Empiriusz – atlas anatomiczny na lekcjach biologii

Zajrzyjmy do fascynującego wnętrza ciała człowieka, zobaczmy, jak pracują płuca, serce, mózg, przyjrzyjmy się budowie układu krwionośnego, zaobserwujmy, jak działa sieć neuronów! – te i wiele innych niezwykłych możliwości daje Wirtualny atlas anatomiczny Empiriusz wykorzystujący najnowszą technologię VR.

Empiriusz to nowoczesna pomoc dydaktyczna zaprojektowana specjalnie do pracy w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Zagadnienia, które można dzięki niemu prezentować, są skorelowane z podstawą programową i uporządkowane zgodnie z kolejnością lekcji.

Korzystając z Empiriusza, uczniowie poznają budowę i działanie 5 układów narządów człowieka: krwionośnego, nerwowego, oddechowego, pokarmowego i moczowego.

grafika 1 empiriusz ekran biologia.jpg

Co znajdziesz w atlasie anatomicznym

 

 • Trójwymiarowe przedstawienie budowy narządów, m.in. serca, żołądka, mózgu, jelit, płuc
 • Wirtualne animacje procesów zachodzących wewnątrz narządów, np. przepływ krwi w sercu, wymiana gazowa w płucach, przełykanie pokarmu
 • Interaktywne ćwiczenia utrwalające wiedzę o każdym z prezentowanych układów

Lista dostępnych animacji VR

Aplikacja zawiera 23 wysokiej jakości animacje VR.

Zawarty w atlasie materiał dydaktyczny ma wysoką jakość merytoryczną i graficzną. Wirtualna rzeczywistość angażuje użytkowników, pobudza ich wyobraźnię i sprawia, że zajęcia stają się emocjonujące. Dzięki temu aplikacja zwiększa motywację młodych ludzi do nauki i ułatwia im przyswajanie zagadnień anatomicznych.

tabelka 1.jpg

Dlaczego warto wprowadzić Empiriusza na lekcje biologii

Wirtualny atlas anatomiczny daje możliwość:

 • obejrzenia trójwymiarowych układów narządów z różnej perspektywy
 • wejścia do wybranych narządów, np. serca, żołądka czy mózgu, i obejrzenia od środka ich budowy
 • bliskiej obserwacji przebiegu procesów

Jak przeprowadzić lekcję biologii w wirtualnej rzeczywistości

Za pomocą gogli VR założonych na głowę i kontrolerów trzymanych w dłoniach kolejni uczniowie korzystają z aplikacji:

poznają wirtualną budowę poszczególnych układów narządów

grafika 1.png

odtwarzają trójwymiarowe animacje procesów, które zachodzą wewnątrz narządów

grafika 2.png

wykonują interaktywne ćwiczenia utrwalające wiedzę

grafika 3.png

Pozostali uczniowie obserwują wykonywane działania na ekranie lub tablicy interaktywnej i uzupełniają karty pracy, dołączone do scenariuszy, które nauczyciel znajdzie w Pomysłach na lekcje.

Główne korzyści dla nauczyciela i ucznia

empiriusz_Główne korzyści dla nauczyciela i ucznia.jpg

Jakie korzyści przynosi VR

Lekcje z wykorzystaniem VR znacznie bardziej angażują uczniów niż zajęcia prowadzone tradycyjnymi metodami, a nauka przynosi lepsze efekty.

Wirtualna rzeczywistość w szkole:

 1. rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem
 2. pomaga kształcić kompetencje STEM
 3. wspiera proces zapamiętywania i uczenia się
 4. jest propozycją niezwykle ciekawych lekcji
 5. ćwiczy percepcję wzrokową i logiczne myślenie

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także