Technologia VR na lekcjach matematyki

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Wirtualne Laboratorium Empiriusz wprowadza uczniów w świat geometrii przestrzennej. Uczeń widzi trójwymiarowe modele figur przestrzennych. Może ich wirtualnie  „dotknąć”, rozłożyć na siatki dzięki czemu łatwo przyswaja wiedzę.

Empiriusz Geometria przedstawia modele figur przestrzennych w wirtualnej rzeczywistości, pogrupowane w 3 kategorie:

  • graniastosłupy
  • ostrosłupy
  • bryły obrotowe

Empiriusz prezentuje podstawowe wiadomości z zakresu brył - nazewnictwo, budowę, rozkładanie na siatki.

Aplikacja ma uniwersalny charakter - może być wykorzystywana niezależnie od realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz wybranego podręcznika.

 

Jak przeprowadzić lekcję geometrii w wirtualnej rzeczywistości?

Uczeń, korzystając z gogli oraz kontrolerów, zgodnie z dokładną instrukcją poznaje wybrane bryły. Pozostali uczniowie obserwują je na ekranie lub tablicy interaktywnej.

Urządzenie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze, a wysoka jakość grafik pozwala poznać trudne zagadnienie, jakim jest dla ucznia geometria przestrzenna. Takie atrakcyjne zajęcia z geometrii przygotowują do rozumowań, które są podstawą umysłowej aktywności na lekcjach matematyki.

Główne korzyści dla Nauczyciela i Ucznia

Zobacz dostępne formy finansowania

Dowiedz się więcej o VR

Doświadczenia chemiczne

Czemu tak rzadko robi się je w szkole?

VR w szkole

W ostatnich latach mogliśmy obserwować intensywny rozwój nowoczesnych technologii, w tym także wirtualnej rzeczywistości. Początkowo kojarzona jedynie z sektorem rozrywki i gier (niekoniecznie edukacyjnych) w końcu zaczyna pewnym krokiem wkraczać do szkół.

Wejdź do wirtualnego laboratorium

Sprawdź, jak to działa!

Uczenie przez doświadczenie

Podstawa programowa zakłada, że nauczyciele chemii będą realizować lekcje swojego przedmiotu w oparciu o doświadczenia chemiczne

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także