Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Autorzy programów eduSensus

Programy eduSensus to praca zespołowa. Praktyczne, przydatne w pracy specjalistów, a jednocześnie przyjazne multimedia to zasługa szerokiego grona ekspertów w swoich dziedzinach, praktyków nauczania dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, pasjonatów nowych technologii.

Poznaj naszych ekspertów.

Anna Walencik-Topiłko

Doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt.

Z wykształcenia językoznawca, logopeda (neurologopeda, logorytmik, specjalista w zakresie emisji głosu). Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, współautorką podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii, a także trenerem i szkoleniowcem. Opracowała m.in. programy multimedialne Czytam i piszę oraz Logorytmikę. Opiekun merytoryczny pakietu programów multimedialnych LOGOPEDIA PRO (Wydawnictwo Nowa Era). Twórca piosenek, wierszyków i opowiadań logopedycznych. Prowadzi gabinet logopedyczny, w którym na diagnozę i terapię przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci (zróżnicowane zaburzenia komunikacji językowej).

Współpraca przy tworzeniu programów z serii LOGOPEDIA PRO, w tym programu okołologopedycznego LOGORYTMIKA PRO, a także programu PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO.


Marta Badowska

Specjalistka terapii pedagogicznej, filolożka klasyczna, oligofrenopedagożka, surdopedagożka, arteterapeutka. Pasjonatka aktywnego, zindywidualizowanego podejścia do kształcenia dzieci w oparciu o mocne strony, nauczania wielozmysłowego i pracy przez zabawę. Autorka szkoleń i warsztatów na temat pracy na mocnych stronach, elastyczności w myśleniu i działaniu. Społeczna dyrektorka Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej, honorowa członkini Polskiego Towarzystwa Dysleksji, współautorka szkoleń i konferencji, konsultantka do spraw specyficznych trudności w uczeniu się w aspekcie prawnym i praktycznym, terapeutka dysleksji, nauczycielka i wychowawczyni w klasach terapeutycznych.


Współpraca przy tworzeniu programów DYSLEKSJA PRO Poziom 2 KONCENTRACJA UWAGI PRO a także programu PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO.


Katarzyna Sirak

Pedagog specjalny i terapeuta z ponad 20-letnim stażem pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przez 10 lat kierowała szkołą, w której funkcjonowały klasy integracyjne, dostępne dla dzieci ze spektrum autyzmu. Współautorka podręczników do edukacji wczesnoszkolnej oraz autorka publikacji metodycznych dotyczących pracy terapeutycznej. Obecnie odpowiada za wartość merytoryczną programów cyfrowych wydawnictwa Nowa Era.

Odpowiada m.in. za powstanie takich programów jak SPEKTRUM AUTYZMU PRO Poziom 2 czy KONCENTRACJA UWAGI PRO. 


Piotr Milewski

Twórca gier oraz wykładowca akademicki. Jest autorem ponad 200 larpów, gier planszowych i karcianych. W latach 2015–2021 roku był starszym wykładowcą na Gamedec (Humanistyka drugiej generacji – badanie i projektowanie gier) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a od 2020 roku jest asystentem dydaktycznym na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Ze studentami dzielił się wiedzą w zakresie takich przedmiotów, jak „Projektowanie gier planszowych”, „Projektowanie gier analogowych”, „Projektowanie gier miejskich i ARG”, „Zarządzanie projektem”, „Zarządzanie projektami informatycznymi”, „Grywalizacja”, „Multimedia”, „Grafika komputerowa i techniki multimedialne”. Jest współautorem publikacji o trendach w edukacji (The Book of Trends in Education 2.0).


Współpraca przy tworzeniu programu KONCENTRACJA UWAGI PRO.


Joanna Elmanowska

W Nowej Erze odpowiada za zarządzanie serią produktową eduSensus oraz rozwój nowych produktów w portfolio. Od 20 lat tworzy edukacyjne programy multimedialne i inne rozwiązania technologiczne przeznaczone dla terapeutów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomysłodawczyni koncepcji serii eduSensus LOGOPEDIA PRO i współautorka scenariuszy. Wraz z zespołami produktowymi stworzyła kilkadziesiąt cyfrowych programów, pomocy dydaktycznych oraz platform wspierających pracę terapeutów i nauczycieli, korzystając ze swoich doświadczeń z pracy jako nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego i logopeda w przedszkolu i szkole.


Pomysłodawczyni i współautor programów z serii LOGOPEDIA PRO.

Izabela Pietrowska

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, doświadczona terapeutka pedagogiczna, terapeutka integracji sensorycznej, arteterapeutka, biblioterapeutka, providerka metody Neuroflow ATS. Udziela wielowymiarowej, kompleksowej pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom, przede wszystkim ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ich rodzicom oraz osobom dorosłym w założonym przez siebie centrum diagnozy, terapii i szkoleń. Wykładowca na kierunku pedagogicznym, prelegent na szkoleniach dla rad pedagogicznych i warsztatach dla rodziców, autorka publikacji naukowych dotyczących m.in. problematyki dysleksji.


Współpraca przy tworzeniu programu DYSLEKSJA PRO Poziom 2.

Elżbieta Szala

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalistka terapii pedagogicznej, logopedka, wykładowczyni akademicka. Jest honorową członkinią Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Organizuje oraz prowadzi proces diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajmuje się wykorzystaniem nowych technologii w terapii pedagogicznej.


Współpraca przy tworzeniu programu DYSLEKSJA PRO Poziom 2.

Magdalena Grządziela

Pedagożka, nauczycielka, terapeutka, neurologopedka specjalizująca się w diagnozie i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Pracę zawodową łączy z pasją. W centrum jej pracy diagnostycznej i terapeutycznej znajdują się osoby ze specyficznymi trudnościami w komunikacji i uczeniu się. Celem jej działań jest holistyczne wsparcie i kompleksowe podejście do pacjenta, a co za tym idzie, współpraca ze specjalistami z wielu dziedzin: psychologii, medycyny, pedagogiki, integracji sensorycznej. Specjalistka nowoczesnych metod pracy z pacjentami z APD.


Współpraca przy tworzeniu programu PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO.


Aleksandra Kwaśniewska

Neurologopeda, nauczyciel mianowany. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i w Szkole Podstawowej Specjalnej. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji. Po godzinach gra na trąbce w zespole IX-TET.


Współpraca przy tworzeniu programu PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO.