• Umożliwia realizację podstawy programowej zgodnie z porami roku dzięki dopracowanemu układowi treści.
 • Kształci postawę badawczą m.in. dzięki instrukcjom doświadczeń opisanych zgodnie z metodą naukową zawartym w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i Pomysłach na lekcje.
 • Umożliwia wykorzystywanie wiedzy w praktyce poprzez stosowanie w podręczniku kluczy do rozpoznawania elementów przyrody oraz liczne odniesienia do otaczającego nas świata w podręczniku i zeszycie ćwiczeń.
 • Ukazuje świat przyrody w dynamiczny sposób dzięki zastosowaniu licznych rozwiązań multimedialnych w multibookach, e-bookach oraz zasobach dostępnych pod kodami QR.
 • Pomaga w indywidualizacji nauczania poprzez przemyślany dobór treści oraz zróżnicowanie poziomu trudności.

Dla ucznia

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 399/1/2011/2014
Autorzy: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz
Seria: Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” stopniowo wprowadza uczniów w świat przyrody oraz ukazuje sposoby jej poznawania. Pozwala zrozumieć zagadnienia związane ze zjawiskami przyrodniczymi, budową i funkcjonowaniem organizmu człowieka oraz przystosowaniami organizmów do życia w środowiskach wodnym i lądowym.

 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki licznym ciekawostkom, ilustrowanym opisom obiektów przyrodniczych oraz atrakcyjnej szacie graficznej.
 • Uczy samodzielnego poznawania przyrody poprzez propozycje ciekawych doświadczeń Na własne oczy i obserwacji opisanych zgodnie z metodą naukową.
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów przyrodniczych dzięki zastosowaniu atrakcyjnych infografik.
 • Kształci umiejętność wykorzystania wiedzy przyrodniczej w praktyce dzięki instrukcjom Krok po kroku.
 • Umożliwia powtórzenie materiału przed sprawdzianami dzięki przejrzystemu Podsumowaniu po każdym dziale.
przejdź do sklepu

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej (nowe wydanie)

Autorzy: Jolanta Golanko, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz
Seria: Tajemnice przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” umożliwia kształcenie najważniejszych umiejętności i utrwalanie wiedzy.

 • Ułatwia pracę dzięki korelacji z podręcznikiem oraz miejscom na wnioski i obserwacje do wybranych doświadczeń.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i umiejętności dzięki różnorodnym typom ćwiczeń.
 • Zachęca do nauki poprzez ciekawą formę zadań oraz atrakcyjną szatę graficzną.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń oraz zadania Dla dociekliwych.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym materiałom (ćwiczeniom, animacjom, filmom i galeriom zdjęć) umieszczonym w zeszycie ćwiczeń pod kodami dostępu.
 • Uczy umiejętności samodzielnego poznawania przyrody dzięki instrukcjom ciekawych doświadczeń i obserwacji opisanych zgodnie z metodą naukową.

Atlas ilustrowany Świat przyrody

Autorzy: Praca zbiorowa
Seria: Tajemnice przyrody

Atlas ilustrowany „Świat przyrody” stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody oraz uzupełnienie treści zawartych w podręcznikach.

 • Ułatwia wyjaśnianie wybranych zagadnień geograficznych dzięki czytelnym mapom.
 • Rozbudza zainteresowanie ucznia przyrodą poprzez atrakcyjne ilustracje, wyjątkowe fotografie oraz liczne ciekawostki.
 • Uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dzięki poleceniom Czy potrafisz?
 • Pomaga zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie za pomocą unikalnych, przezroczystych kalek.
przejdź do sklepu
Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Autorzy: Praca zbiorowa
Seria: Tajemnice przyrody

Atlas „Przyroda. Świat wokół nas” stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody oraz uzupełnienie treści zawartych w podręcznikach.

