O egzaminie – najważniejsze informacje

Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń kończący klasę 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Egzamin ma formę pisemną.

Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać).


Wyniki z egzaminu są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole. Wynik egzaminu może więc na przykład zdecydować o tym, że uczeń będzie kontynuował edukację w szkole branżowej.

Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wszystkie szczegółowe kwestie dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przedmioty egzaminacyjne – szczegółowe informacje

Egzamin ósmoklasisty obejmie trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Co warto wiedzieć o egzaminie z każdego z tych przedmiotów? Jakie umiejętności będą wymagane? Jakie zadania znajdą się w arkuszu?

Przebieg egzaminu

Uczniowie przystępujący do egzaminu w przejściowym okresie wdrażania reformy, czyli w latach 2019–2021, będą zdawać egzamin z trzech przedmiotów. Od 2022 roku ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z czterech przedmiotów.

Uwaga: Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Może zdawać egzamin z języka, którego naukę kontynuuje, albo z języka, którego naukę rozpoczął w klasie 7. Poziom trudności egzaminu jest jednak taki sam.

Ważne informacje, artykuły, wskazówki

Najważniejsze informacje, ciekawe artykuły oraz wskazówki, jak wspierać uczniów w procesie przygotowań do egzaminu.

Egzaminy zewnętrzne 2020: znamy szczegółowe wytyczne MEN, CKE i GIS

W dniu 15 maja 2020 ogłoszony został dokument precyzujący sposób przeprowadzenia tegorocznych egzaminów zewnętrznych, w tym: egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego. Dokument zawiera wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Poniżej zebraliśmy kluczowe informacje dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

Pobierz prezentację, która zawiera ważne i przydatne informacje o egzaminie ósmoklasisty.

Ostatnia prosta

Jak pomóc młodemu człowiekowi dobrze przejść przez ten czas?

Jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty i uzyskać jak najlepszy wynik?

Do egzaminu ósmoklasisty pozostały dwa miesiące. Warto zadbać o zoptymalizowanie powtórek na ostatniej prostej. W tym celu nasi eksperci przypominają wnioski z próbnego egzaminu ósmoklasisty z Nową Erą.

Język polski. Jak wykorzystać wnioski z próbnego egzaminu ósmoklasisty?

Podsumowanie egzaminu próbnego z języka polskiego z Nową Erą.

Matematyka. Wiem więcej o moich uczniach, czyli próbny egzamin ósmoklasisty Nowej Ery

Podsumowanie egzaminu próbnego z matematyki z Nową Erą.

Język angielski. Jak wykorzystać wnioski z próbnego egzaminu ósmoklasisty?

Podsumowanie egzaminu próbnego z języka angielskiego z Nową Erą. 

I edycja egzaminu ósmoklasisty – opinie ekspertów

Pierwszy egzamin ósmoklasisty już za nami. Zachęcamy do zapoznania się z komentarzami ekspertów dotyczącymi arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Język polski – opinie ekspertów

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – łatwy, trudny, zaskakujący?

Matematyka – opinie ekspertów

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – pozornie prosty?

Język angielski – opinie ekspertów

Egzamin osadzony w realiach życia nastolatków.

Dobrze zaplanowane przygotowania

Każdy nowy egzamin wywołuje wśród nauczycieli, uczniów i rodziców ogrom emocji, rodzi obawy, pytania i wątpliwości… Dlatego zadbaliśmy o to, aby każdy uczestnik tego ważnego wydarzenia czuł się bezpiecznie w nowej, stawiającej duże wyzwania sytuacji. Starannie zaplanowaliśmy kolejne etapy przygotowań do egzaminu z uwzględnieniem potrzebnych materiałów dydaktycznych.

