Technologia VR w Twojej szkole

Wirtualna rzeczywistość (VR) daje niesamowitą możliwość doświadczania złożoności świata. W wielu dziedzinach nauki dzięki VR możliwe jest bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów, symulacji. 

Niewątpliwą zaletą wykorzystania technologii VR jest wygoda w korzystaniu z niedostępnych przyrządów, substancji czy lokalizacji oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Wirtualna rzeczywistość wykorzystywana w edukacji jest w pełni monitorowana przez nauczyciela. Ponadto jej wykorzystywanie może pomóc uczniom na wiele sposobów. Uczniowie uczą się najlepiej poprzez doświadczenie, w przeciwieństwie do tradycyjnych metod czytania i pisania. Dzięki możliwości zobaczenia przedmiotu lekcji i wejścia z nim w interakcję zainspirowani uczniowie z większym entuzjazmem przystąpią do dalszego poszerzania wiedzy. Teraz, razem z Empiriuszem, nowoczesne metody edukowania wchodzą także do szkół!

Dzięki Wirtualnemu laboratorium Empiriusz pracownia chemiczna zostanie wyposażona w kompleksowe, nowoczesne narzędzie do prowadzenia angażujących zajęć, a lekcje geometrii przeniosą się w inny wymiar. Empiriusz to: 

  • Mobilne, samodzielne urządzenie

  • Aplikacja z doświadczeniami w technologii VR 

  • Profesjonalne gogle VR wraz z kontrolerami

  • Wbudowany komputer o wysokich parametrach

  • Ekran dotykowy do obsługi urządzenia

  • Karty pracy do każdego doświadczenia

  • Przykładowe scenariusze lekcji

Jak działa Wirtualne Laboratorium Empiriusz?

Uczeń, korzystając z gogli oraz kontrolerów, wykonuje zadania związane z geometrią przestrzenną lub przeprowadza zgodnie z instrukcją wybrane doświadczenie: porusza się po realistycznie wyglądającej pracowni, sięga po probówki i odczynniki, przeprowadza reakcje, wyciąga z nich wnioski i efektywnie uczy się poprzez wirtualne doświadczenie. Pozostali uczniowie obserwują jego przebieg na ekranie lub tablicy interaktywnej.

Urządzenie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze, a wysoka jakość grafiki pozwala poczuć się jak w prawdziwym laboratorium.

Poznaj dostępne formy finansowania oraz ceny

Szkoły podstawowe mogą nabyć Wirtualne Laboratorium Empiriusz w ramach programu Laborotoria Przyszłości. Zakupu można dokonać w ramach wyposażenia dodatkowego w katergorii robotyka. Co ważne jest to zakup nie wymagający wkładu własnego.

Szkoły ponadpodstawowe mogą nabyć Empiriusza w ramach programu Aktywna Tablica.

Doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości

Obejrzyj tutoriale

Wprowadzenie

Opis urządzenia

Otwieranie szuflady z goglami

Zawartość szuflady

Ustawienie urządzenia w klasie

Włączanie urządzenia i konta

Ustawienia i aplikacje

Aplikacja Vive Console

Włączanie kontrolerów

Konfiguracja pomieszczenia

Poruszanie się po wirtualnym laboratorium

Przeprowadzenie doświadczenia

Kończenie pracy

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także