Javascript is required

Rekrutacja uzupełniająca – jak to działa?

Autor: Joanna Szulc, 11.03.2024

Szkoła średnia bez tajemnicRekrutacja
Podziel się

Dla kandydatów, którzy w rekrutacji zasadniczej nie dostali się do żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych, jest jeszcze drugi etap naboru – rekrutacja uzupełniająca. Jak do niej przystąpić?

Nabór do szkół ponadpodstawowych dzieli się na dwa etapy. W 2024 roku pierwszy z nich trwa od połowy maja niemal do końca roku szkolnego (jest kilk wyjątków, m.in. województwo łódzkie, gdzie nabór trwa od 22 kwietnia do 21 maja). Drugi etap, czyli rekrutacja uzupełniająca odbywa się pod koniec lipca i w sierpniu. Zgodnie z harmonogramem między 11a 19 lipca wszyscy kandydaci, którzy składali wnioski do szkół ponadpodstawowych dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani do jednej z placówek, które wpisali na swoją listę preferencji. Taka informacja ukazuje się w elektronicznym systemie naboru (jeśli przez taki system składaliśmy wniosek) oraz na listach wywieszonych w budynku szkoły.

Jeśli nazwisko znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych, to należy sobie pogratulować, a następnie – koniecznie! – dopełnić formalności, tzn. potwierdzić wolę uczenia się w nowej szkole, tzn. udać się do szkoły i złożyć w niej oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy oraz wyniku egzaminu ósmoklasisty.  Dopiero potwierdzenie woli pozwala zająć miejsce w wybranej klasie. Osoby, które nie potwierdzą woli lub spóźnią się z tym, nie zostają uznane za uczniów szkoły. Ich miejsce wraca do puli miejsc wolnych.

Szkoła średnia - od rekrutacji aż po dobrze zdaną maturę!
Sprawdź, jaką pomoc przygotowali dla Ciebie eksperci Nowej Ery!
  

 

Gdzie są wolne miejsce w szkołach ponadpodstawowych?

Jeśli kandydat znalazł swoje nazwisko tylko na listach kandydatów niezakwalifikowanych, oznacza to, że nigdzie się nie dostał. To na pewno niezbyt miła wiadomość, bo oznacza, że trzeba na nowo spojrzeć na swoje plany. Nikt nie lubi zmian, ale czasem dzięki nim otwierają się nowe możliwości. Warto w ten sposób podejść do niepowodzenia w pierwszym etapie naboru i przystąpić do rekrutacji uzupełniającej.

Wygląda ona właściwie tak, jak ta, którą kandydaci przechodzili wiosną, jedynie trwa krócej.

Najwygodniejszą sytuację mają kandydaci z tych jednostek samorządu terytorialnego, które korzystają z elektronicznego systemu naboru. Informacje o wolnych miejscach w szkołach trafiają do systemu i podczas składania wniosku można po prostu korzystać z listy placówek.

Więcej wysiłku wymaga od kandydatów system tradycyjny. Informacji o tym, w jakich szkołach są jeszcze wolne miejsca muszą poszukać sami. O wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na swoich stronach internetowych informują kuratoria oświaty, a także samorządy.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej

W terminach podanych w harmonogramie (każde województwo ma swój terminarz) kandydaci składają wnioski do wybranych przez siebie szkół. Nadal, tak samo jak w pierwszym etapie rekrutacji, liczy się liczba zgromadzonych przez kandydata punktów. Przed ułożeniem listy szkół warto upewnić się, ile szkół można wybrać w rekrutacji uzupełniającej. Może się tak zdarzyć, że dla rekrutacji uzupełniającej zostanie ustalony inny limit szkół niż dla rekrutacji zasadniczej (np. gdy w wielu szkołach są pojedyncze wolne miejsca limit szkół może zostać zniesiony, by kandydaci mieli większe szanse znaleźć dla siebie miejsce). Informacji na ten temat można szukać w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych oraz na stronie lokalnego samorządu.

Jeśli kandydat chce dostać się do szkoły lub klasy, do której obowiązują dodatkowe egzaminy (sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności sportowej), to powinien sprawdzić na stronie internetowej szkoły (lub bezpośrednio w sekretariacie), kiedy odbędzie się taki egzamin. Szczegółowy termin ustala zawsze dyrektor placówki.

Między 30 lipca a 12 sierpnia szkoły podadzą do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Należy wówczas koniecznie potwierdzić wolę uczenia się w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Wtedy jego nazwisko trafi na listę kandydatów przyjętych.

Szkoła średnia bez tajemnicRekrutacja
Podziel się