 • Ułatwia wyjaśnianie wybranych zagadnień geograficznych dzięki czytelnym mapom.
 • Pomaga zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie poprzez nowoczesne i przejrzyste rozwiązania graficzne.
 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki atrakcyjnym ilustracjom, wyjątkowym fotografiom oraz ciekawym opisom.
przejdź do sklepu

Tajemnice przyrody 5. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 399/2/2013/2015
Autorzy: Joanna Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer
Seria: Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” umożliwia stopniowe poznawanie krain geograficznych Polski i jej sąsiadów, przybliża zagadnienia dotyczące skali i mapy oraz wyjaśnia, z czego jest zbudowany otaczający nas świat.

 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki licznym ciekawostkom, ilustrowanym opisom obiektów przyrodniczych oraz atrakcyjnej szacie graficznej. 
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk i procesów przyrodniczych dzięki zastosowaniu atrakcyjnych infografik. Pomaga kształcić umiejętność posługiwania się mapą poprzez przejrzyste opisy i zrozumiałe instrukcje Krok po kroku
 • Umożliwia wykorzystanie wiedzy w praktyce dzięki oryginalnym rozwiązaniom dydaktycznym, np. tablicom Rozpoznaj. 
 • Ułatwia powtórzenie materiału przed sprawdzianami dzięki czytelnemu Podsumowaniu po każdym dziale. 
 • Uczy umiejętności samodzielnego poznawania przyrody dzięki instrukcjom ciekawych doświadczeń i obserwacji opisanych zgodnie z metodą naukową.
przejdź do sklepu

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej (nowe wydanie)

Autorzy: Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz, Teresa Paczkowska, Joanna Stawarz
Seria: Tajemnice przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” ułatwia kształcenie najważniejszych umiejętności i utrwalanie wiedzy.

 • Ułatwia pracę dzięki ćwiczeniom skorelowanym z tematami w podręczniku oraz miejscom na wnioski i obserwacje do wybranych doświadczeń.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i umiejętności dzięki różnorodnym typom ćwiczeń.
 • Zachęca do nauki poprzez ciekawą formę zadań oraz atrakcyjną szatę graficzną.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom zamieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń oraz zadania Dla dociekliwych.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym materiałom (ćwiczeniom, animacjom, filmom i galeriom zdjęć) umieszczonym pod kodami dostępu. 
przejdź do sklepu

Atlas ilustrowany Świat przyrody

Autorzy: Praca zbiorowa
Seria: Tajemnice przyrody

Atlas ilustrowany „Świat przyrody” stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody oraz uzupełnienie treści zawartych w podręcznikach.

 • Ułatwia wyjaśnianie wybranych zagadnień geograficznych dzięki czytelnym mapom.
 • Rozbudza zainteresowanie ucznia przyrodą poprzez atrakcyjne ilustracje, wyjątkowe fotografie oraz liczne ciekawostki.
 • Uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dzięki poleceniom Czy potrafisz?
 • Pomaga zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie za pomocą unikalnych, przezroczystych kalek.
przejdź do sklepu
Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Autorzy: Praca zbiorowa
Seria: Tajemnice przyrody

Atlas „Przyroda. Świat wokół nas” stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody oraz uzupełnienie treści zawartych w podręcznikach.

 • Ułatwia wyjaśnianie wybranych zagadnień geograficznych dzięki czytelnym mapom.
 • Pomaga zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie poprzez nowoczesne i przejrzyste rozwiązania graficzne.
 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki atrakcyjnym ilustracjom, wyjątkowym fotografiom oraz ciekawym opisom.
przejdź do sklepu
Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 399/3/2014/2015
Autorzy: Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk
Seria: Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” umożliwia stopniowe poznawanie krajobrazów świata, przybliża podstawowe zagadnienia fizyczne i chemiczne oraz opisuje miejsce Ziemi we Wszechświecie.

