Javascript is required
Przejdź do treści głównej

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2Specjalistyczny program multimedialny wspierający terapię dzieci w starszym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum autyzmu.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 to profesjonalny program multimedialny wspierający rozwój kompetencji społecznych, samodzielność, samoświadomość i umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoje i innych wynikającą z wieku rozwojowego uczniów ze spektrum autyzmu. Niezwykle przydatne narzędzie w pracy terapeutycznej również z uczniami, u których występują trudne zachowania.

 • Wspomaga organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizację założeń edukacji włączającej.

Przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Program na poziomie 2 polecany w pakiecie z rewelacyjnie przyjętym programem SPEKTRUM AUTYMU PRO, przeznaczonym do terapii dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych dzieci szkolnych.

 

 

 

Aktywna tablica – środki na SPE dla szkół podstawowychProgram multimedialny SPEKTRUM AUTYZMU PRO spełnia wymogi programu "Aktywna tablica 2021-2024" dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

Zestaw ćwiczeń multimedialnych uczy dzieci funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych i przełamywaniu zachowań stereotypowych. Stanowi wsparcie dla uczniów i pacjentów ze spektrum autyzmu, ale też dla wszystkich dzieci potrzebujących wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego czy terapii psychologicznej.
Program rozwija takie kompetencje, jak funkcjonowanie w grupie, zachowania adekwatne do sytuacji, radzenie sobie z odmową, rozpoznawanie emocji i gestów czy nawiązywanie relacji z sukcesem, co czyni go pomocnym w terapii procesów komunikacji bądź zaburzeń koncentracji i uwagi z zakresu ADHD i ADD. Ze względu na szeroki zakres oddziaływania program może być z powodzeniem używany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Dlaczego wartoZałożenia metodyczneKoncepcja programu, podobnie jak jego odpowiednika dla młodszych dzieci - SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 1 odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń. Program stymuluje rozwój zaburzonych funkcji niezależnie od stosowanych innych metod terapeutycznych (dyrektywnych i niedyrektywnych).

Większość dzieci z ASD pozytywnie reaguje na metody nauczania oparte na bodźcach wizualnych. Program multimedialny SPEKTRUM AUTYZMU PRO dzięki swojej formie jest łatwy do zrozumienia – uporządkowany, przejrzysty i prosty. Dzięki obrazom, nagraniom dźwiękowym i animowanym filmom jest również atrakcyjny. Jego struktura pozwala na szeroko pojętą indywidualizację, która ma ogromne znaczenie w terapii dzieci z ASD. 

Ewa Śniegowska, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta, współautorka programu

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Wspiera nastolatków w zakresie funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga w terapii zachowań niepożądanych, rozwija samoświadomość i samodzielność. Rekomendowany do pracy z uczniami w starszym wieku szkolnym i z młodzieżą. 

 

Zakres tematycznyW programie ponad 60 zagadnień wynikających ze specyfiki wieku rozwojowego i sposobu funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu, m.in.:
SAMOŚWIADOMOŚĆ I RELACJE

 • Umiejętna autoprezentacja – mówienie o sobie
 • Walczę ze stresem. Jak się relaksować i wyciszać
 • Moje sposoby na radzenie sobie ze złością
 • Rutyna i przyzwyczajenia – problemy ze zmianami
 • Rozstanie z najbliższymi – wyjazd taty, mamy, wyjazd na wycieczkę
 • W obliczu rozwodu rodziców
 • Po czym poznać, że kogoś lubię, a ktoś lubi mnie
 • Wyolbrzymianie – co jest błahe, a co istotne?

