Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Uczeń ze spektrum autyzmu

Autyzm – to specyficzny sposób postrzegania świata i inny od typowego sposób myślenia. Dotyczy 1-3 procent populacji. Nie jest chorobą, nie jest też jednym konkretnym zaburzeniem, ale całym spektrum zaburzeń z objawami o różnym nasileniu. Dotyczą one przede wszystkim trzech obszarów życia: interakcji i relacji, czyli życia społecznego, komunikowania się (mowa i rozumienie niewerbalnych komunikatów), braku elastyczności i przywiązania do utartych sposobów działania.

Dzieci ze spektrum autyzmu różną się pomiędzy sobą pod wieloma względami. Są wśród nich osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także takie o wysokiej wrażliwości i inteligencji. Wszystkie potrzebują wsparcia, terapii i edukacji, by móc rozumieć otaczających ich ludzi, skutecznie się z nimi komunikować i nauczyć się budowania relacji.

Aby ułatwić tę naukę, a także pomóc nauczycielom i terapeutom pracującym z dziećmi ze spektrum autyzmu, powstał program multimedialny SPEKTRUM AUTYZMU PRO, a także program poświęcony w całości potrzebom dorastających uczniów z ASD, dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży: SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2. Dowiedz się więcej o ich możliwościach.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO poziom 2Specjalistyczny program multimedialny o statusie wyrobu medycznego wspierający terapię dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 to profesjonalny program multimedialny wspierający rozwój kompetencji społecznych, samodzielność, samoświadomość i umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoje i innych wynikającą z wieku rozwojowego uczniów ze spektrum autyzmu. 

Poznaj bogatą zawartość programu.

Program multimedialny eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU PROCzy znasz już SPEKTRUM AUTYZMU PRO? To specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych dzieci szkolnych ze spektrum autyzmu. 

Przekonaj się, jak program wspiera dzieci w zakresie funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych, a takźe w przełamywaniu zachowań stereotypowych. 

Poznaj nowatorską formę multimedialnych ćwiczeń, które przyciągają uwagę, angażują i motywują do dalszej pracy dziecko ze spektrum autyzmu. 

Zyskaj bezpieczeństwo pracy pedagogicznej i terapeutycznej – SPEKTRUM AUTYZMU PRO to pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność.