Dobrze wyposażona pracownia chemiczna to ważny element w nauczaniu chemii.

Często niewystarczające zaplecze laboratoryjne jest przeszkodą do samodzielnego wykonywania doświadczeń przez uczniów. 

Rozwiązaniem jest Wirtualne Laboratorium Empiriusz.

  • Mobilne, samodzielne urządzenie
  • Aplikacja z 26 doświadczeniami w technologii VR dla klas 7. i 8.
  • Gogle VR wraz z kontrolerami
  • Wbudowany komputer
  • Ekran dotykowy do obsługi urządzenia
  • Karty pracy do każdego doświadczenia
  • Przykładowe scenariusze lekcji

Doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także