SAMODZIELNOŚĆ I DBANIE O SIEBIE

 • Budowanie własnych planów działania, aktywności, planów dnia
 • Prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Oszczędzanie pieniędzy – gospodarowanie budżetem
 • Jak się golić i depilować
 • U fryzjera
 • Idę do lekarza
 • Przygotowywanie podstawowych potraw, rozumienie przepisów kulinarnych
 • Robienie zakupów
 • Poruszanie się po mieście komunikacją miejską
 • Podróż samolotem, kontrola celna, polecenia osób mundurowych, miejsce obok obcej osoby

BEZPIECZEŃSTWO

 • Pożar i ewakuacja
 • W obliczu przemocy – agresor
 • Leki i używki – samodzielne stosowanie leków, zagrożenie dopalaczami
 • Atak psa
 • Intymność (kto, kiedy i gdzie może mnie dotykać)
 • Podglądanie
 • Bezpieczeństwo w Internecie

Zawartość programu SPEKTRUM AUTYZMU PROAplikacja terapeuty i baza ćwiczeń na pendrivie

Program multimedialny na pendrivie działa na komputerze stacjonarnym lub latopie offline, bez konieczności stałego dostępu do internetu. W terapii dzieci ze spektrum autyzmu zastosowano innowacyjne ćwiczenia:

 • filmy animowane modelujące zachowania społeczne, w których dziecko samodzielnie decyduje o zakończeniu historyjki,
 • wykorzystanie kamerki internetowej do nauki emocji przez ich odwzorowanie,

Dodatkowo, ważną częścią programu jest aplikacja nauczyciela i terapeuty, która pozwala na:

 • śledzenie postępów użytkowników,
 • zliczanie prób podjętych do ukończenia zadania,
 • prowadzenie notatek przez terapeutę,
 • rejestrowanie wykonanych zdjęć i nagrań,
 • generowanie i wydruk raportów, notatek, zapisanych materiałów.

Aplikację można uruchomić jedynie na komputerze osoby prowadzącej zajęcia. Dane uczniów i pacjentów są niedostępne dla innych uczestników zajęć. 

Tablet w zestawie

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 to baza ponad 190 ćwiczeń multimedialnych o zmiennym materiale ilustracyjnym i losowym doborze przykładów, a także ponad 50 filmów animowanych wspierających modelowanie zachowań, do odtworzenia na komputerze oraz na dołączonym do zestawu tablecie (Android).

Celem pracy terapeutycznej z programem SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 jest wyposażenie nastolatków w narzędzia, schematy, sposoby, które pozwolą im z sukcesem nawiązywać i podtrzymywać  relacje społeczne, a także rozpoznawać swoje potrzeby i możliwości, świadomie dbać o zdrowie i prowadzić zdrowy styl życia oraz zadbać o swoje bezpieczeństwo  w codziennych sytuacjach, ale też i w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Kreator komiksów

Wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoją inwencję, planować rozwój wydarzeń i w prosty sposób kreować sytuacje z wybranymi bohaterami. Gotowy komiks można wydrukować.

Nauczyciel może wykorzystać Kreator komiksów do przygotowania historyjek obrazkowych na potrzeby pracy terapeutycznej lub zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Z myślą o specjalistach do zestawu SPEKTRUM AUTYZMU PRO dołączone są 2 drukowane publikacje:
 • przewodnik metodyczny opracowany przez doświadczonych terapeutów,
 • scenariusze zajęć terapeutycznych wraz z kartami emocji i kartami pracy – bogata baza pomysłów do pracy.

Do pobraniaPrzykładowe materiały z programu

 

Autorki o sobieEwa Śniegowska
Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 1994 roku ukończyłam kierunek pedagogika specjalna. Jeszcze będąc studentką, rozpoczęłam pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu. I tak od 27 lat jestem nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. W tym czasie ukończyłam wiele kursów i przeszłam szkolenia dotyczące pracy z dziećmi z ASD. Jestem certyfikowanym terapeutą behawioralnym. Ukończyłam też studia podyplomowe z terapii pedagogicznej w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, podczas których poszerzyłam swoje kompetencje. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe Tutoring i coaching w edukacji, które pomagają mi nie tylko w codziennej pracy, lecz także  w kontaktach z rodzicami i współpracownikami.

