Javascript is required
header image

Współpraca z rodzicem dziecka

o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nauczyciel – Dziecko – Rodzic, to triada, która w przypadku specjalnych potrzeb edukacyjnych występuje nierozerwalnie. I choć wszyscy uczestnicy są w niej ważni, wszyscy zasługują na partnerskie traktowanie, ale największa odpowiedzialność za sukces tej relacji spada na nauczyciela. To on musi zrozumieć specjalne potrzeby dziecka i znaleźć indywidualny sposób na ich zaspokojenie.

Ale to on także musi wziąć na siebie ciężar wsparcia rodzica – który oddając dziecko do przedszkola czy szkoły musi mieć przewodnika, który razem z nim przejdzie przez trudy adaptacji w nowym miejscu i zbuduje poczucie bezpieczeństwa. Kluczem do sukcesu jest wspierająca komunikacja – rodzic, zwłaszcza w trudnych, konfliktowych sytuacjach, potrzebuje nie tylko podpowiedzi, jak je rozwiązać, ale przede wszystkim zrozumienia i akceptacji. Dzięki niej rodzice się otwierają i zaczynają współpracować, a to sprawia, że nauczyciel ma szansę jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby dziecka. A to przecież jest najważniejsze.

Program multimedialny eduSensus SPEKTRUM AUTYZMU PRONOWOŚĆ 

Wydawnictwo Nowa Era przedstawia SPEKTRUM AUTYZMU PRO – najnowszy, specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu. 

Przekonaj się, jak program wspiera dzieci w zakresie funkcjonowania społecznego, skutecznie pomaga w terapii zaburzeń komunikacyjnych, a takźe w przełamywaniu zachowań stereotypowych. 

Poznaj nowatorską formę multimedialnych ćwiczeń, które przyciągają uwagę, angażują i motywują do dalszej pracy dziecko ze spektrum autyzmu. 

Zyskaj bezpieczeństwo pracy pedagogicznej i terapeutycznej – SPEKTRUM AUTYZMU PRO to pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność.