Najpopularniejsza na rynku seria programów multimedialnych
wspierających terapię logopedyczną!*

Od 20 lat pomagamy logopedom, terapeutom, nauczycielom i specjalistom 


Nasze programy z logo eduSensus są najczęściej wybierane do pracy w szkołach i przedszkolach oraz w poradniach*. Znane tysiącom użytkowników jako Logopedia Young Digital Planet, obecnie są rozwijane i oferowane przez firmę Nowa Era, największego wydawcę edukacyjnego w Polsce.

*Badanie marketingowe BCMM, grudzień 2019 r.

Aktywna tablica 2021 dla szkół podstawowych. Czas na potrzeby specjalne!

zamow_3.pngProgramy LOGOPEDIA PRO to doskonałe narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego – dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabo słyszących, z zaburzeniami
koncentracji i uwagi, w tym ADHD i ADD, oraz dla uczniów ze spektrum autyzmu.
Specjaliści znajdą tu także narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC), uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami oraz dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Ponadto jako narzędzie do pracy dla młodszych dzieci mających problemy w edukacji szkolnej polecamy „Mówiące obrazki”, „Logorytmikę” i „Zabawy słowem”, z kolei jako pomoc dydaktyczna do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. ADHD, ADD) sprawdzi się program „Logo-Gry”.


Programy polecane logopedom, terapeutom, nauczycielom i wszystkim specjalistom, którzy: 

  • prowadzą zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem,
  • pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Programy można wykorzystywać także podczas innych zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z trudnościami w uczeniu się.

Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić szkoła, aby otrzymać wsparcie finansowe na sprzęt, narzędzia i pomoce terapeutyczne w ramach programu "Aktywna tablica". 

Logopedia PRO

Pakiet PODSTAWOWY

Seria 5 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

Pakiet POSZERZONY

Seria 12 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon i tablet, wspierających profilaktykę oraz terapię zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

Pakiet GOLD

Seria 14 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon i tablet, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

Pakiet PLATINUM

Seria 19 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon i tablet, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

MULTIMEDIALNY GABINET

Seria 19 logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka, wyposażonych w mikrofon, drukarkę, tablet oraz urządzenie Microsoft Surface Pro.

Czytaj więcej

Zabawy słowem

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Czytaj więcej

Mówiące obrazki

Program wspomagający nabywanie języka oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu.

Czytaj więcej

Obrazkowy słownik tematyczny

Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej, wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka.

Czytaj więcej

Logo-Gry

Zestaw gier sterowanych głosem, do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi.

Czytaj więcej

Logorytmika

Program przeznaczony do stymulacji najważniejszych obszarów leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu.

Czytaj więcej

Zobacz także