Termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022/2023

 

 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 Termin egzaminu z matematyki

Egzamin ósmoklasisty: matematyka

CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

 • Egzamin z matematyki trwa 100 minut.
 • Arkusz egzaminacyjny zawiera od 19 do 23 zadań.
 • W arkuszu jako pierwsze zamieszczone są zadania zamknięte (około 15), a po nich – zadania otwarte (około 6).
 • Za poprawne rozwiązanie zadań zamkniętych otrzymuje się mniej więcej połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Pozostałą połowę punktów uzyskuje się za rozwiązanie zadań otwartych.
 • Za rozwiązanie zadania otwartego dowolnym poprawnym sposobem (nawet nie najprostszym) otrzymuje się maksymalną liczbę punktów.

CO SPRAWDZA EGZAMIN Z MATEMATYKI?

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzą kompetencje matematyczne ucznia, czyli:

 • umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce,
 • znajomość faktów matematycznych (wzorów, reguł postępowania),
 • zdolność analizowania i rozwiązywania problemów, w tym także planowania procesu ich rozwiązywania.

W arkuszu spotkamy się z zadaniami dotyczącymi wykorzystania matematyki na co dzień – zarówno tej ujętej we wzory i reguły, jak i tej, która jest pewnym specyficznym sposobem myślenia i działania.

OD CZEGO ZACZĄĆ PRZYGOTOWANIA?

Rozwiązywanie zadań z matematyki to codzienna szkolna praktyka. Egzaminowi towarzyszy dodatkowo presja czasowa, a także – często – zdenerwowanie. Dlatego przy okazji każdej klasówki czy egzaminu próbnego można przypominać uczniom pewne zasady, które ułatwią osiągnięcie lepszych wyników

 • Zasada 1. Zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać. Zadania, które „nie wychodzą”, analizuj w drugiej kolejności. W ten sposób lepiej wykorzystasz czas przeznaczony na egzamin.
 • Zasada 2. Każde polecenie przeczytaj uważnie co najmniej dwa razy. Każdy wyraz może okazać się ważny i zawierać wskazówki potrzebne do zaznaczenia poprawnej odpowiedzi lub sformułowania rozwiązania.
 • Zasada 3. Analizę zadania uzupełniaj o rysunek, schemat, tabelkę. Graficzne rozpracowanie zadania pozwala czasami na znalezienie sprytniejszego czy szybszego rozwiązania.
 • Zasada 4. Nie trwaj zbyt długo przy jednym pomyśle na rozwiązanie, gdy nie daje on oczekiwanych rezultatów – spróbuj jeszcze raz od początku inną metodą.
 • Zasada 5. Sprawdź otrzymany wynik, czyli odpowiedz sobie na pytanie, czy spełnia on wszystkie warunki sformułowane w zadaniu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY A DOTYCHCZASOWE EGZAMINY 

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY

EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 • Czas trwania (język polski i matematyka razem): 80 minut
 • Czas trwania: 90 minut
 • Czas trwania: 100 minut

Łączna liczba zadań: od 10 do 16

 • liczba zadań zamkniętychod 8 do 12
 • liczba zadań otwartychod 2 do 4

Łączna liczba zadań: 23

 • liczba zadań zamkniętych20 
 • liczba zadań otwartych3

Łączna liczba zadań: od 19 do 23

 • liczba zadań zamkniętychod 14 do 16
 • liczba zadań otwartychod 5 do 7 

Łączna liczba punktów do zdobycia: ok. 20

 • ok. 55% punktów za zadania zamknięte
 • ok. 45% punktów za zadania otwarte

Łączna liczba punktów do zdobycia: od 28 do 30

 • 70% punktów za zadania zamknięte
 • 30% punktów za zadania otwarte

Łączna liczba punktów do zdobycia: od 28 do 32

 • ok. 50% punktów za zadania zamknięte
 • ok. 50% punktów za zadania otwarte

Broszura egzaminacyjna z matematyki

NOWA broszura egzaminacyjna zawiera aktualne informacje o egzaminie ósmoklasisty w 2022 r. (zgodne z wytycznymi CKE)
oraz fragment NOWEGO repetytorium. Umożliwia zapoznanie się z kluczowymi problemami egzaminacyjnymi i podpowiada,
jak w efektywny sposób przygotować uczniów do egzaminu w 2022 roku.

Na łamach broszury m.in.:

 • harmonogram aktywności pokazujący całoroczne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu,
 • nowe wydania publikacji z serii „Teraz egzamin ósmoklasisty” w 2022 roku,
 • omówienie kluczowych problemów przedmiotowych i propozycje ich rozwiązań,
 • informacje o programie diagnozy egzaminacyjnej.
zobacz broszurę

3 kroki do sukcesu na egzaminie

Krok 1. Rozwiązuj całe arkusze egzaminacyjne w 100 minut

W okresie bezpośrednio poprzedzającym egzamin ósmoklasisty skup się na rozwiązywaniu zadań z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych. Znajduje się w nich odpowiednia liczba zadań różnego typu z różnych działów matematyki – tak jak na egzaminie. Wyznacz sobie taki sam czas jak na egzaminie, czyli 100 minut. Zacznij od rozwiązania zadań, których jesteś pewien. Pamiętaj także o poniższych radach:

 • jeśli pierwszy pomysł na rozwiązanie zadania nie daje oczekiwanych rezultatów, spróbuj jeszcze raz od początku, inną metodą;
 • rób rysunki, schematy – zastanów się, o jakie przydatne elementy można uzupełnić rysunek dany w zadaniu;
 • po rozwiązaniu zadania sprawdź, czy otrzymany wynik spełnia wszystkie warunki sformułowane w zadaniu;
 • w zadaniach otwartych zapisuj pełne rozwiązania, a nie tylko końcowe wyniki;
 • zadań zamkniętych nie zostawiaj bez odpowiedzi.

