Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Śmiało do szkoły!ŚMIAŁO DO SZKOŁY to program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia u dzieci 5- i 6-letnich przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole.

Program powstał z myślą o profilaktyce trudności szkolnych i prawidłowym rozwoju dziecka. Program może być wykorzystany podczas codziennej pracy dydaktycznej na zajęciach edukacyjnych z całą klasą, na zajęciach wyrównawczych oraz na zajęciach dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W nowej edycji program objęty jest 2-letnią gwarancją.

Aktywna tablica – środki na SPE dla szkół podstawowychProgram multimedialny ŚMIAŁO DO SZKOŁY! spełnia wymogi programu "Aktywna tablica 2021-2024" dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

Może być stosowany jako narzędzie pracy dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej oraz jako pomoc dydaktyczna do terapii dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (dysleksja, dyskalkulia). Ze względu na szeroki zakres oddziaływania to doskonałe narzędzie do terapii dla uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD. Może być użyty wspomagająco do pracy z uczniami z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami oraz z niepełnosprawnością intelektualną. 

Dlaczego warto?Komponenty pakietuOpis szczegółowyZałożenia metodyczne

Program Śmiało do szkoły: 

 • zapobiega trudnościom w nauce czytania, pisania i liczenia poprzez wprowadzenie systematycznych ćwiczeń percepcji słuchowej,
 • zawiera bogaty materiał diagnostyczny pozwalający prawidłowo zaplanować pracę z dzieckiem,
 • wspomaga rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych i kompetencji matematycznych dzięki bogatemu zestawowi ćwiczeń multimedialnych,
 • pozwala na różnicowanie stopnia trudności w zależności od indywidualnych możliwości ucznia,
 • wspiera realizację podstawy programowej.

Gwarancja jakości

 • Program stworzony przez zespół doświadczonych specjalistów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, logopedii, terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej.
 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.

Rozwiązania technologiczne

 • Drukowanie diagnozy, raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z programu,
 • Kreator Zajęć pozwalający zaplanować zajęcia w zależności od potrzeb indywidualnych dziecka lub grupy,
 • możliwość instalacji na 3 stanowiskach komputerowych,
 • stałe wsparcie techniczne.

ŚMIAŁO DO SZKOŁY! to praktyczne narzędzie stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne. Zawiera ćwiczenia wspomagające rozwój: 

 • mowy,
 • koordynacji ruchowej,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • spostrzegawczości wzrokowej,
 • pamięci wzrokowej,
 • percepcji słuchowej,
 • prawidłowej artykulacji głosek w izolacji,
 • syntezy i analizy słuchowej,
 • kształtowania pojęć, orientacji stronnej i przestrzennej,
 • kształtowania pojęć w zakresie orientacji czasowej,
 • kształtowania pojęcia liczby,
 • umiejętności liczenia,
 • grafomotoryki.

Przykłady ekranówWymagania techniczne • System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
 • Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
 • Procesor: 2,4 GHz
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
 • Mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • Port USB 2.0/3.0
 • 700 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF

Śmiało do szkoły! Profilaktyka trudności szkolnychZobacz jakie możliwości oferuje program Śmiało do szkoły! i jak nauczyciele mogą go wykorzystać w profilaktyce trudności szkolnych i prawidłowym rozwoju 5- i 6-latków. 

Katarzyna Sirak - Pedagog specjalny, kierownik rozwoju produktów eduSensus

O przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do naukiCzy gotowość do nauki czytania i pisania pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju? Czyli o przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole

Rozmowa dotyczy kluczowych umiejętności dzieci 5 i 6 letnich służących rozwijaniu czynności czytania i pisania. Prelegentka odpowiada na pytanie - Czy gotowość pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju? Odwołuje się do badań, które wskazują jaki jest obecnie poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną. Na podstawie własnych doświadczeń opowiada z jakich narzędzi korzysta się przy diagnozowaniu w tej grupie wiekowej. Wskazuje, kto oprócz nauczyciela może wspierać dziecko w jego drodze do osiągnięcia sukcesu w nauce czytania i pisania.

Maria Foryś - Diagnosta, terapeuta, wykładowca

 

 

Dlaczego niektóre dzieci tak szybko przestają lubić szkołę?Rozmowa o przyczynach trudności dzieci w opanowaniu najważniejszych umiejętności, wpływu tych trudności na dalszą drogę edukacyjną dzieci, a nawet na dorosłe życie. Zasadniczym przedmiotem rozmowy są sposoby zapobiegania tym trudnościom. Prelegentka przywołuje swoje doświadczenia z pracy w „zerówce”, w klasach I-III, a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspomina o najważniejszych metodach, które stosuje w codziennej pracy jako nauczycielka oraz terapeutka. Odwołuje się do swojej wiedzy dotyczącej poziomu umiejętności czytania i pisania uczniów klas młodszych.

Małgorzata Barańska - Nauczyciel dyplomowany z ponad trzydziestoletnim stażem, absolwenta pedagogiki w zakresie nauczania początkowego na Uniwersytecie Gdańskim

Zawartość zestawuElementy zestawu (liczba sztuk):

 • Pendrive z instalatorem (1),
 • Publikacja Scenariusze zajęć (1),
 • Publikacja Przewodnik metodyczny (1),
 • Publikacja Ćwiczenia słuchowe (1),    
 • Instrukcja instalacji (1),
 • Umowa licencyjna z dokumentem gwarancyjnym (1).