Edukacja jutra, już dziś w Twojej szkole


Program "Laboratoria Przyszłości" to największa od lat szansa na wprowadzenie do szkoły innowacyjnych procesów dydaktycznych. Wykorzystaj wsparcie jak najlepiej, by stworzyć uczniom idealne warunki do rozwoju. Nie inwestuj w gadżety – postaw na pomysł, jak wykorzystać nowe technologie w nauczaniu! 

Z programu do tej pory skorzystało 99% samorządowych szkół podstawowych. Zakończył się już nabór wniosków dla podstawowych szkół niesamorządowych, ale szkoły mają czas na zakupy do 30 czerwca 2023.

Wirtualna rzeczywistość i druk 3D pozwolą uczniom zobaczyć i dotknąć tego, co do tej pory pozostawało w sferze wyobrażeń na lekcjach chemii, matematyki, biologii, fizyki, informatyki i innych. Nauka programowania i elektroniki to inwestycja w rozwój zainteresowań uczniów tymi dziedzinami wiedzy, które już jutro będą obecne w każdym sektorze gospodarki, od produkcji po medycynę. Edukacja jutra, to edukacja na czasie.

Nowa Era partnerem szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Dlaczego Nowa Era? Jako lider edukacji w Polsce od wielu lat wspieramy szkoły w procesie cyfrowej transformacji. Wprowadziliśmy do nauczania całą gamę multimedialnych rozwiązań dydaktycznych, a nasze elektroniczne narzędzia odmieniły warsztat pracy nauczycieli. Wyposażaliśmy szkoły w nowoczesny sprzęt we wszystkich edycjach rządowego programu „Aktywna tablica”, działając w partnerstwie strategicznym z liderem technologicznych rozwiązań, jakim jest Samsung.

NE partnerem szkol_1170x1170.jpg

Znamy dobrze potrzeby szkół i obecnie oferujemy im wyposażenie pasujące do już używanych narzędzi edukacyjnych oraz doskonale spełniające postulaty programu:

 1. Rozwijanie rzeczywistych kompetencji przyszłości
  Proponujemy rozwiązania, które sprzyjają współpracy, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, a ponadto mają charakter interdyscyplinarny i mogą być wykorzystywane w ramach różnych przedmiotów szkolnych. 
 2. Rozwój talentów i rozbudzanie zainteresowań
  Celem programu jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi kierunkami STEM. Propozycja eduacyjna Nowej Ery w programie Laboratoria Przyszłości pomaga rozbudzać wśród młodzieży pasje przyrodnicze, technologiczne i matematyczne, co w przyszłości przełoży się na losy zawodowe uczniów.
 3. Angażujące i nowoczesne zajęcia szkolne
  Oferta Nowej Ery wychodzi naprzeciw potrzebom poznawczym dzieci i młodzieży. Proponowane przez nas wyposażenie wprowadza do szkolnego nauczania komponent technologiczny, który skutecznie angażuje młodzież w proces dydaktyczny. Od lat wspieramy szkoły w procesie transformacji cyfrowej, tworząc własne, innowacyjne narzędzia, a także poprzez sukcesywnie budowane partnerstwa technologiczne. 

Do czego zobowiązana jest szkoła w ramach programu?

Szkoła jest zobowiązana do:

 • umożliwienia realizacji zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia (w tym jego instalacja i przeszkolenie osób prowadzących z nim zajęcia); 
 • uwzględnienia treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej podczas zajęć;
 • dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymiany wiedzy z innymi szkołami; 
 • wykorzystywania wyposażenia w ciągu co najmniej pięciu kolejnych lat szkolnych, przez średnio minimum 3 godziny zajęć w każdym tygodniu nauki; 
 • wyznaczenia koordynatora;
 • składania sprawozdań z udziału w Laboratoriach Przyszłości. 

O czym pamiętać wybierając wyposażenie w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Wyposażenie musi być zgodne z przyświecającą programowi ideą zapewnienia szkołom wszystkiego, co służy rozwijaniu kompetencji przyszłości: współpracy, interdyscyplinarności, umiejętności rozwiązywania problemów i kreatywności.

