Kompleksowe wsparcie dla dyrektora szkoły

Każda szkoła jest inna, każda jest wyjątkowa – dlatego tak ważne jest, aby korzystała z rozwiązań edukacyjnych najpełniej dostosowanych do jej potrzeb. Od początku dbamy o to, żeby nauczyciele i dyrektorzy mogli wybierać dla swojej szkoły najlepsze publikacje, dlatego oferujemy tytuły różnych wydawców i ekspertów przedmiotowych. Łączy je wysoka jakość merytoryczna i dydaktyczna.

W naszej ofercie, podobnie jak w latach ubiegłych,  każdy nauczyciel odnajdzie sprawdzone i cenione tytuły, dostosowane do nowej podstawy programowej. Dzięki temu każda szkoła będzie mogła bez trudu skompletować najlepszy zestaw publikacji i zmieścić się w kwocie dotacji.

 

Jak złożyć zamówienie dotacyjne

Złóż zamówienie w siedmiu prostych krokach.

Czytaj więcej

Wyszukiwarka oferty dotacyjnej

Wybierz publikacje z najpopularniejszej oferty dotacyjnej 2019/2020 dla szkoły podstawowej kl. 1–8.

Czytaj więcej

Procedura doręczenia i rozliczenia...

W Nowej Erze dbamy o jakość obsługi na każdym etapie. Dlatego przygotowaliśmy wskazówki, które pomogą Państwu w sprawnym odbiorze i rozliczeniu zamówień dotacyjnych.

Czytaj więcej

Ostatni rok programu „Aktywna tablica”!

Skorzystaj i wyposaż swoją szkołę w nowoczesne dotykowe monitory Samsung!

Czytaj więcej

Filary oferty

W ramach zestawu dotacyjnego dla szkoły zapewniamy:

Warto wiedzieć

Kwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2018 roku

Poznaj kwoty dotacji na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r.

Harmonogram przekazywania dotacji na podręczniki w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe terminy przekazywania informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji i terminów udzielenia dotacji.

Wycofanie podręcznika z użytku szkolnego

Prawo oświatowe precyzuje, co zrobić ze starymi podręcznikami. Zgodnie z art. 104 podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gromadzi się i udostępnia w bibliotece szkolnej.

Akty normatywne, w których zapisano zmiany wprowadzone w związku z reformą edukacji

Najważniejsze dla dyrektorów szkół i nauczycieli akty prawne to te wprowadzające reformę (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), regulujące system oświaty (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz jej finansowanie (Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) wraz z przepisami wykonawczymi.

Infolinie w kuratoriach oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło infolinie w kuratoriach oświaty w poszczególnych województwach.

Zarządzanie majątkiem wygaszanego gimnazjum

Wygaszane gimnazjum posiada swój majątek. W związku z tym dyrektor dotychczasowego gimnazjum powinien pamiętać o obowiązku inwentaryzacji, stosując przepisy ustawy o rachunkowości.

Magazyn dla dyrektorów

Na łamach magazynu opublikowaliśmy:

  • ciekawe artykuły,
  • konkretne porady dotyczące zagadnień formalno-prawnych,
  • kompleksową ofertę. 
zobacz magazyn dla dyrektorów

Zobacz także