W tym roku zostałam wybrana na prezesa Stowarzyszenia Autyzm Bliżej Ciebie, które powstało przy ośrodku, w którym pracuję. Jego celem jest wspieranie społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli. W stowarzyszeniu zajmuję się wraz z zespołem między innymi diagnozą i konsultowaniem dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Bardzo lubię dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą. Niejednokrotnie prowadziłam szkolenia dla rad pedagogicznych oraz dla nauczycieli i rodziców z małych miejscowości i wsi.

Agata Burczyk
Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek: Zdrowie Publiczne), Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (kierunek Pedagogika Ogólna). Ukończyłam również Studia Podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Gdańskim. Od kilku lat pracuję w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku, obecnie jako nauczyciel w klasie specjalnej z uczniami z autyzmem. Na co dzień współpracuję ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

Zawód swój wykonuję z ogromną pasją. Pracując z moimi uczniami ważne jest dla mnie przede wszystkim zachęcanie i kształtowanie w nich potrzeby samodzielności, a także wspieranie rozwoju osobistego oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Moje doświadczenie opiera się na wieloletniej pracy z różnymi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzę terapię indywidualną i grupową z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Będąc w kontakcie z moimi podopiecznymi, każdego dnia uczę się czegoś nowego zarówno o sobie jak i o nich, są dla mnie najlepszymi nauczycielami. Swój warsztat pracy również rozwijam poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Sama również dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi terapeutami, prowadząc szkolenia, pisząc artykuły, prowadząc webinary. Jestem współautorką książki WIELKIE LITERY. Ułatwiona nauka czytania i pisania oraz programu multimedialnego SPEKTRUM AUTYZMU PRO.

Agnieszka Mitoraj-Hebel
Studiowałam pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Gdańskim. Od 20 lat jestem związana zawodowo i emocjonalnie z ideą integracji. Pracuję jako nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 44 w Gdańsku. Ukończyłam kursy kwalifikacyjne z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej. Wielokrotnie organizowałam ogólnopolskie konferencje z dziedziny nauczania i wychowania integracyjnego, prowadziłam szkolenia i warsztaty dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W swojej pracy kładę szczególny nacisk na rozwijanie w uczniach samodzielności, poczucia sprawstwa oraz szerokich kompetencji społecznych. Jestem współautorką koncepcji programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO, brałam udział w opracowaniu zakresu tematycznego i zawartości merytorycznej lekcji multimedialnych. Współpracowałam również przy tworzeniu scenariuszy zajęć.

Nagroda główna w konkursie Świat Przyjazny DzieckuSeria specjalistycznych, multimedialnych programów eduSensus z dopiskiem PRO otrzymała główną nagrodę w XXI edycji konkursu ŚWIAT PRZYJAZNY DZIECKU w kategorii EDUKACJA.

Konkurs to jedna z najstarszych inicjatyw Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Kapituła konkursowa docenia najbardziej wartościowe na rynku produkty, miejsca i rozwiązania służące dzieciom i ich bezpieczeństwu, a także pozytywnie stymulujące ich rozwój.

 

Wymagania techniczne aplikacji desktopowejElementy zestawu (liczba sztuk):

 • Pendrive z instalatorem (1),
 • Publikacja Scenariusze zajęć (1),
 • Publikacja Przewodnik metodyczny (1),
 • Karta SD (+ adapter) z materiałem na urz. mobile (1),
 • Instrukcja instalacji (1),
 • Umowa licencyjna z dokumentem gwarancyjnym (1),
 • Tablet Lenovo TAB M10 (1).

Zawartość zestawuElementy zestawu (liczba sztuk):

 • Pendrive z instalatorem (1),
 • Publikacja Scenariusze zajęć (1),
 • Publikacja Przewodnik metodyczny (1),
 • Karta SD (+ adapter) z materiałem na urz. mobile (1),
 • Instrukcja instalacji (1),
 • Umowa licencyjna z dokumentem gwarancyjnym (1),
 • Tablet Lenovo TAB M10 (1).