Możesz skorzystać z publikacji „Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. ARKUSZE”. Publikacja jest dostosowana do wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie ósmoklasisty w roku 2022. Umożliwia sprawdzenie nie tylko odpowiedzi do zadań, lecz także pełnych rozwiązań wszystkich zadań, także rozwiązania zadań zamkniętych. Jeśli w jakimś zadaniu popełniłeś błąd, możesz przeanalizować jego poprawne rozwiązanie. To najlepsza metoda nauki na ostatniej prostej.

 

Krok 2. Analizuj swoje wyniki, ucz się na własnych błędach

Po rozwiązaniu każdego arkusza zadań, porównaj swoje rozwiązania z proponowanymi przez autorów arkuszy. W ten sposób sprawdzisz, czy twoje rozumowanie było właściwe oraz czy poprawnie je zapisałeś. Dzięki temu poznasz też inne metody rozwiązań zadań, co pozwoli Ci pogłębić rozumienie niektórych pojęć i spojrzeć na dane zagadnienie z różnych stron. Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić swojego nauczyciela matematyki o wyjaśnienie kłopotliwych kwestii.

Jeśli potrzebujesz samodzielnie zgłębić jakiś temat, np. „Potęgi i pierwiastki”, polecamy publikację „Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka. REPETYTORIUM”.
Materiał w repetytorium jest podzielony na działy, w każdym z nich znajdziesz część teoretyczną, przykłady, zestaw zadań do samodzielnego rozwiązania, a także zadania egzaminacyjne z ubiegłych lat. W repetytorium także zamieściliśmy rozwiązania wszystkich znajdujących się w nim zadań.

 

Krok 3. Określ swoje mocne i słabe strony

Po rozwiązaniu każdego arkusza wypisz na osobnych kartkach swoje mocne i słabe strony. Umieść je w widocznym dla siebie miejscu. Mocne strony będą dodawać Ci wiary we własne siły, a dzięki wypisaniu słabych – masz jeszcze szansę je wyeliminować.

Dobrze radzę sobie:

 • z procentami
 • z proporcjami
 • z zadaniami tekstowymi zawierającymi zależność „o 5 więcej”, „5 razy więcej”
 • z twierdzeniem Pitagorasa
 • z sumą miar kątów trójkąta
 • z obwodem trójkąta, czworokąta
 • ze średnią arytmetyczną
 • z odczytywaniem danych z wykresów i diagramów
 • z obliczaniem liczby wierzchołków, krawędzi, ścian graniastosłupa

Muszę zapamiętać:

 • aby dodać ułamki, trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika
 • przed napisaniem odpowiedzi trzeba przeczytać, o co pytają w zadaniu
 • 52 to 5 ∙ 5, a 25 to 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2
 • aby obliczyć pole trójkąta, trzeba wziąć odpowiednią parę bok-wysokość
 • co oznacza, że ostrosłup jest prawidłowy czworokątny 

 

Trzymamy kciuki!
Powodzenia na egzaminie!

Artykuły

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki. Co mogło zaskoczyć uczniów?

Moim zdaniem w tym roku arkusz był bardziej typowy, prostszy niż w roku ubiegłym. Dobrze reprezentowane były poszczególne działy matematyki. Podobało mi się to, że nie wymagano skomplikowanych obliczeń - rachunki nie powinny sprawić trudności.

Błędy uczniowskie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki – skąd się biorą i jak im zapobiegać?

Analiza rozwiązań zadań z próbnego egzaminu Nowej Ery oraz egzaminów ósmoklasisty.

Wnioski z egzaminu ósmoklasisty 2021 - matematyka

Tegoroczny egzamin z matematyki nie był ani typowy, ani łatwy, szczególnie dla uczniów, którzy przygotowywali się do niego poprzez naukę zdalną.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021 – wyniki i rekomendacje

Zapoznaj się z podsumowaniem tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Webinaria

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki ‒ inny czy taki sam jak trzy poprzednie?

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych przeprowadzonego przez Jerzego Janowicza.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2021, czyli co będzie inaczej, a co tak samo

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych przeprowadzonego przez Jerzego Janowicza.

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty 2021 z matematyki - czas START!

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych przeprowadzonego przez Jerzego Janowicza.

Ostatnia prosta przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki!

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych przeprowadzonego przez Jerzego Janowicza.

Dokumenty do pobrania

Zobacz także