Wprowadzanie reformy programowej a nowy egzamin

Reforma oświaty jest wdrażana od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasy 3 i 6 szkoły podstawowej jeszcze według starej podstawy programowej, stali się uczniami klas 4 i 7 szkoły podstawowej, a naukę kontynuują już według nowej podstawy programowej. W 2021/2022 roku zakończy się okres przejściowy – szkołę podstawową ukończy pierwszy rocznik uczący się od 4 klasy w zreformowanej szkole według nowej podstawy programowej.

Egzamin ósmoklasisty CKE – arkusze i odpowiedzi

Rozwiązania tegorocznych arkuszy zostały opracowane przez ekspertów Nowej Ery. W zadaniach otwartych przygotowali przykładowe odpowiedzi. Mogą one różnić się od Twoich, ale pamiętaj, że każde poprawne i pełne rozwiązanie zostanie ocenione przez egzaminatorów zewnętrznych na najwyższą liczbę punktów.

Przykładowe zadania do wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych wraz z rozwiązaniami dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 Zobacz przykładowe arkusze egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego:

 
Zobacz arkusz i przykładowe odpowiedzi  z języka angielskiego 2019
 
Zobacz arkusz i przykładowe odpowiedzi z matematyki 2019
Zobacz arkusz i przykładowe odpowiedzi z języka polskiego 2019

Dokumenty do pobrania

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

„Teraz egzamin ósmoklasisty” – publikacje egzaminacyjne

Kompleksowa seria „Teraz egzamin ósmoklasisty” do języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki jest opracowana ściśle pod kątem egzaminu. Realizuje praktyczne podejście do nauki, zapewnia intensywny trening zadaniowy i umożliwia indywidualizowanie trybu pracy. Daje poczucie bezpieczeństwa, że przygotowania do nowego egzaminu będą efektywne i na czas.

Język polski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski

Repetytorium - NOWE WYDANIE

Autorzy: Julia Grzechowska, Natalia Grzybowska, Anna Cisowska

Nowe wydanie repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski" do szkoły podstawowej jest opracowane ściśle pod kątem egzaminu i realizuje praktyczne podejście do nauki: porcje wiedzy do powtórki mają zastosowanie w propozycjach zadań typu egzaminacyjnego. Materiały można wykorzystać do pracy na lekcji, w domu i na zajęciach dodatkowych.

 • Pozwala uporządkować i sprawnie powtórzyć wymagane na egzaminie treści przedmiotowe dzięki pigułkom wiedzy z nauki o literaturze i języku.
 • Przybliża strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych poprzez praktyczne wskazówki do zestawów poleceń po każdej pigułce wiedzy.
 • Umożliwia sprawne wyszukanie teorii dzięki systemowi odsyłaczy zamieszczonych obok zadań egzaminacyjnych.
 • Systematyzuje wiedzę o utworach pod kątem egzaminu dzięki opracowaniom lektur obowiązkowych.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich poprzez samouczki.
 • Skutecznie przygotowuje do tworzenia trudnych wypowiedzi pisemnych za pomocą szczegółowych instrukcji pisania wypracowań wraz z przykładami ich realizacji oraz ćwiczeń krok po kroku.
 • Podpowiada, jak za pomocą graficznych notatek, lubianych przez uczniów, porządkować wiedzę o motywach literackich występujących w lekturach.
 • Dzięki próbnemu arkuszowi egzaminacyjnemu z instrukcją i kartą odpowiedzi umożliwia sprawdzenie się w sytuacji egzaminacyjnej w warunkach bezstresowych.
przejdź do sklepu
Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski

Arkusze egzaminacyjne - NOWE WYDANIE

Autorzy: praca zbiorowa

Nowe wydanie arkuszy egzaminacyjnych "Teraz egzamin ósmoklasisty. Język polski" zawiera sześć zestawów zadań opracowanych zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i uwzględnia rozwiązania z pierwszej edycji egzaminu ósmoklasisty. Arkusze umożliwiają dokładne zapoznanie się z formułą egzaminu i typami zadań egzaminacyjnych.

 • Ułatwiają oswojenie się z sytuacją egzaminacyjną dzięki przydatnym poradom i wskazówkom dotyczącym m.in. budowy arkusza.
 • Pokazują, jak krok po kroku rozwiązywać różne typy zadań egzaminacyjnych poprzez szczegółowe wskazówki do przykładowego arkusza.
 • Pomagają wypracować indywidualne strategie egzaminacyjne oraz ćwiczyć rozwiązywanie zadań w określonym czasie dzięki dużej liczbie zadań.
 • Uczą uważnego odczytywania instrukcji i nanoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 • Umożliwiają zweryfikowanie poprawności rozwiązań za pomocą odpowiedzi i modelowych realizacji wypowiedzi pisemnych do każdego testu.
 • Sprzyjają wyrabianiu nawyku autokorekty.
 • Wskazują zagadnienia, które warto powtórzyć, dzięki odniesieniom zawartym w odpowiedziach.
przejdź do sklepu

Matematyka

Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka

Repetytorium - NOWE WYDANIE

Autorzy: Jerzy Janowicz

NOWE WYDANIE Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka" pomoże uczniowi skutecznie przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. NOWE WYDANIE zostało zwerfikowane po pierwszym egzaminie ósmoklasisty i wzbogacone o zadania egzaminacyjne.

 • Zawiera praktyczne informacje o egzaminie z matematyki, m.in. kiedy się odbywa, ile trwa, co można i czego nie wolno zabrać ze sobą na egzamin, ilu i jakich zadań można się spodziewać.
 • Ułatwia przypomnienie i uporządkowanie niezbędnej wiedzy teoretycznej dzięki małym porcjom informacji teoretycznych, ujętych często w schematy, które ułatwiają zapamiętywanie.
 • Umożliwia wyćwiczenie kluczowych umiejętności dzięki wielu rozwiązanym przykładom i odpowiadającym im ćwiczeniom do samodzielnego wykonania.
 • Zapewnia intensywny trening zadaniowy dzięki bogatemu i różnorodnemu zbiorowi zadań egzaminacyjnych otwartych i zamkniętych.
 • Zawiera zadania zaprezentowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dzięki czemu zwraca uwagę na najbardziej reprezentatywne przykładowe zadania egzaminacyjne. 
 • Pozwala samodzielnie przeprowadzić próbny egzamin dzięki dwóm przykładowym arkuszom egzaminacyjnym podsumowującym całość powtórzenia.
 • Umożliwia systematyczną pracę w domu lub w szkole – przejrzysta struktura publikacji pozwala rozłożyć przygotowania na etapy.
 • Zawiera przydatne informacje matematyczne w formie plakatowej, które zwracają uwagę na wybrane reguły i prawidłowości matematyczne.
 • Zawiera odpowiedzi i rozwiązania do wszystkich zadań, które pozwalają samodzielnie zweryfikować rozwiązania i ocenić stopień własnego przygotowania do egzaminu.
przejdź do sklepu
Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka

Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka

Arkusze egzaminacyjne - NOWE WYDANIE

Autorzy: Jerzy Janowicz

NOWE WYDANIE Arkuszy egzaminacyjnych "Teraz egzamin ósmoklasisty. Matematyka" zostało uaktualnione po egzaminie ósmoklasisty. Zawiera arkusz z pierwszego egzaminu ósmoklasisty z kwietnia 2019 r. oraz arkusz próbnego egzaminu ósmoklasisty z Nową Erą. Arkusze pozwalają samodzielnie rozwiązywać zestawy zadań w określonym czasie oraz pomagają wypracować indywidualne strategie egzaminacyjne.

 • Pokazują, jak rozwiązywać zadania różnego typu, dzięki szczegółowemu omówieniu jednego arkusza.
 • Pomagają oswoić się z formą arkusza, instrukcjami i kartami odpowiedzi dzięki 12 zestawom zadań wzorowanych na zadaniach przygotowanych przez CKE.
 • Umożliwiają samodzielny trening pod presją czasu dzięki dobraniu zadań w zestawy, które należy rozwiązać w 100 minut – tyle trwa egzamin z matematyki.
 • Ułatwiają doskonalenie indywidualnych strategii egzaminacyjnych dzięki powtarzalności charakterystycznych typów zadań.
 • Zawierają odpowiedzi i rozwiązania do wszystkich zadań, co ułatwia samodzielną weryfikację rozwiązań i ocenę stopnia własnego przygotowania do egzaminu.
przejdź do sklepu

Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Repetytorium - NOWE WYDANIE

Autorzy: Małgorzata Konopczyńska, Paulina Kuźmo-Biwan, Aleksandra Prochalska-Stępień, Magdalena Shaw, Jolanta Sochaczewska-Kuleta

NOWE WYDANIE Repetytorium „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski” zostało uaktualnione po egzaminie ósmoklasisty. Pomaga krok po kroku wyćwiczyć umiejętności sprawdzane na egzaminie poprzez:

 • kompleksowe powtórki gramatyki w postaci niezbędnej teorii w języku polskim oraz ćwiczeń,
 • gruntowne powtórki leksyki dzięki ćwiczeniom i rozszerzonym listom słownictwa zaprezentowanym wraz z zapisaną i nagraną wymową oraz oznaczonym poziomem trudności wg klasyfikacji CEFR,
 • bogaty zbiór przydatnych zwrotów i ćwiczeń zapewniających powtórzenie funkcji językowych.
 • zadania typu egzaminacyjnego: otwarte i zamknięte,
 • strategie egzaminacyjne do każdej z pięciu części egzaminu – w nowym wydaniu podwojona liczba zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu oraz zadań otwartych każdego typu,
 • modelowe wypowiedzi pisemne z komentarzem,
 • przykładowy arkusz egzaminacyjny – ze wskazówkami, jak skutecznie i poprawnie go rozwiązać oraz szablonem karty odpowiedzi.
przejdź do sklepu
Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski

Arkusze egzaminacyjne - NOWE WYDANIE

Autorzy: Jolanta Sochaczewska-Kuleta

NOWE WYDANIE Arkuszy egzaminacyjnych „Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski" zawierają sześć arkuszy przygotowanych na wzór arkuszy egzaminacyjnych CKE. NOWE WYDANIE zostało uaktualnione po egzaminie ósmoklasisty. Publikacja pozwala oswoić się z formą egzaminu, sprawdzić poziom przygotowania i wypracować skuteczne strategie egzaminacyjne poprzez:

 • przekrojowe zadania sprawdzające realizację podstawy programowej i umiejętności uczniów z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych;
 • modelowe nagrania w formacie egzaminacyjnym do zadań na rozumienie ze słuchu i znajomość funkcji językowych czytane przez rodzimych użytkowników języka;
 • wskazówki, na co zwrócić uwagę przy rozwiazywaniu poszczególnych zadań;
 • klucz odpowiedzi do wszystkich zadań (zamkniętych i otwartych), pokazujący przykłady odpowiedzi poprawnych oraz odpowiedzi niepoprawnych;
 • szablon karty odpowiedzi do każdego arkusza.
przejdź do sklepu

Reforma oświaty pod lupą

Co o egzaminie ósmoklasisty powinni wiedzieć rodzice?

Pobierz prezentację, która zawiera ważne i przydatne informacje o egzaminie ósmoklasisty.

CKE udostępniła informatory o egzaminie ósmoklasisty

Nowa reforma oświaty wprowadza egzamin ósmoklasisty. Obejmie on wiadomości i umiejętności kształcone w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty: znamy arkusze pokazowe

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są już dostępne arkusze pokazowe Egzaminu ósmoklasisty. Warto się z nimi zapoznać, aby mieć jak najwięcej czasu na przygotowania... i opracowanie strategii zdawania.

Zobacz także