Dysleksja PRO

 • Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i  świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Program przeznaczony dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi problemy z nauką pisania i czytania, a przede wszystkim z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową.

4.png   gwarancja jakosci_341x341.png

W nowej edycji:

 • licencja na 2 urządzenia,
 • publikacja "DYSLEKSJA PRO. Karty pracy" w zestawie,
 • 2 lata gwarancji.
przejdź do sklepu sprawdź ofertę

Aktywna tablica – środki na SPE dla szkół podstawowych

Program multimedialny DYSLEKSJA PRO spełnia wymogi programu "Aktywna tablica 2021-2024" dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

Pomoc dydaktyczna dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej – doskonali m.in. koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, grafomotorykę, logiczne myślenie, spostrzegawczość. Wspiera rozwój kompetencji kluczowych, z których najważniejszą jest sprawne porozumiewanie się w mowie i w piśmie. Program pozwala na prowadzenie kompleksowej terapii zgodnej z najlepszymi wzorcami pracy korekcyjno--kompensacyjnej, w związku z czym może być stosowany jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (dysleksja) oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (nauczanie liter i czytania).

dowiedz się więcej

Nowa publikacja w zestawie

Dysleksja_PRO_okladka_S.jpg

Nowa edycja programu DYSLEKSJA PRO to efekt rozmów z użytkownikami: nauczycielami, pedagogami specjalnymi, terapeutami. Wprowadziliśmy zmiany, o które prosili specjaliści, dlatego w nowej edycji program można instalować na 2 urządzeniach równolegle i jest dostępny z 2-letnią gwarancją.

Nowością jest również drukowana publikacja "DYSLEKSJA PRO. Karty pracy" przeznaczona dla terapeutów pracujących z dziećmi z ryzyka dysleksji.

Publikacja zawiera 100 czarno-białych kart pracy wspomagających profilaktykę i terapię trudności w czytaniu i pisaniu. Ćwiczenia są poświęcone dobremu zapamiętaniu obrazu graficznego i utrwaleniu prawidłowego wzorca kreślenia liter.

 •  

Dlaczego warto?

Ikony_USPs_-07.png

Opis szczegółowy

 

Ikony_z-wąsem_-19.png

Program DYSLEKSJA PRO: 

 • wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • zawiera moduły diagnostyczne wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych,
 • pozwala na prowadzenie kompleksowej terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
 • daje możliwość kreowania autorskich scenariuszy zajęć,
 • posiada rozbudowany system motywacyjny – postacie przewodnie rosnące razem z dzieckiem.

 

Ikony_z-wąsem_-21.png

 • Program opracowany przez zespół specjalistów pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz,
 • rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
 • recenzje programu przygotowane przez terapeutów praktyków,
 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.

 

Ikony_z-wąsem_-20.png

 • Zaawansowana Aplikacja terapeuty z możliwością śledzenia postępów pacjenta oraz archiwizacją danych z diagnozy i terapii,
 • drukowanie raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z aplikacji,
 • możliwość użycia jednego ćwiczenia wielokrotnie dzięki opcji losowego wyświetlania przykładów,
 • licencja na 2 urządzenia (2x pendrive) - możliwość równoczesnej pracy 2 terapeutów,
 • stałe wsparcie techniczne.

 

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów:

 • funkcje słuchowo-językowe,
 • funkcje wzrokowe,
 • nauka liter,
 • czytanie, pisanie,
 • motoryka mała i duża,
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
 • grafomotoryka,
 • znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • kształtowanie analizy i syntezy językowej,
 • poszerzanie słownictwa biernego i czynnego,
 • kształtowanie kompetencji syntaktycznych,
 • koncentracja, pamięć i uwaga.

 

Cele terapeutyczne programu:

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,
 • wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),
 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

Przykłady ekranów

dysleksja.jpg

Nagroda główna w konkursie Świat Przyjazny Dziecku

Seria specjalistycznych, multimedialnych programów eduSensus z dopiskiem PRO otrzymała główną nagrodę w XXI edycji konkursu ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU w kategorii EDUKACJA.

Konkurs to jedna z najstarszych inicjatyw Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Kapituła konkursowa docenia najbardziej wartościowe na rynku produkty, miejsca i rozwiązania służące dzieciom i ich bezpieczeństwu, a także pozytywnie stymulujące ich rozwój. 

czytaj więcej

Wymagania techniczne

System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit

Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)

Procesor: 2,4 GHz

Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768

Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)

Mysz lub inne urządzenie wskazujące

Port USB 2.0/3.0

3 GB miejsca na dysku twardym

Zawartość zestawu

Elementy zestawu (liczba sztuk):

 • Pendrive z instalatorem (2),
 • Publikacja Karty pracy (1),
 • Instrukcja instalacji (1),
 • Umowa licencyjna z dokumentem gwarancyjnym (1).

Do pobrania:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH