Javascript is required

Nowości eduSensus 2022

15.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Seria specjalistycznych programów multimedialnych wydawnictwa Nowa Era wzbogaci się w tym roku o kolejne rozwiązania, z zupełnie nowych obszarów terapeutycznych i rozwojowych. Zaplanuj zajęcia z gotowymi narzędziami dla nauczycieli i specjalistów – pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów.

Nowe programy eduSensus odpowiedzą na najbardziej palące potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży. Wobec rosnącej skali potrzeb coraz więcej szkół dostrzega korzyści płynące z nowych możliwości finansowania, takich jak zaplanowana na lata 2020-2024 inicjatywa Aktywna tablica dla szkół podstawowych kształcących uczniów ze SPE.

Nowe programy z serii LOGOPEDIA PRONowe pakiety z serii LOGOPEDIA PRO są przeznaczone dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które wymagają terapii logopedycznej: mają problemy z artykulacją głosek, z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem. Seria powiększyła się w 2022 r. o zupełnie nowe programy: pakiet POSZERZONY (13 specjalistycznych multimedialnych modułów logopedycznych), oraz pakiet GOLD (18 modułów logopedycznych).

Logopedzi, którzy znają serię LOGOPEDIA PRO, docenią rozbudowane możliwości personalizacji, zgodne z WCAG, zupełnie nowe, interaktywne typy ćwiczeń, np. te z wykorzystaniem kamerki i mikrofonu, a także kreator komiksów o wielu zastosowaniach. Diagnoza logopedyczna w nowych pakietach jest teraz dostępna w wersji multimedialnej i dodatkowo w tradycyjnej publikacji.

Nowością w pakiecie GOLD są m.in. ćwiczenia na głoski „t”, „d”, „n”.

Data wydania: lipiec 2022

MOC EMOCJI PRO. Kompetencje emocjonalno-społeczne. Poziom 2Innowacyjny program, który w formie atrakcyjnej dla starszych dzieci i młodzieży – animowanych filmów, komiksów, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń interaktywnych – porusza tematy bardzo ważne w tej grupie wiekowej: relacji rówieśniczych i rodzinnych, sfery uczuć, typowych wyzwań okresu dojrzewania, a także trudnych sytuacji, takich jak cyberprzemoc. Program MOC EMOCJI PRO Poziom 2 wspiera nauczycieli, wychowawców i pedagogów w realizacji celów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas 4–8 w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. Polecany do pracy do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej, wychowawcom, nauczycielom, pedagogom, socjoterapeutom i psychologom.

Data wydania: sierpień 2022

DYSLEKSJA PRO Poziom 2W pełni interaktywny program multimedialny DYSLEKSJA PRO POZIOM 2 jest przeznaczony do terapii dysleksji przeznaczony dla uczniów klas 4–8. Wspomaga profilaktykę i terapię trudności w czytaniu i pisaniu, kształci świadomość ortograficzną, poprawną pisownię, czytanie ze zrozumieniem i umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych. Program spójny z podstawą nauczania języka polskiego w klasach 4–8 i zawiera ćwiczenia w tworzeniu najważniejszych form wypowiedzi pisemnych, takich jak opis postaci, list (e-mail) czy rozprawka.

Data wydania: listopad 2022

KONCENTRACJA UWAGI PROSpecjalistyczny program multimedialny wspierający profilaktykę i terapię zaburzeń koncentracji u uczniów w wieku 7–15 lat, wykorzystujący edukacyjne gry multimedialne. Program KONCENTRACJA UWAGI PRO To narzędzie do terapii uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD ADD. Może być wykorzystywany na zajęciach dodatkowych, m.in. wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i rozwijających umiejętność uczenia się.

Data wydania: grudzień 2022

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się