Autyzm – to specyficzny sposób postrzegania świata i inny od typowego sposób myślenia. Dotyczy 1-3 procent populacji. Nie jest chorobą, nie jest też jednym konkretnym zaburzeniem, ale całym spektrum zaburzeń z objawami o różnym nasileniu. Dotyczą one przede wszystkim trzech obszarów życia: interakcji i relacji, czyli życia społecznego, komunikowania się (mowa i rozumienie niewerbalnych komunikatów), braku elastyczności i przywiązania do utartych sposobów działania.

Dzieci ze spektrum autyzmu różną się pomiędzy sobą pod wieloma względami. Są wśród nich osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także takie o wysokiej wrażliwości i inteligencji. Wszystkie potrzebują wsparcia, terapii i edukacji, by móc rozumieć otaczających ich ludzi, skutecznie się z nimi komunikować i nauczyć się budowania relacji.

Aby ułatwić tę naukę, a także pomóc nauczycielom i terapeutom pracującym z dziećmi ze spektrum autyzmu, powstał program multimedialny SPEKTRUM AUTYZMU PRO. Dowiedz się więcej o jego możliwościach.

Zrozumieć spektrum autyzmu

Czym jest triada autystyczna?

Badaczki dr Lorna Wing i dr Judith Gould opracowały charakterystyczny wzorzec objawów.

Od poszukiwania leku po neuroróżnorodność

Brak nie tylko jednej metody terapii, ale nawet teorii na temat przyczyn spektrum.

Na naszych uczniów patrzymy holistycznie

O sposobach na pracę z dziećmi z autyzmem rozmawiamy z autorkami SPEKTRUM AUTYZMU PRO.

Terapia na odległość 2020

Realizacja orzeczeń dla uczniów z ASD w stanie epidemii

Jak realizować zalecenia, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte?

Terapia na odległość

Jak kontynuować terapię w warunkach nauki zdalnej?

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu

Nauczanie dzieci z ASD – wskazówki dla nauczyciela

Pewne strategie uczenia dzieci będą odgrywały większą rolę w edukacji dzieci z ASD niż w przypadku innych uczniów.

10 strategii zwiększających motywację dzieci z ASD

Spis zasad, które przyczynią się do wzrostu zaangażowania dzieci podczas zajęć.

Sytuacja prawna ucznia z autyzmem

Ekspert prawa oświatowego o obowiązkach placówki i prawach ucznia.

Środki na realizację orzeczeń i opinii poradni

Które wydatki można pokryć z dotacji?

Program Spektrum autyzmu Pro

Program multimedialny eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU PRO

NOWOŚĆ 

Wydawnictwo Nowa Era przedstawia SPEKTRUM AUTYZMU PRO – najnowszy, specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu. 

Przekonaj się, jak program wspiera dzieci w zakresie funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych, a takźe w przełamywaniu zachowań stereotypowych. 

Poznaj nowatorską formę multimedialnych ćwiczeń, które przyciągają uwagę, angażują i motywują do dalszej pracy dziecko ze spektrum autyzmu. 

Zyskaj bezpieczeństwo pracy pedagogicznej i terapeutycznej – SPEKTRUM AUTYZMU PRO to pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność.

czytaj więcej demo