Technologia VR w Twojej szkole

 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Wirtualne Laboratorium Empirusz jest doskonałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego. W pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń i bezpieczne dla uczniów.

Lekcje chemii z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Empiriusz pozwalają na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w podstawie programowej klasy 7. i 8.

 

schemat_infografika.png

Doświadczenia chemiczne

Sprawdź listę 26 doświadczeń, które możesz przeprowadzić w Wirtualnym Laboratorium Empiriusz:

Klasa 7

Doświadczenie 1. Sporządzanie ciekłej mieszaniny jednorodnej oraz rozdzielanie jej na składniki – destylacja

Doświadczenie 2. Badanie przewodnictwa elektrycznego metali

Doświadczenie 3. Badanie sposobów ochrony produktów stalowych przed korozją

Doświadczenie 4. Badanie składu powietrza

Doświadczenie 5. Badanie właściwości tlenku węgla(IV)

Doświadczenie 6. Otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu

Doświadczenie 7. Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie

Doświadczenie 8. Otrzymywanie tlenku węgla(IV)

Doświadczenie 9. Reakcja cynku z kwasem chlorowodorowym (kwasem solnym)

Doświadczenie 10. Potwierdzenie prawa zachowania masy

Doświadczenie 11. Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego przez roztwory wodne substancji

Doświadczenie 12. Otrzymywanie wodorotlenku sodu w reakcji sodu z wodą

Doświadczenie 13. Otrzymywanie wodorotlenku wapnia w reakcji tlenku wapnia z wodą

Doświadczenie 14. Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II) i wodorotlenku glinu z odpowiednich chlorków i wodorotlenku sodu

lp_empiusz_o_empiriuszu_2_455x298.jpgKlasa 8

Doświadczenie 15. Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego przez rozpuszczenie chlorowodoru w wodzie

Doświadczenie 16. Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego przez rozpuszczenie siarkowodoru w wodzie

Doświadczenie 17. Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV)

Doświadczenie 18.Otrzymywanie kwasu fosforowego(V)

Doświadczenie 19. Otrzymywanie soli przez działanie kwasem na zasadę

Doświadczenie 20. Reakcje magnezu z kwasami

Doświadczenie 21. Badanie właściwości etynu

Doświadczenie 22. Reakcja kwasu etanowego z magnezem

Doświadczenie 23. Reakcja kwasu etanowego z tlenkiem miedzi(II)

Doświadczenie 24. Reakcja wyższych kwasów karboksylowych z wodą bromową lub roztworem manganianu(VII) potasu

Doświadczenie 25. Wykrywanie białek

Doświadczenie 26. Badanie właściwości białek

 

 

Jak przeprowadzić lekcję w Wirtualnym Laboratorium Empiriusz?

Uczeń, korzystając z gogli oraz kontrolerów, przeprowadza zgodnie z instrukcją wybrane doświadczenie. Pozostali uczniowie obserwują jego przebieg na ekranie lub tablicy interaktywnej. Notują obserwacje oraz formułują wniosek w Karcie laboratoryjnej. Urządzenie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze, a wysoka jakość grafiki pozwala poczuć się jak w prawdziwym laboratorium.

empiriusz literowka.jpg

Skontaktuj się z nami

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także