Program „Edukacja na czasie” zapewnia nauczycielom i dyrektorom nie tylko narzędzia i materiały ułatwiające nauczanie w zdalnym nauczaniu, lecz także wsparcie psychologiczne oraz rozwój kompetencji umożliwiających skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami.
„Edukacja na czasie. Nauka i relacje” to przestrzeń, w której Nowa Era zgromadziła materiały od ekspertów. Psychologowie i pedagodzy podzielili się w nich swoimi doświadczeniami i wiedzą. Położyli nacisk na praktyczny aspekt omawianych zagadnień, co sprawia, że w przygotowanych materiałach znajdą coś dla siebie zarówno nauczyciele, jak i rodzice.

Nie ma edukacji zdalnej bez relacji

Całościowe spojrzenie na zdalną edukację nie może ograniczać się do kwestii dydaktycznych. O powodzeniu procesu nauczania w warunkach epidemii koronawirusa decyduje zarówno umiejętność przekazania wiedzy „na odległość” w sposób dostosowany do możliwości ucznia, jak i jakość wzajemnych relacji. O tym właśnie jest Edukacja na czasie. To przestrzeń, w której Nowa Era zgromadziła materiały ekspertów – psychologów i pedagogów – którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Nacisk na praktyczny aspekt omawianych zagadnień sprawia, że znajdą tu coś dla siebie Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice, którym leży na sercu jakość wzajemnych relacji w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Efektywna organizacja nauki i pracy

Metody uczenia się wspomagające edukację zdalną i nie tylko

Niezależnie od tego, czy uczymy w szkole czy na odległość, zdalnie, nasz cel jest taki sam – pragniemy, by uczeń przyswoił wiedzę. Stosując w swojej pracy uniwersalne zasady skutecznej edukacji wynikające z badań nad pamięcią i uczeniem się, możemy pomagać uczniom efektywniej zapamiętywać, a następnie przypominać sobie potrzebne informacje.

Nauczanie zdalne – zalecenia dla nauczycieli

Dla wielu nauczycieli praca zdalna jest czymś nowym, to czas zdobywania pionierskich doświadczeń. Zastanówmy się zatem, o czym warto pamiętać podczas zdalnej nauki.

Nauczanie zdalne – zalecenia dla rodziców

Czas nauki i pracy zdalnej to czas bardzo wymagający – postawił przed rodzicami nowe wyzwania. Z drugiej strony, stwarza możliwość rozwijania u dzieci umiejętności samodzielnego planowania i organizowania nauki. Wyjdźmy naprzeciw marzeniom wielu rodziców, którzy czas spędzany na wspólnej nauce z dziećmi mogliby zamienić na czas budowania wartościowych i trwałych relacji.

Dobrze zorganizowana rodzina

Jak podzielić czas na naukę dzieci, pracę rodziców i wspólny czas relaksu

Sztuka ustalania priorytetów

Jak w trudnych warunkach radzić sobie z obowiązkami i emocjami

Nauka i życie w domu – jak to pogodzić?

Czego może nas wszystkich nauczyć okres kwarantanny

Współpraca, motywacja i samodzielność

Jak wspierać dziecko w samodzielnej organizacji czasu nauki

Mądre korzystanie z technologii

Jak higienicznie korzystać z narzędzi cyfrowych

Sytuacja narodowej kwarantanny sprzyja nadmiernemu używaniu urządzeń elektronicznych. Część zamkniętych w domach dzieci i młodzieży właściwie nie rozstaje się ze smartfonem czy komputerem. Po nauce i pracy (przed ekranem) potrzebujemy trochę rozrywki – a tę również najłatwiej znaleźć w Internecie i telewizji. Zastanówmy się, jakie działania możemy wdrożyć w swoich rodzinach, aby mądrze korzystać z technologii, bez strat dla relacji rodzinnych.

Jak polscy uczniowie korzystają z technologii?

Czy moje dziecko jest uzależnione od urządzeń elektronicznych? To pytanie zadaje sobie dziś wielu rodziców. Co w dobie nauki i pracy online jest normą, a co zaburzeniem? Kiedy powinniśmy się martwić? Co na temat korzystania z technologii przez dzieci i młodzież mówią statystyki? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.

Emocje i relacje w edukacji zdalnej

Człowiek potrzebny od zaraz

Szkoła to nie tylko nauka, egzaminy i oceny. Jej relacyjny i emocjonalny wymiar domaga się, by go docenić. I jest to najważniejsza lekcja, jaką dało nam zdalne nauczanie w czasie pandemii

Jak być wspierającym rodzicem

Jak pomóc dziecku radzić sobie z frustracją związaną z ograniczeniami

Jak sobie radzić z narastającą frustracją

Jak zadbać o komunikację i jak w zamknięciu znaleźć choć odrobinę wolności

Jak dbać o kondycję psychiczną rodziny

Jak rozmawiać o epidemii, komunikować emocje i radzić sobie z konfliktami

Jak pomóc nastolatkowi w sytuacji kryzysu

Nasze nastoletnie dzieci miały swoją własną, przewidywalną i rządzącą się określonymi regułami codzienność – naukę w szkole, zajęcia dodatkowe, spotkania z rówieśnikami, wyjścia do kina, pierwsze randki… Z powodu epidemii zamknięci w domach nastolatkowie mają wrażenie, że cały ich dotychczasowy świat runął.

