Czym jest Wirtualne Laboratorium Empiriusz?

 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Wirtualne Laboratorium Empirusz jest doskonałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego. W pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń i bezpieczne dla uczniów.

Lekcje chemii z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Empiriusz pozwalają na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w podstawie programowej klasy 7. i 8.

Doświadczenia chemiczne

Sprawdź listę przykładowych doświadczeń, które możesz przeprowadzić w Wirtualnym Laboratorium Empiriusz:

Klasa 7

 1. Sporządzanie ciekłej mieszaniny jednorodnej oraz rozdzielanie jej na składniki – destylacja
 2. Badanie przewodnictwa elektrycznego metali

 3. Badanie sposobów ochrony produktów stalowych przed korozją

 4. Badanie składu powietrza

 5. Badanie właściwości tlenku węgla(IV)

 6. Otrzymywanie tlenu z manganianu(VII) potasu

 7. Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie

 8. Otrzymywanie tlenku węgla(IV)

 9. Reakcja cynku z kwasem chlorowodorowym (kwasem solnym)
 10. Potwierdzenie prawa zachowania masy

Klasa 8

 1. Otrzymywanie kwasu siarkowego(IV)
 2. Otrzymywanie kwasu fosforowego(V)

 3. Reakcja kwasu etanowego z tlenkiem miedzi(II)
 4. Reakcja wyższych kwasów karboksylowych z wodą bromową lub roztworem manganianu(VII) potasu

 5. Badanie właściwości białek

 

 

Jak przeprowadzić lekcję w Wirtualnym Laboratorium Empiriusz?

Uczeń, korzystając z gogli oraz kontrolerów, przeprowadza zgodnie z instrukcją wybrane doświadczenie. Pozostali uczniowie obserwują jego przebieg na ekranie lub tablicy interaktywnej. Notują obserwacje oraz formułują wniosek w Karcie laboratoryjnej. Urządzenie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze, a wysoka jakość grafiki pozwala poczuć się jak w prawdziwym laboratorium.

nauczyciel uczen poziom copy.jpg

Pozyskaj finansowanie z rezerwy oświatowej

Dowiedz się więcej i uzyskaj pomoc w finansowaniu

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także