Warsztat pisarza – tekst w szkole podstawowej.

 
Przedmiot: język polski | Data spotkania: 27.05 | Rozpoczęcie spotkania: 14:30 | Miejsce spotkania: Online

Program spotkania

  • W jaki sposób odczytywać zapisy podstawy programowej w kontekście tworzenia tekstów?
  • Dlaczego proces tworzenia dłuższych tekstów można nazwać układanką?
  • Jak Wzmacniać pewność siebie uczniów w akcie twórczym?
  • Jak znaleźć czas na rozwijanie umiejętności tworzenia tekstu?
  • Przykładowe rozwiązania dydaktyczne.


O prowadzącącej

Anna Domagała - Trzebuchowska - nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, doktorantka UAM w Poznaniu, autorka publikacji naukowych z zakresu dydaktyki języka polskiego..