Dlaczego warto wybrać Empiriusza?

Technologia VR w Twojej szkole

Aktywne doświadczenia edukacyjne = lepsze wyniki uczniów!

Jak niedawno do szkół wchodziły narzędzia TIK, tak dziś wkracza do nich wirtualna rzeczywistość. Sugestywna wirtualna rzeczywistość (VR) daje niesamowitą możliwość doświadczania złożoności świata. W wielu dziedzinach nauki dzięki VR możliwe jest bezpieczne przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów, symulacji.

Nic dziwnego, że ta nowoczesna technologia odgrywa coraz większą rolę w edukacji. Czas na lekcje z Empiriuszem!

Jak wirtualna rzeczywistość pomaga w nauce?

 

Dzięki technologii VR uczeń przenosi się w zupełnie inny świat – może to być powierzchnia Księżyca, słynne muzeum, tętniący życiem ocean. W przypadku Empiriusza jest to nowoczesne laboratorium chemiczne oraz świat geometrii przestrzennej.

Mając założone na głowie gogle VR, a w rękach dwa kontrolery, uczeń może się poczuć jak w prawdziwym laboratorium. W bezpiecznym środowisku przeprowadza eksperymenty, które byłyby trudne lub niemożliwe do wykonania w sali lekcyjnej. Na lekcjach matematyki technologia VR przenosi młodzież w świat geometrii przestrzennej. Empiriusz daje możliwość oglądania trójwymiarowych modeli brył, pozwala ich „dotknąć”, rozkładać na siatki czy samodzielnie tworzyć trójwymiarowe ostrosłupy, graniastosłupy, bryły obrotowe.

foto_jak dziala labortorium.jpg

Dlaczego technologia VR sprawdza się w szkołach

 

 • Wszystkie doświadczenia i zagadnienia są zgodne z podstawą programową.

 • Empiriusz realizuje postulat rozwijania kierunków STEM w polskiej szkole.

 • Dzięki VR trudne do zrozumienia zjawiska stają się przystępne, ponieważ można ich „dotknąć” i doświadczyć.

Jak działa Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Niezwykle sugestywnie! Wykorzystując technologię VR, Wirtualne Laboratorium Empiriusz przenosi młodzież w świat geometrii przestrzennej i chemii.

 

 

Na lekcjach chemii dzięki goglom VR uczeń: porusza się po realistycznie odwzorowanym laboratorium i zgodnie z poleceniami przeprowadza wybrane doświadczenie:

 • sięga po probówki i odczynniki, których wygląd sugestywnie odwzorowuje te używane w prawdziwym laboratorium chemicznym,

 • obserwuje reakcje, wyciąga z nich wnioski.

Pozostali uczniowie oglądają przebieg doświadczenia na ekranie lub tablicy interaktywnej.

dowiedz się więcej


Na lekcjach matematyki uczeń po założeniu gogli:

 • widzi trójwymiarowe modele ostrosłupów, graniastosłupów, brył obrotowych,

 • przy użyciu kontrolerów może je przybliżać, obracać, rozkładać na siatki lub samodzielnie tworzyć modele brył,

 • dzięki temu rozwija wyobraźnię przestrzenną, lepiej rozumie prawa geometrii i obliczenia. 

dowiedz się więcej

 

Nowość 2023. Premiera wkrótce!


Na lekcjach biologii
uczeń ma możliwość:

 • poznania budowy układów narządów ludzkich z różnej perspektywy,

 • wejścia do wybranych narządów, np. serca, żołądka, mózgu, płuc,

 • obejrzenia od środka ich budowy czy obserwowania podczas trójwymiarowych animacji, przebiegów procesów fizjologicznych,

 • utrwalenia wiedzy dzięki interaktywnym ćwiczeniom.

 

 

 

Dzięki pełnemu, wielopercepcyjnemu „zanurzeniu” w wirtualnej rzeczywistości, każde zjawisko i prawo naukowe zostaje szybciej zrozumiane i zapamiętane. Efekt? – lepsze wyniki edukacyjne uczniów!

Co wchodzi w skład oferty?

 

Wirtualne Laboratorium Empiriusz to: 

 • Mobilne, samodzielne urządzenie z wbudowanym komputerem

 • Profesjonalne gogle VR

 • Kontrolery pozwalające odzwierciedlić w świecie VR ruchy rąk

 • Aplikacja VR z doświadczeniami w technologii VR 

 • Ekran dotykowy do obsługi urządzenia

 • Karty laboratoryjne do każdego doświadczenia i karty pracy na zajęcia z matematyki

 • Scenariusze z pomysłami na niezapomniane lekcje z użyciem VR

Oferowany przez nas sprzęt jest przede wszystkim bezpieczny, a zaproponowany materiał dydaktyczny ma wysoką jakość merytoryczną i graficzną. Tylko w takim przypadku młodzież może osiągać zakładane cele.

Zapewniamy obudowę metodyczną oraz szkolenia dla nauczycieli i serwis techniczny po zakupie sprzętu.  

Poznaj formy finansowania oraz ceny

Szkoły podstawowe mogą nabyć Wirtualne Laboratorium Empiriusz w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Zakupu można dokonać w ramach wyposażenia dodatkowego w kategorii robotyka. Co ważne, jest to zakup nie wymagający wkładu własnego.

Szkoły ponadpodstawowe mogą nabyć Empiriusza z dotacji z programu Aktywna Tablica.

oferta SP.jpg

oferta PP.jpg

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także