Autyzm – to specyficzny sposób postrzegania świata i inny od typowego sposób myślenia. Dotyczy 1-3 procent populacji. Nie jest chorobą, nie jest też jednym konkretnym zaburzeniem, ale całym spektrum zaburzeń z objawami o różnym nasileniu. Dotyczą one przede wszystkim trzech obszarów życia: interakcji i relacji, czyli życia społecznego, komunikowania się (mowa i rozumienie niewerbalnych komunikatów), braku elastyczności i przywiązania do utartych sposobów działania.

Dzieci ze spektrum autyzmu różną się pomiędzy sobą pod wieloma względami. Są wśród nich osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale także takie o wysokiej wrażliwości i inteligencji. Wszystkie potrzebują wsparcia, terapii i edukacji, by móc rozumieć otaczających ich ludzi, skutecznie się z nimi komunikować i nauczyć się budowania relacji.

Aby ułatwić tę naukę, a także pomóc nauczycielom i terapeutom pracującym z dziećmi ze spektrum autyzmu, powstał program multimedialny SPEKTRUM AUTYZMU PRO, a także program poświęcony w całości potrzebom dorastających uczniów z ASD, dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży: SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2. Dowiedz się więcej o ich możliwościach.

Wsparcie finansowe na zakup narzędzi i pomocy terapeutycznych

Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu

Kwiecień miesiącem autyzmu

Oczami pedagoga specjalnego

Nauczanie dzieci z ASD – wskazówki dla nauczyciela

Pewne strategie uczenia dzieci będą odgrywały większą rolę w edukacji dzieci z ASD niż w przypadku innych uczniów.

10 strategii zwiększających motywację dzieci z ASD

Spis zasad, które przyczynią się do wzrostu zaangażowania dzieci podczas zajęć.

Sytuacja prawna ucznia z autyzmem

Ekspert prawa oświatowego o obowiązkach placówki i prawach ucznia.

Środki na realizację orzeczeń i opinii poradni

Które wydatki można pokryć z dotacji?

Specyfika seksualności osób ze spektrum autyzmu

Choć seksualność dzieci i młodzieży różni się pod wieloma względami od seksualności osób dorosłych, to jednak istnieje

Kontrakty, systemy motywujące, plany aktywności

Porady dla nauczycieli i pedagogów

Dziecko z ASD w szkole masowej

Dostosowanie form i metod pracy

Obowiązki szkoły wobec ucznia z ASD

Współpraca szkoły z poradnią i rodzicem

Uczeń ze spektrum autyzmu w systemie edukacji – jak pomóc mu osiągnąć sukces?

Zapraszamy na retransmisję webinarium z okazji Światowego Dnia Autyzmu

Nastolatek ze spektrum autyzmu

Tutum znaczy bezpieczny

Coraz więcej mówi się o dzieciach z autyzmem

Potęga różnorodności

Świat jest o włos od mojego dotyku i to bywa trudne – mówi Janek Gawroński

SPEKTRUM AUTYZMU PRO poziom 2

NOWOŚĆ – program już w sprzedaży

Specjalistyczny program multimedialny o statusie wyrobu medycznego wspierający terapię dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 to profesjonalny program multimedialny wspierający rozwój kompetencji społecznych, samodzielność, samoświadomość i umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoje i innych wynikającą z wieku rozwojowego uczniów ze spektrum autyzmu. 

Poznaj bogatą zawartość programu.

czytaj więcej kup teraz

Terapia na odległość

Realizacja orzeczeń dla uczniów z ASD w stanie pandemii

Jak realizować zalecenia, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte?

Terapia na odległość

Jak kontynuować terapię w warunkach nauki zdalnej?

Praca w programie SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Jak pracować z uczniem stacjonarnie i zdalnie?

Zrozumieć spektrum autyzmu

Czym jest triada autystyczna?

Badaczki dr Lorna Wing i dr Judith Gould opracowały charakterystyczny wzorzec objawów.

Od poszukiwania leku po neuroróżnorodność

Brak nie tylko jednej metody terapii, ale nawet teorii na temat przyczyn spektrum.

Na naszych uczniów patrzymy holistycznie

O sposobach na pracę z dziećmi z autyzmem rozmawiamy z autorkami SPEKTRUM AUTYZMU PRO.

Program Spektrum autyzmu Pro

Program multimedialny eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Czy znasz już SPEKTRUM AUTYZMU PRO? To specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych dzieci szkolnych ze spektrum autyzmu. 

Przekonaj się, jak program wspiera dzieci w zakresie funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych, a takźe w przełamywaniu zachowań stereotypowych. 

Poznaj nowatorską formę multimedialnych ćwiczeń, które przyciągają uwagę, angażują i motywują do dalszej pracy dziecko ze spektrum autyzmu. 

Zyskaj bezpieczeństwo pracy pedagogicznej i terapeutycznej – SPEKTRUM AUTYZMU PRO to pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność.

czytaj więcej demo