Proces dydaktyczny może być interdyscyplinarny, innowacyjny i angażujący uczniów

W naszej ofercie dobraliśmy produkty tak, by wspierały proces dydaktyczny oraz sprawiały, że będzie on interdyscyplinarny, innowacyjny i angażujący uczniów. Zgodnie z założeniami programu wyposażenie zaproponowane przez nas może być wykorzystywane na lekcjach różnych przedmiotów oraz na kołach zainteresowań. Oferujemy sprzęt z katalogu wyposażenia podstawowego, który od  roku będzie obowiązkowy w każdej szkole podstawowej, a także wyposażenie dodatkowe.

Połączyliśmy nowoczesne narzędzia, które w przyszłości będą dla uczniów naturalnym środowiskiem pracy: drukarki 3Dwirtualną rzeczywistość (VR)laboratoria elektroniczne i cyfrowy sprzęt audio-wideo, z zestawami do nauki programowania LEGO® Education rozwijającymi umiejętności pracy zespołowej, krytycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów.

Rozwiązania Nowej Ery w programie Laboratoria Przyszłości

Praktyczne porady

Doświadczenia chemiczne

Czemu tak rzadko robi się je w szkole?

Edukacja jutra już dziś może zagościć w Twojej szkole

Nowa Era partnerem szkół w programie „Laboratoria Przyszłości”

Uczenie przez doświadczenie

Podstawa programowa zakłada, że nauczyciele chemii będą realizować lekcje swojego przedmiotu w oparciu o doświadczenia chemiczne

Edukacja STEM a Laboratoria Przyszłości

Termin STREAM został utworzony od angielskich nazw dziedzin: nauki, technologii, robotyki/umiejętności czytania, inżynierii, sztuki i matematyki (science, technologies, robotics/reading, engineering, arts, mathematics). Koncepcja ta powstała w USA jako STEM (science, technologies, engineering, mathematics), a z czasem rozwinęła się o kolejne obszary: robotykę/umiejętność czytania oraz sztukę (robotics/reading, arts)[1].

Skontaktuj się z nami

Wypełnij poniższy formularz, aby poznać więcej szczegółów o pełnej ofercie Nowej Ery w programie "Laboratoria Przyszłości". Z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę i pomożemy wybrać optymalny pakiet dla szkoły!

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form

Zobacz także