Jak pomóc uczniom nadrobić braki w umiejętnościach z geografii?

Czas nauki zdalnej był dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Od nauczycieli wymagał m.in. dużego zaangażowania w przygotowanie materiałów do lekcji online, natomiast od uczniów – m.in. radzenia sobie z niezbyt komfortowymi warunkami wielogodzinnej nauki w domu. Zdaniem nauczycieli szkół średnich podczas nauki zdalnej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym wiele trudności sprawiały uczniom takie zagadnienia, jak:

Przeczytaj RAPORT: Geografia. Zaległości po nauczaniu zdalnym w opinii nauczycieli szkół średnich

Praca z mapą topograficzną

Podczas pracy z uczniami należy skupić się na analizie oraz interpretowaniu treści przedstawionych na mapie topograficznej, a także na wykonywaniu różnego typu działań matematycznych, np. obliczaniu odległości na podstawie skali, obliczaniu powierzchni, spadku terenu czy wysokości względnej.

 

Krok 1. Ćwicz umiejętności

Dzięki ciekawym zadaniom do mapy topograficznej korzystanie z Kart pracy ucznia na lekcjach w zakresie podstawowym:

  • motywuje uczniów niezdających matury z geografii do kształcenia praktycznych umiejętności,
  • umożliwia nauczycielowi sprawne przeprowadzenie lekcji na bazie różnorodnych materiałów.

Praca na lekcjach w zakresie rozszerzonym w oparciu o Maturalne karty pracy pozwala na gruntowne przećwiczenie umiejętności wymaganych na każdej maturze z geografii.

 

Krok 2. Korzystaj z materiałów prezentacyjnych

Podczas pracy na lekcji doskonale sprawdzi się aplikacja Interaktywne mapy topograficzne z zestawem zadań. W ciekawy i nowoczesny sposób zachęca ona uczniów do rozwiązywania typowych zadań na podstawie barwnej mapy topograficznej. Aplikacja zawiera:

  • zestawy interaktywnych zadań do map topograficznych,
  • samouczki kształcące krok po kroku kluczowe umiejętności dotyczące pracy z mapą,
  • zestawy zadań maturalnych CKE do map topograficznych wraz z odpowiedziami.

 

Krok 3. Sprawdzaj poziom opanowania umiejętności

Podczas nauki zdalnej trudno było ocenić, czy uczniowie samodzielnie rozwiązywali testy lub pisali sprawdziany. Jednym ze sposobów na wyegzekwowanie od uczniów pracy indywidualnej było czasochłonne opracowywanie przez nauczycieli wielu wersji tego samego testu. Teraz dzięki generatorowi testów i sprawdzianów w wygodny i przyjazny sposób można tworzyć materiały sprawdzające wiedzę w wielu wersjach. Twórz testy, kartkówki czy sprawdziany w Generatorze testów i sprawdzianów, korzystając z filtra UMIEJĘTNOŚCI w zakładce Baza zadań.

Obliczenia matematyczne w geografii

Obliczenia matematyczne w geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej to jedno z trudniejszych wyzwań, z którymi przyszło się mierzyć podczas lekcji zdalnych. Ze względów technicznych tłumaczenie zagadnień obliczeniowych szło wolno, co skutkowało przerobieniem mniejszej liczby przykładów. Zadania na obliczanie sprawiają uczniom problem nawet podczas nauki w normalnych warunkach, dlatego tak ważne jest przećwiczenie rozwiazywania jak największej ich liczby.

 

Krok 1. Ćwicz umiejętności

W doskonaleniu umiejętności obliczeniowych na lekcjach geografii pomagają Karty pracy ucznia oraz Maturalne karty pracy. Zawierają one wiele zadań dotyczących obliczeń astronomicznych (np. wysokość górowania Słońca, czas słoneczny itp.) oraz obliczeń związanych z demografią (np. gęstość zaludnienia, przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty), zgodnych z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej do każdego z zakresów.

 

Krok 2. Sprawdzaj poziom opanowania umiejętności

Generator testów i sprawdzianów to wygodna i przyjazna aplikacja do tworzenia materiałów sprawdzających wiedzę. Znajdziesz tam wiele typowych zadań obliczeniowych, a możliwość ich modyfikowania sprawi, że przygotowywanie wielu wersji testów będzie jeszcze łatwiejsze i ograniczy niesamodzielną pracę uczniów. Twórz testy, kartkówki, czy sprawdziany w Generatorze testów i sprawdzianów, korzystając z filtru UMIEJĘTNOŚCI w zakładce Baza zadań.

Zobacz także