Wyposażenie, które trafi do szkół podstawowych, powinno być dostępne dla uczniów na lekcjach każdego przedmiotu, ale też na zajęciach pozalekcyjnych, np. kółkach zainteresowań.

Zadaniem wyposażenia jest wsparcie procesu dydaktycznego i uczynienie go bardziej interdyscyplinarnym i innowacyjnym.

Rozwiązania Nowej Ery w programie Laboratoria Przyszłości

Katalog - Kompetencje przyszłości

Poznaj pełną ofertę Nowej Ery w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

W katalogu Kompetencje przyszłości online, znajdziesz:

 • Innowacyjne rozwiązania Nowej Ery
 • Informacje o gotowych pakietach wyposażenia
 • Innowacyjne powiązania budujące kompetencje STEM
 • Gotowe pomysły i wparcie merytoryczne
zobacz broszurę

Sprawozdanie z realizacji programu w 2022 r.

 

Szkoły, które wzięły udział w programie Laboratoria Przyszłości powinny złożyć sprawozdanie z realizacji programu w 2022 roku. Sprawozdanie należy złożyć do 23 stycznia 2023 roku.

Sprawozdania składa organ prowadzący osobno dla każdej ze szkół. Jedno sprawozdanie przypada na jedną szkołę. 
Aby złożyć sprawozdanie należy wejść na www.gov.pl/web/laboratoria/sprawozdanie-2022 i wypełnić znajdujący się tam formularz on-line.

Formularz składa się z 19 stron.  

 • Dwie pierwsze strony zawierają informacje wstępne, a także pytania na temat organu prowadzącego, szkoły i kwot, jakie zostały przyznane i wykorzystane w ramach programu.  
 • Kolejne strony dotyczą zakupionego wyposażenia. Każda pozycja rozdzielona jest na dwa pytania: ilość zakupionego wyposażenia oraz nazwa modelu. 
 • Na ostatniej stronie znajdują się informacje na temat danych osoby składającej sprawozdanie. 

Więcej informacji oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania znajdą Państwo na www.gov.pl/web/laboratoria/sprawozdanie-2022

 

Szkoły, które zakupiły Empiriusza w ramach programu Laboratoria Przyszłości wypełniają punkty 285 i 286 w Dziale Robotyka.

Praktyczne porady

Wejdź do wirtualnego laboratorium

Sprawdź, jak to działa!

VR w szkole

W ostatnich latach mogliśmy obserwować intensywny rozwój nowoczesnych technologii, w tym także wirtualnej rzeczywistości. Początkowo kojarzona jedynie z sektorem rozrywki i gier (niekoniecznie edukacyjnych) w końcu zaczyna pewnym krokiem wkraczać do szkół.

Druk 3D w edukacji szkolnej

W ostatnich latach technologia szturmem przejmuje kolejne dziedziny naszego życia. Z dużym entuzjazmem przyjmowana jest także w edukacji. Druk 3D stanowi jedną z nowinek cieszących się rosnącą popularnością. Na całym świecie uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich stawiają swoje pierwsze kroki we włączaniu tej technologii w zajęcia. Liczba tematów i projektów wykorzystujących druk 3D jest niemal nieograniczona, zwłaszcza na zajęciach z nauk ścisłych, matematyki, ale i nauk społecznych. Projekty druku mogą być tworzone w zespołach, jak również indywidualnie, a ich poziom trudności bez problemu dostosujemy do grupy wiekowej, zaczynając od projektowania pojedynczych przedmiotów codziennego użytku, a kończąc na skomplikowanych systemach angażujących dodatkowe programy informatyczne.

Wirtualna rzeczywistość w nauce

Nowoczesne technologie pozwalają coraz lepiej kształcić specjalistów

Posłuchaj podcastu jak współczesna szkoła kształtuje kompetencje cyfrowe

Skontaktuj się z nami

Wypełnij poniższy formularz, aby poznać więcej szczegółów o pełnej ofercie Nowej Ery w programie "Laboratoria Przyszłości". Z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę i pomożemy wybrać optymalny pakiet dla szkoły!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także