Przyjaźń, empatia i tolerancja jako czynniki ewolucji człowieka.

 
Przedmiot: biologia | Data spotkania: 02.06 | Rozpoczęcie spotkania: 16:00 | Miejsce spotkania: Online
prof. Piotr Dawidowicz

prof. Piotr Dawidowiczprowadzący spotkanie

Program spotkania

W wykładzie będzie mowa o interesującej hipotezie samoudomowienia się człowieka, która wyjaśnia ewolucję różnych zdolności naszego umysłu również w zakresie porozumiewania się, a także wyjaśnia zachowania prospołeczne naszego gatunku, związane ze wzrostem empatii i tolerancji i osłabieniem agresji wewnątrzgrupowej.


O prowadzącącym

prof. Piotr Dawidowicz - pracownik na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą ekologii i ochrony ekosystemów wodnych, a także ekologii behawioralnej i ekologii ewolucyjnej. Jest autorem blisko 50 publikacji z tych dziedzin, zasiada w radach redakcyjnych 3 prestiżowych międzynarodowych czasopism naukowych.