Dobrze wyposażona pracownia chemiczna to ważny element w nauczaniu chemii.

Często niewystarczające zaplecze laboratoryjne jest przeszkodą do samodzielnego wykonywania doświadczeń przez uczniów. 

Rozwiązaniem jest Wirtualne Laboratorium.

Dzięki Wirtualnemu Laboratorium Twoja pracowania zostanie wyposażona w kompleksowe, nowoczesne narzędzie do przeprowadzania angażujących zajęć

Nowoczesne laboratorium

Wirtualna rzeczywistość w nauce

Nowoczesne technologie pozwalają coraz lepiej kształcić specjalistów

Doświadczenia chemiczne

Czemu tak rzadko robi się je w szkole?

Uczenie przez doświadczenie

Podstawa programowa zakłada, że nauczyciele chemii będą realizować lekcje swojego przedmiotu w oparciu o doświadczenia chemiczne

Zobacz także