w 2022 roku,
 • omówienie kluczowych problemów przedmiotowych i propozycje ich rozwiązań,
 • informacje o programie diagnozy egzaminacyjnej.
zobacz broszurę

3 kroki do sukcesu na egzaminie

Krok 1. Ustal plan powtórek

Skoncentruj się na obszarach wymagających poprawy. Ćwicz to, z czym słabiej sobie radzisz i co sprawia ci jeszcze problemy. W repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty” materiał pogrupowany jest według obszarów (słownictwo, gramatyka, funkcje językowe) i umiejętności (słuchanie, znajomość funkcji, czytanie, znajomość środków językowych i pisanie). Pracuj nad umiejętnościami, które sprawiają ci najwięcej trudności.

 

Krok 2. Posłuchaj wskazówek

Strategie egzaminacyjne, podpowiadające jak skutecznie radzić sobie z zadaniami w ramach poszczególnych części egzaminu znajdziesz w repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty”, w arkuszach „Teraz egzamin ósmoklasisty” oraz w krótkich filmach poświęconych każdej z pięciu części egzaminu.

 

Krok 3. Rozwiąż przykładowy arkusz egzaminacyjny

Wybierz arkusz przygotowany przez CKE lub na wzór arkuszy CKE. Zwróć uwagę, czy jest to arkusz, przygotowany według ograniczonych wymagań egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 roku. Na rozwiązanie arkusza przeznacz 90 minut (tyle trwa egzamin z języka angielskiego).

Artykuły

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka angielskiego. Co było łatwe, co trudne, a co zabawne?

Tegoroczny egzamin był odbiciem egzaminów próbnych. Jeśli uczeń, przygotowując się, rozwiązywał arkusze OKE oraz arkusze z różnych wydawnictw, to zadania egzaminacyjne nie powinny być dla niego żadnym zaskoczeniem.

Egzaminacyjne bolączki

Analiza próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2021 – wyniki i rekomendacje

Zapoznaj się z podsumowaniem tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Wnioski z egzaminu ósmoklasisty 2021 - język angielski

Tegoroczny egzamin z języka angielskiego przeprowadzono w oparciu o obniżone wymagania. Takie były zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki i rzeczywiście arkusze, które otrzymali uczniowie, to założenie potwierdzają.

Webinaria

Jak pracować z uczniami w świetle zamian na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Małgorzatę Konopczyńską.

Przygotowania do egzaminu 2021 z języka angielskiego – czas start!

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Małgorzatę Konopczyńską.

Analiza wyników egzaminów ósmoklasisty z języka angielskiego

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej przeprowadzonego przez Małgorzatę Konopczyńską.

Egzaminacyjne filmy

Egzamin 8-klasisty: Informacje podstawowe

Egzamin 8-klasisty: Rozumienie tekstów pisanych

Egzamin 8-klasisty: znajomość środków językowych

Egzamin 8-klasisty: tworzenie wypowiedzi pisemnej

Egzamin 8-klasisty: Rozumienie ze słuchu

Egzamin 8-klasisty: Znajomość funkcji językowych

Materiały do pobrania

Zobacz także