 • Pomaga indywidualizować nauczanie przyrody dzięki opisom Dowiedz się więcej.
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i procesów chemicznych poprzez przejrzyste opisy oraz zrozumiałe instrukcje Krok po kroku.
 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki licznym ciekawostkom oraz atrakcyjnej szacie graficznej.
 • Umożliwia wykorzystanie wiedzy w praktyce za pomocą oryginalnych rozwiązań dydaktycznych, np. tablic Rozpoznaj.
 • Ułatwia powtórzenie materiału przed sprawdzianami dzięki czytelnemu Podsumowaniu po każdym dziale.
 • Uczy umiejętności samodzielnego poznawania przyrody poprzez ciekawe opisy obiektów przyrodniczych i atrakcyjne infografiki. 
przejdź do sklepu

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 399/3/2014
Autorzy: Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk
Seria: Tajemnice przyrody

Podręcznik do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” umożliwia stopniowe poznawanie krajobrazów świata, przybliża podstawowe zagadnienia fizyczne i chemiczne oraz opisuje miejsce Ziemi we Wszechświecie.

 • Pomaga indywidualizować nauczanie przyrody dzięki opisom Dowiedz się więcej.
 • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i procesów chemicznych poprzez przejrzyste opisy oraz zrozumiałe instrukcje Krok po kroku.
 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki licznym ciekawostkom oraz atrakcyjnej szacie graficznej.
 • Umożliwia wykorzystanie wiedzy w praktyce za pomocą oryginalnych rozwiązań dydaktycznych, np. tablic Rozpoznaj.
 • Ułatwia powtórzenie materiału przed sprawdzianami dzięki czytelnemu Podsumowaniu po każdym dziale.
 • Uczy umiejętności samodzielnego poznawania przyrody poprzez ciekawe opisy obiektów przyrodniczych i atrakcyjne infografiki. 
Tajemnice przyrody.

Tajemnice przyrody.

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej (nowe wydanie)

Autorzy: Małgorzata Mańska, Maria Marko-Worłowska, Dominik Marszał, Joanna Stawarz, Monika Mochnacz
Seria: Tajemnice przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” ułatwia kształcenie najważniejszych umiejętności i utrwalanie wiedzy.

 • Ułatwia pracę dzięki ćwiczeniom skorelowanym z tematami w podręczniku oraz miejscom na wnioski i obserwacje do wybranych doświadczeń.
 • Pozwala utrwalić wiedzę i umiejętności dzięki różnorodnym typom ćwiczeń.
 • Zachęca do nauki poprzez ciekawą formę zadań oraz atrakcyjną szatę graficzną.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom zamieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń oraz zadania Dla dociekliwych.
 • Zachęca do poszerzania wiedzy uczniów i urozmaica pracę na lekcji dzięki dodatkowym materiałom (ćwiczeniom, animacjom, filmom i galeriom zdjęć) umieszczonym pod kodami dostępu. 
przejdź do sklepu

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej, część 1

Autorzy: Dominik Marszał, Monika Mochnacz, Joanna Stawarz. Maria Marko-Worłowska
Seria: Tajemnice przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” ułatwia kształcenie najważniejszych umiejętności i utrwalanie wiedzy.

 • Ułatwia pracę dzięki ćwiczeniom skorelowanym z podręcznikiem
 • Pozwala utrwalić wiedzę i umiejętności za pomocą różnorodnych typów ćwiczeń.
 • Zachęca do nauki poprzez ciekawą formę zadań oraz atrakcyjną szatę graficzną.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń.
 • Uczy umiejętności samodzielnego poznawania przyrody dzięki instrukcjom ciekawych doświadczeń i obserwacji opisanych zgodnie z metodą naukową.

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej, część 2

Autorzy: Dominik Marszał, Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Małgorzata Mańska
Seria: Tajemnice przyrody

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy 6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” ułatwia kształcenie najważniejszych umiejętności i utrwalanie wiedzy.

 • Ułatwia pracę dzięki ćwiczeniom skorelowanym z podręcznikiem
 • Pozwala utrwalić wiedzę i umiejętności za pomocą różnorodnych typów ćwiczeń.
 • Zachęca do nauki poprzez ciekawą formę zadań oraz atrakcyjną szatę graficzną.
 • Pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i przygotowaniach do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom umieszczonym po każdym dziale.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania poprzez zróżnicowanie stopnia trudności ćwiczeń.
 • Uczy umiejętności samodzielnego poznawania przyrody dzięki instrukcjom ciekawych doświadczeń i obserwacji opisanych zgodnie z metodą naukową.

Atlas ilustrowany Świat przyrody

Autorzy: Praca zbiorowa
Seria: Tajemnice przyrody

Atlas ilustrowany „Świat przyrody” stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody oraz uzupełnienie treści zawartych w podręcznikach.

 • Ułatwia wyjaśnianie wybranych zagadnień geograficznych dzięki czytelnym mapom.
 • Rozbudza zainteresowanie ucznia przyrodą poprzez atrakcyjne ilustracje, wyjątkowe fotografie oraz liczne ciekawostki.
 • Uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dzięki poleceniom Czy potrafisz?
 • Pomaga zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie za pomocą unikalnych, przezroczystych kalek.
przejdź do sklepu
Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Autorzy: Praca zbiorowa
Seria: Tajemnice przyrody

Atlas „Przyroda. Świat wokół nas” stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody oraz uzupełnienie treści zawartych w podręcznikach.

 • Ułatwia wyjaśnianie wybranych zagadnień geograficznych dzięki czytelnym mapom.
 • Pomaga zrozumieć zjawiska zachodzące w przyrodzie poprzez nowoczesne i przejrzyste rozwiązania graficzne.
 • Rozbudza zainteresowanie przyrodą dzięki atrakcyjnym ilustracjom, wyjątkowym fotografiom oraz ciekawym opisom.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli uczących z serii Tajemnice przyrody przygotowaliśmy liczne materiały dydaktyczne niezbędne w codziennej pracy, dostępne w jednym miejscu:

 • programy nauczania, rozkłady materiału oraz plany wynikowe zawierają wymagania do wszystkich lekcji w rozkładzie materiału, na każdą ocenę szkolną,
 • ciekawe scenariusze lekcji z kartami pracy w wersji do edycji,
 • sprawdziany po każdym dziale – wersje a, b oraz c (o podwyższonym stopniu trudności),
 • materiały multimedialne.

Rekomendowane dla Ciebie

Multiatlas

Multiatlas

Multiatlas "Polska przyroda i kultura" - nowoczesna pomoc dydaktyczna

Multiatlas Polska przyroda i kultura to pomoc dydaktyczna, która rozwija zainteresowania uczniów i kształci umiejętność pracy z mapą. Aplikacja zawiera czytelne mapy, unikalne zdjęcia obiektów przyrodniczych oraz materiały dźwiękowe.

pobierz

Lekcje multimedialne

Lekcje multimedialne

Lekcje multimedialne - dokonały sposób na ciekawą lekcję

Lekcje multimedialne z wykorzystaniem prezentacji to dokonały sposób na ciekawą lekcję. Pokazy slajdów angażują uczniów oraz ułatwiają wyjaśnienie trudnych zagadnień.

pobierz

Multibooki

Multibooki

Multibook - multimedialny podręcznik dla nauczycieli

Multibook to multimedialny podręcznik, który umożliwia omawianie wybranych zagadnień w nowoczesny i ciekawy sposób. Elementy interaktywne, takie jak filmy, animacje czy zdjęcia zachęcają do nauki i rozbudzają naturalną ciekawość ucznia.

pobierz

Teczka nauczyciela

Teczka nauczyciela

Teczka Nauczyciela to szybki dostęp do zasobów edukacyjnych

Teczka Nauczyciela do serii Na tropach przyrody to nowoczesne narzędzie umożliwiające nauczycielom szybki dostęp do zasobów edukacyjnych w formie elektronicznej. Dzięki temu wszystkie niezbędne materiały są zawsze pod ręką.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

E-booki

E-booki

Innowacyjne elektroniczne podręczniki przeznaczone na urządzenia mobilne oraz komputery stacjonarne.

Czytaj więcej

OcoolAR. Tajemnice przyrody 4

OcoolAR. Tajemnice przyrody 4

Darmowa aplikacja do podręcznika „Tajemnice przyrody 4”. Umożliwia oglądanie przestrzennych, interaktywnych modeli 3D.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także

2.2.0