Webinaria – relacje w edukacji zdalnej

Od izolacji do adaptacji. Co wiemy o funkcjonowaniu młodzieży w obliczu COVID-19

Jak dzieci i młodzież funkcjonują w trakcie pandemii i jak im pomóc

Edukacja wczesnoszkolna w sytuacji pandemii

Jak nauczać uczniów klas 1-3 w czasie pandemii?

Relacje w szkole – droga od „jakoś” do „jakość”

Jak budować relacje z uczniami w pandemicznej rzeczywistości? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Annę Hryniewicz.

Diagnoza? Oczywiście!

Jak zaplanować pracę na nowy rok szkolny i jakie są pożytki z diagnozy? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez dr Annę Flisikowską.

Nowy rok przedszkolny – wyzwania i dobre praktyki

Jak prowadzić zajęcia w przedszkolach w czasie pandemii? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Dorotę Dziamską.

Czy tarczy dla dzieci wystarczy?

Jakiego wsparcia potrzebują od nas dzieci? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Annę Hryniewicz.

Ocenianie szkolne w czasach zdalnej nauki

Jak oceniać na odległość oraz indywidualizować nauczanie i ocenianie

Szkolna rzeczywistość klas 1-3 po 25 maja 2020

Jak zorganizować pracę w szkołach w związku z ponownym otwarciem placówek

Uważność w czasach pandemii

Czego nauczył nas koronawirus o polskiej szkole? Jak dbać o nauczycielską empatię i wrażliwość? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Annę Hryniewicz.

Przedszkolna rzeczywistość po 6 maja 2020

Jak zorganizować pracę w przedszkolach w związku z częściowym otwarciem placówek

Higiena cyfrowa w domu

Jakie są negatywne skutki nadużywania mediów cyfrowych i co możemy zrobić w domu

Higiena cyfrowa a nauczanie zdalne

Jak dbać o odpowiedni poziom higieny cyfrowej i jak skutecznie zarządzać mediami cyfrowymi w szkole

Jak przetrwać w domu z dziećmi i pracą

Jak stworzyć sobie nową normalność i zadbać o siebie, bliskich i wspólne relacje

Relacja wychowawca – uczniowie w czasie pandemii

Jak kształtować relację wychowawca - uczniowie w czasie pandemii i zdalnej nauki

Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów klas 1-3

Jak sobie poradzić w nietypowej sytuacji i realizować zadania podstawy programowej

Stresu nie da się zdezynfekować

Jakie znaczenie ma jakość relacji dziecka i jego najbliższych oraz jak zadbać o jego poczucie bezpieczeństwa

Jak zdalnie uczyć najmłodszych języka angielskiego

Sposoby nauczania zdalnego najmłodszych i pomoce nowoczesnego nauczyciela

Webinaria – narzędzia i zasoby do nauki zdalnej

Technologiczne przyspieszenie, jakiego doświadcza system edukacyjny w dobie nauczania zdalnego, stawia przed Nauczycielami, Uczniami i Rodzicami szereg wymagań. Jednym z nich jest konieczność nabycia sprawności w obsłudze narzędzi technologiczno-informatycznych. Poniżej publikujemy materiały, opracowania i objaśnienia, które Wam w tym pomogą. Prosto, jasno i na temat!

Jak prowadzić sprawdziany oraz testy on-line

Jak wykorzystać aplikacje Microsoft Teams, notes zajęć (OneNote) oraz generator testów i sprawdzianów Nowej Ery do sprawdzianów i testów on-line? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia przygotowanego przez Janusza Wierzbickiego.

Nauczanie zdalne z Teams Office 365

Jak nauczać online z wykorzystaniem aplikacji Teams i podręczników Nowej Ery

Nauka zdalna – materiały i narzędzia Nowej Ery

Jakie materiały, zasoby i narzędzia udostępniliśmy nauczycielom, uczniom i rodzicom

Materiały Nowej Ery w nauczaniu hybrydowym i zdalnym

Jak wykorzystywać dostępne on-line materiały Nowej Ery w pracy z uczniami, również w trakcie nauczania hybrydowego i zdalnego? Zapraszamy do obejrzenia szkolenia on-line przygotowanego przez Janusza Wierzbickiego.

Pierwsze kroki z Google G Suite

Jak nauczać zdalnie z Google G Suite, w tym z Google Classroom

Jak pracować z plikami pdf

Jak uczniowie mogą pracować z plikami pdf – wypełniać, przesyłać, dzielić

Narzędzia wspierające pracę w czasie nauki zdalnej

Integracja Dziennik UONET + VULCAN i Office 365

Zobacz nasze pozostałe cykle: Edukacja na czasie

Edukacja na czasie. Nauczyciel

Szkolenia przygotowane we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

Edukacja na czasie. Dyrektor

Szkolenia opracowane wspólnie z firmą Vulcan, specjalizującą się w zarządzaniu oświatą

Edukacja na czasie. Nauka zdalna

Materiały ułatwiające nauczycielowi pracę zdalną

Zobacz także