Wspomaganie rozwoju PRO

 

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Program jest propozycją dla pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, nauczycieli przedszkola oraz rodziców jako narzędzie wspomagające wiele sfer oddziaływania terapeutycznego.

przejdź do sklepu

Aktywna tablica – środki na SPE dla szkół podstawowych

Program multimedialny WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO spełnia wymogi programu "Aktywna tablica 2021-2024" dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

To pomoc dydaktyczna i narzędzie do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Program zachęca ich do komunikacji, kształci, stymuluje rozwój, a jednocześnie daje możliwość uczestnictwa w zabawie. Specjaliści pracujący z dziećmi znajdą tu materiał dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.
Program polecany zwłaszcza dla szkół specjalnych, lecz ze względu na wszechstronność oddziaływania (m.in. koordynacja wzrokowosłuchowo-ruchowa, grafomotoryka, koncentracja, myślenie, sfera społeczna)
nieodzowny w każdej placówce edukacyjnej jako narzędzie do pracy dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej.

dowiedz się więcej

Dlaczego warto?

Ikony_USPs_-06.png

Komponenty pakietu

Infografika_Wspomaganie_Rozwoju.png

Opis szczegółowy

 

Ikony_z-wąsem_-16.png

Program WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO: 

 • wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • odpowiada zasadom i celom pracy rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • wspomaga efekty zajęć specjalistycznej terapii dzieci o nieharmonijnym rozwoju,
 • uatrakcyjnia prawidłowo przebiegający proces nauki dzieci o harmonijnym rozwoju,
 • zawiera programy narzędziowe wzbogacające i uzupełniające dodatkowymi treściami zagadnienia programu,
 • posiada rozbudowany system motywacji dzieci do samodzielnego wykonywania ćwiczeń – postać przewodnia rosnąca razem z dzieckiem, nagrody dźwiękowe, graficzne i animacyjne za postępy w terapii,
 • umożliwia pracę z ćwiczeniami o różnych stopniach trudności indywidualnie lub grupowo,
 • zawiera osobne bloki poświęcone ćwiczeniom wymowy,
 • posiada treści programowe oparte na zagadnieniach bliskich dziecku.

 

Ikony_z-wąsem_-18.png

 • Program sprawdzony i uznany przez tysiące polskich terapeutów i nauczycieli,
 • recenzje programu przygotowane przez terapeutów praktyków,
 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.

 

Ikony_z-wąsem_-17.png

 • Zaawansowana Aplikacja terapeuty z możliwością śledzenia postępów pacjenta oraz archiwizacją danych z terapii,
 • funkcja skanowania pozwalająca na korzystanie z programu dzieciom z problemami motorycznymi,
 • drukowanie raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z aplikacji,
 • możliwość użycia jednego ćwiczenia wielokrotnie dzięki opcji losowego wyświetlania przykładów,
 • dostęp jednostanowiskowy, z możliwością instalacji na 3 stanowiskach komputerowych (program bedzie działał na tym komputerze, do którego podłączony jest pendrive)
 • stałe wsparcie techniczne.

 

Produkt WSPOMAGNIE ROZWOJU PRO rozwija konkretne sprawności w ramach poszczególnych działów:

 

 • poczucie sprawstwa,
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo- ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
 • grafomotoryka,
 • zabawy matematyczne,
 • przyroda,
 • stosunki przestrzenne,
 • myślenie,
 • sfera społeczna,
 • umiejętność koncentracji.

Przykłady ekranów

Wspomaganie-rozwoju.jpg

Wymagania techniczne

System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit

Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)

Procesor: 2,4 GHz

Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768

Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)

Mysz lub inne urządzenie wskazujące

Port USB 2.0/3.0

2 GB miejsca na dysku twardym

Do pobrania:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH