Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Empiriusz to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala w przyjazny, bezpieczny i ekonomiczny sposób realizować podstawę programową nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych.

  • Komputer z oprogramowaniem oraz gogle VR umożliwiają przeprowadzenie 56 doświadczeń zgodnych z podstawą programową szkoły ponadpodstawowej
  • Scenariusze lekcji dla nauczyciela oraz karty laboratoryjne z instrukcjami i zadaniami dla uczniów pomagają w sprawnym przeprowadzeniu doświadczeń
  • Prosta i intuicyjna obsługa
  • Eksperymenty są całkowicie bezpieczne, także dla uczniów z alergiami i astmą
  • Wirtualne laboratorium jest zawsze w pełni wyposażone – nie trzeba kupować naczyń, akcesoriów i odczynników
  • Nie ma problemu sprzątania pracowni ani utylizacji środków chemicznych
  • Program zyskał pozytywną opinię nauczycieli-praktyków

chlopak.png

Dlaczego warto wyposażyć pracownię chemiczną w Wirtualne Laboratorium?

lp_graf_UCZEN_NAUCZYCIEL_1140x480.png

Lista doświadczeń

Finansowanie w ramach programu Aktywna Tablica

W ramach nowej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2021–2024 publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży mogą się ubiegać o wsparcie finansowe na zakup m.in. wirtualnych laboratoriów.

Szkoła ponadpodstawowa może wnioskować o wsparcie finansowe w kwocie 14 000 zł. Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 11 900 zł.

cytat_1.jpg

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także