Szkolna rzeczywistość klas 1-3 po 25 maja 2020.

 
Przedmiot: wychowanie przedszkolne | Data spotkania: 21.05 | Rozpoczęcie spotkania: 16:30 | Miejsce spotkania: Online
Dorota Dziamska

Dorota Dziamskaprowadząca spotkanie

Program spotkania

  • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole a realizacja podstawy programowej.
  • Czy i jak godzić naukę zdalną z opieką w szkole?
  • Ocena ucznia na koniec roku szkolnego.

Te i inne wyzwania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w świetle ogłoszenia przez MEN możliwości prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, w komentarzu Doroty Dziamskiej, autorki podstawy programowej dla szkoły podstawowej klas 1-3.


O prowadzącącej

Dorota Dziamska - koordynator prac nad podstawą programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego, dyrektor Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, ekspert Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.