Javascript is required
Przejdź do treści głównej

UWAGA SŁUCHOWA PRO
UWAGA SŁUCHOWA PRO
 to innowacyjny system do prowadzenia terapii audiopsychofonologicznej opartej na metodzie Tomatisa. Centralnym elementem systemu jest elektroniczne ucho połączone z laptopem, w którym zainstalowano aplikację terapeuty i zapisano specjalne ścieżki muzyczne. Aplikacja umożliwia terapeucie dobranie parametrów terapii stosownie do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Odbiorcy: terapeuci pedagogiczni, psycholodzy, logopedzi i nauczyciele przedszkolni, nauczyciele wczesnoszkolni, nauczyciele języków obcych
Beneficjenci: dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat), szkolnym (6–14 lat), dorośli, słuchacze szkół językowych.

 
 

Sprzęt zawiera ponad 300 gotowych programów opracowanych pod kątem terapii zaburzeń, takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia) oraz wspomagających naukę 7 języków obcych.

Proponowane ćwiczenia, ułożone zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, stanowią jedynie sugestię w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest wiele. Program zawiera gotowe programy terapeutyczne opracowane z myślą o konkretnych dysfunkcjach, ale pozwala również (po II stopniu szkolenia) na ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego dla pacjenta. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

Aktywna tablica – środki na SPE dla szkół podstawowychZestaw UWAGA SŁUCHOWA PRO spełnia wymogi programu "Aktywna tablica 2021-2024" dla szkół podstawowych i może być kupiony w ramach otrzymanego wsparcia finansowego.

UWAGA SŁUCHOWA PRO to odpowiedź na potrzeby dzieci z różnymi trudnościami, m.in. z dysleksją, dysgrafią, wadami słuchu i mowy, problemami z emisją głosu, zaburzeniami koncentracji uwagi czy też pamięci, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Problemy z nauką, komunikowaniem się, koncentracją uwagi oraz wieloma ważnymi zdolnościami poznawczo-emocjonalnymi często mają swoje źródło w zaburzeniach uwagi słuchowej, czyli nieprawidłowym przetwarzaniu przez mózg informacji sensorycznych. 
Dlatego właśnie stosowanie treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa przynosi w szkołach znakomite efekty.

O metodzie prof. TomatisaMetoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych częstotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percepcji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu.

Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz poprawia percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku. Doskonale sprawdza się w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.

Zastosowanie terapii uwagi słuchowej • terapia trudności szkolnych, takich jak: dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia;
 • terapia pacjentów z zespołem Downa, zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD, mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • edukacja włączająca, wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • wspomaganie umiejętności uczenia się;
 • wspomaganie nauki 7 języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, chińskiego, arabskiego, rosyjskiego) – udowodniony skrócony czas potrzebny do nauki języka obcego o 26%;
 • wsparcie konkretnych sprawności i obszarów: czytanie, pisanie, logiczne myślenie, rozwój mowy, funkcje słuchowo-językowe, komunikacja werbalna, motoryka duża i mała, lateralizacja prawouszna, koncentracja, pamięć'
 • kształcenie głosu: przypadki braku kontroli nad natężeniem głosu, brak precyzji, barwy głosu lub jego złe ustawienie;
 • uzupełnienie terapii psychologicznej w przypadkach depresji, stanów lękowych, zaburzeń snu, problemów ze stresem i kontrolą emocji;
 • wsparcie w niektórych dziedzinach medycyny (psychiatrii, pediatrii, neurologii) – w wybranych przez lekarza obszarach.

Wyposażenie i możliwości zestawu • ponad 300 gotowych programów terapeutycznych opracowanych pod kątem zaburzeń, takich jak: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia);
 • ponad 90 programów wspierających naukę 7 języków obcych (rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, chińskiego i arabskiego);
 • możliwość nagrania i wykorzystania głosu matkipodczas terapii;
 • możliwość prowadzenia terapii 1–4 uczniów jednocześniez indywidualnie dobranymi programami terapeutycznymi;
 • zaawansowana technologia wykorzystująca najnowsze rozwiązania sprzętowe;
 • muzyka w formacie 24 bit/48 kHz, przechowywana na dysku twardym komputera i udostępniona z poziomu aplikacji terapeuty;
 • aplikacja terapeutyumożliwiająca ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego, porównywanie postępów i zarządzanie danymi pacjentów;
 • diagnostyczny audiometr medyczny (dostępny w PAKIECIE DIAGNOZA + TERAPIA);
 • wsparcie techniczne po zakupie.

OfertaOferta obejmuje możliwość zakupu produktu Uwaga słuchowa PRO w dwóch PAKIETACH:

PAKIET TERAPIA PAKIET DIAGNOZA + TERAPIA

Zestaw podstawowy  terapia dla maksymalnie 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie:

 • elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt.
 • zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt.
 • mikrofon pulpitowy – 1 szt.
 • pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii – 1 szt.
 • listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt.
 • umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt.
 • dedykowany laptop – 1 szt.
 • instrukcja instalacji – 1 szt.
 • asysta zdalnej instalacji (przez telefon).

Zestaw podstawowy  terapia dla maksymalnie 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie:

 • elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt.
 • zintegrowane słuchawki powietrzno-kostne – 4 szt.
 • mikrofon pulpitowy – 1 szt.
 • pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji elektronicznej oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii – 1 szt.
 • listwa przeciwprzepięciowa – 1 szt.
 • umowa licencyjna na czas nieokreślony – 1 szt.
 • dedykowany laptop – 1 szt.
 • instrukcja instalacji – 1 szt.
 • asysta zdalnej instalacji (przez telefon)
 • PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagnostyczny (skalibrowany odpowiednio do metody audio-psycho-lingwistycznej) – 1 szt.

Elementy rozszerzenia zestawu (dodatkowo płatne):

 • PROFESJONALNY AUDIOMETR MEDYCZNY – moduł diagnostyczny (skalibrowany odpowiednio do metody audio-psycho-lingwistycznej) – 1 szt.
 • usługa instalacji w placówce klienta.

Elementy rozszerzenia zestawu (dodatkowo płatne):

 • usługa instalacji w placówce klienta.

Cyfrowy czy analogowy? Jaki sprzęt wybrać do terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa?

Przez kilkanaście lat sprzęt do terapii bardzo mocno ewaluował. Pojawiły się nowe możliwości technologiczne, dzięki którym poprawiła się jakość podawanej terapii, programy terapeutyczne stały się bardziej spersonalizowanie, co jednocześnie zwiększyło efektywność i skuteczność terapii. Zmiany dotyczyły głównie zastosowania tych parametrów terapeutycznych, nad którymi pracował prof. A. Tomatis. Ich wprowadzenie wymagało wykorzystaniainnowacyjnych technologii, niemożliwych do stworzenia w jego czasach. 

Pytanie, które nurtuje dziś terapeutów to czy skuteczność zapisu cyfrowego przewyższa zapis analogowy? Co o tym sądził ojciec metody, prof. Alfred Tomatis? 

Przeczytaj rozmowę na ten temat z Jozefem Vervoortem, uczniem, przyjacielem i spadkobiercą dorobku naukowego prof. A. Tomatisa. 

Do pobraniaDEKLARACJA ZGODNOŚCI UE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH