UWAGA SŁUCHOWA PRO Szkolenie

Certyfikowane szkolenie z audio-psycho-fonologii opartej o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa

Czas trwania: 5 dni (szkolenie stacjonarne)
Rodzaje szkoleń: I stopień, II stopień, III stopień
Dla kogo: terapeuci i pedagodzy (I stopień) oraz praktycy metody prof. Alfreda Tomatisa (II stopień, III stopień) 
Cel: uzyskanie uprawnień certyfikowanego terapeuty metody prof. Alfreda Tomatisa (I stopnia lub III stopnia)

Szkolenie I stopnia – ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu nadają uprawnienia terapeuty metodą prof. Tomatisa, wykorzystując standardowe gotowe programy terapeutyczne
Szkolenia II i III stopnia – przeznaczone dla praktyków-terapeutów metody prof. Tomatisa, uprawniają do prowadzenia indywidualnie dobranych do pacjenta programów terapii.

sprawdź ofertę

Terminy szkoleń

14.09 - 18.09.2020 - I stopień - ostatnie wolne miejsca
26.10 - 30.10.2020 - II stopień
23.11 - 27.11.2020 - I stopień

23-10 - 25.10.2020 - warsztaty weekendowe (szczegóły poniżej)

 

Opis szczegółowy

Szkolenia odbywają się cyklicznie w okolicach Gdańska. Prowadzone są przez uprawnionych ekspertów z Instytutu Atlantis VZW w Sint-Truiden (Belgia). 

Partnerem merytorycznym sprzętu Uwaga Słuchowa Pro oraz jedynym rekomendowanym wykładowcą prowadzącym szkolenia dedykowane do tego sprzętu, jest światowej sławy ekspert w dziedzinie audio-psycho-fonologii - Jozef Vervoort - spadkobierca dorobku naukowego prof. Alfreda Tomatisa, wyznaczony przez prof. Tomatisa do kontynuowania jego pracy naukowej, właściciel Instytutu Atlantis oraz ośrodka Mozart Brain Lab w Sint-Trudein w Belgii. Jozef Vervoort zdiagnozował i terapeutyzowal ponad 40 tys. pacjentów, co czyni go niekwestionowanym ekspertem metody Tomatisa na skalę światową.  

Drugim wykładowcą prowadzącym szkolenia do sprzętu Uwaga Słuchowa Pro jest Magdalena Raciniewska - prezes Stowarzyszenia Terapeutów Metody prof. Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”. 

W trakcie szkolenia jego uczestnicy, oprócz wiedzy teoretycznej na temat metody prof. Alfreda Tomatisa, zdobywają umiejętności praktyczne w użytkowaniu sys­temu UWAGA SŁUCHOWA PRO podczas diagnozy i terapii.

ZALETY SZKOLENIA:

  • wykłady prowadzone przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii z wykorzystaniem metody prof. Alfreda Tomatisa,
  • weryfikacja przyswojonej wiedzy w praktyce – przeprowadzenie testów uwagi słuchowej z udziałem zaproszonych osób oraz interpretacja wyników wykonanych diagnoz,
  • praca wyłącznie na sprzęcie autoryzowanym i metodycznie powiazanym z Jozefem Vervoortem, w oparciu o założenia prof. Alfreda Tomatisa - Nowa Era posiada pisemną autoryzację sprzętu UWAGA SŁUCHOWA PRO wydaną przez Jozefa Vervoorta,
  • wprowadzenie w zaawansowane rozwiązanie technologiczne, jakim jest system UWAGA SŁUCHOWA PRO,
  • materiały szkoleniowe stanowiące solidną bazę informacji pomocnych w pracy każdego terapeuty.

Cena 5-dniowego szkolenia, 6100 zł brutto, obejmuje także koszt wyżywienia oraz zakwaterowania.


O szczegóły i dostępność miejsc zapytaj telefonicznie lub poprzez e-mail:

Polska Północna
Joanna Baranowska-Smolińska
tel.: 608 298 686
e-mail: j.smolinska@nowaera.pl 

Polska Południowa
Anna Widerska
tel.: 600 382 423
e-mail: a.widerska@nowaera.pl 

Dodatkowe warsztaty weekendowe

Zapraszamy na specjalne, weekendowe warsztaty z Jozefem Vervoortem. 

Pogłębiona analiza strefy I (motorycznej) ze szczególnym uwzględnieniem interpretacji testów uwagi słuchowej

Kiedy: 23-25.10.2020

Możliwość omówienia, na forum, indywidualnych wykresów uczestników warsztatów! W tym celu uprzejmie prosimy o wysłanie jednego, wybranego przez Państwa, testu uwagi słuchowej, na adres spe@nowaera.pl. Test należy wysłać najpóźniej do dnia 16.10.2020. Test prosimy wysłać w kolorze, w pdf. Dokument nie powinien zawierać wrażliwych danych osobowych. 

Koszt udziału w warsztatach: 2500 zł

Do pobrania:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz broszurę ze szczegółową ofertą szkoleń na 2019/2020

Kontakt

1140x145.png