Logopedia PRO

Pakiet PODSTAWOWY

Seria 5 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

Pakiet POSZERZONY

Seria 12 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon i tablet, wspierających profilaktykę oraz terapię zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

Pakiet GOLD

Seria 14 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon i tablet, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

Pakiet PLATINUM

Seria 19 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych, wyposażonych w mikrofon i tablet, wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

MULTIMEDIALNY GABINET

Seria 19 logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka, wyposażonych w mikrofon, drukarkę, tablet oraz urządzenie Microsoft Surface Pro.

Czytaj więcej

Zabawy słowem

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Czytaj więcej

Mówiące obrazki

Program wspomagający nabywanie języka oraz terapię dzieci z zaburzeniami mowy i słuchu.

Czytaj więcej

Obrazkowy słownik tematyczny

Multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej, wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka.

Czytaj więcej

Logo-Gry

Zestaw gier sterowanych głosem, do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z zaburzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi.

Czytaj więcej

Logorytmika

Program przeznaczony do stymulacji najważniejszych obszarów leżących u podstaw umiejętności mowy: motoryki i słuchu.

Czytaj więcej

Zobacz także