Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

Czas na geometrię w innym wymiarze!

Wirtualne Laboratorium Empiriusz

Wprowadź technologię VR na lekcje matematykiEMPIRIUSZ – Geometria przestrzenna to wysokiej jakości aplikacja VR stworzona w oparciu o niezwykle sugestywne medium, jakim jest wirtualna rzeczywistość. Ta nowoczesna pomoc dydaktyczna została opracowana specjalnie do stosowania na lekcjach matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Poznaj możliwości aplikacji Empiriusz – Geometria przestrzenna 
Dzięki wykorzystaniu technologii VR Empiriusz przenosi młodych ludzi w świat geometrii przestrzennej. Uczeń – gdy założy gogle VR i weźmie w dłonie dwa kontrolery – ogląda z różnych perspektyw trójwymiarowe modele brył, poznaje ich budowę, chwyta je, rozkłada na siatki, tworzy ich przekroje oraz zaznacza w nich kąty wykorzystywane często do obliczeń w zadaniach.
Wirtualna rzeczywistość angażuje użytkowników, pobudza ich wyobraźnię, sprawia, że zajęcia stają się emocjonujące. Dzięki temu aplikacja zwiększa motywację młodych ludzi do nauki i ułatwia im przyswajanie zagadnień z zakresu geometrii.

Wirtualna rzeczywistość angażuje użytkowników, pobudza ich wyobraźnię, sprawia, że zajęcia stają się emocjonujące. Dzięki temu aplikacja zwiększa motywację młodych ludzi do nauki i ułatwia im przyswajanie zagadnień z zakresu geometrii.

Co znajdziesz w aplikacji VR Geometria przestrzenna? • Wirtualne modele brył pogrupowane w trzy kategorie – graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe.
 • Podstawowe wiadomości z zakresu stereometrii, takie jak nazewnictwo budowa brył.
 • Opcje i funkcjonalności dające możliwość różnorodnej i ciekawej pracy na lekcji – np. modele brył z interaktywnymi wzorami, siatki i przekroje, zaznaczanie przekątnych lub kątów.
 • Interaktywne ćwiczenia utrwalające wiedzę.

Aplikacja ma uniwersalny charakter – może być wykorzystywana niezależnie od realizowanego przez nauczyciela programu nauczania i wybranego podręcznika.

Jak przeprowadzić lekcję geometrii w wirtualnej rzeczywistości?Uczeń korzystając z gogli oraz kontrolerów:

 • poznaje wybrane bryły oraz ich budowę;
 • rozkłada bryły na siatki, tworzy ich przekroje, zaznacza kąty, obserwuje i analizuje wyniki swoich działań;
 • wykonuje interaktywne ćwiczenia utrwalające wiedzę.

Pozostali uczniowie obserwują wykonywane działania na ekranie lub tablicy interaktywnej. Wspólnie analizują omawiane zagadnienie, pomagają uczniowi w goglach w rozwiązywaniu zadań i uzupełniają karty pracy dołączone do scenariuszy, które nauczyciel znajdzie w Pomysłach na lekcje VR.

 • Wysoka jakość grafik zapewnia niezwykle realistyczny przekaz i pomaga zrozumieć trudną dziedzinę matematyki, jaką jest dla wielu uczniów geometria przestrzenna.
 • Prosta i intuicyjna obsługa zapewnia wygodną pracę ze sprzętem na lekcji w każdej klasie.
 • Pomysły na lekcje VR oraz karty pracy dla uczniów pomagają w przygotowaniu atrakcyjnych zajęć.

Główne korzyści dla nauczyciela i uczniaJakie korzyści przynosi VR?Lekcje z wykorzystaniem VR angażują uczniów w o wiele większym stopniu niż zajęcia prowadzane tradycyjnymi metodami. Dzięki temu nauka przynosi lepsze efekty.

Wirtualna rzeczywistość w szkole:

 1. rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem,
 2. pomaga kształcić kompetencje STEM,
 3. wspiera proces zapamiętywania i uczenia się,
 4. jest propozycją niezwykle ciekawych lekcji,
 5. ćwiczy wyobraźnię przestrzenną, percepcję wzrokową i logiczne myślenie.

Lista bryłZadania sprawdzająceSkontaktuj się z nami